Negarea

A defini înseamnă a exclude şi a nega. (Jose Ortega y Gasset)

Amânarea este cea mai criminală formă de negare. (Colin Turner)

Chiar şi un ateu are nevoie de Dumnezeu pentru a-L nega. (Miguel de Unamuno)

Durerea este necesară numai acolo unde există scindare şi negare. (Paul Ferrini)

Fii vigilent: fereşte-ţi mintea de gânduri negative. (Buddha)

În inconştient nu există nici negare, nici contraziceri şi nu există conceptul de timp. (Sigmund Freud)

Lepădarea de sine din Evanghelia de astăzi (Marcu 8.34-38 şi 9.1) nu înseamnă o desfiinţare a eului propriu, nu înseamnă o negare a identităţii proprii, ci înseamnă o metamorfoză spirituală a modului de a gândi, de a vorbi şi de a făptui. Lepădarea de sine înseamnă schimbarea modului de existenţă egoist într-un mod de existenţă generos, trecerea de la o viaţă centrată pe eul propriu la o viaţă atentă la nevoile celor din jur, este trecerea de la de la starea de egoism la starea de altruism, am spune mai pe înţeles. … (Patriarhul Daniel)

Manifestarea esenţială a unei atitudini negative este frica. (Herbert Harris)

O altă emoţie negativă care îţi poate afecta atitudinea este îngrijorarea. (Herbert Harris)

Orice adevăr trece prin trei etape. Prima dată, e ridiculizat. A doua oară, negat vehement. A treia oară, e acceptat ca fiind de la sine înţeles. (Arthur Schopenhauer)

Speranţa este negarea realităţii. (Margaret Weis)

Vei găsi pacea nu în negare, ci în victorie. (J. Donald Walters)