Nefericirea

Nefericirea este cancerul trupului şi nebunia minţii. (Valeria Mahok)

Nefericirea este moaşa geniului. (Napoleon Bonaparte)

Nefericirea este starea poetică prin excelenţă. (Emil Cioran)

Când eşti nefericit, nu conta pe prieteni. (Euripide)

Cei mai nefericiţi oameni sunt aceia care râd de nefericirea altora. (Valeria Mahok)

Definiţiile fericirii şi nefericirii sunt: ştiinţa şi neştiinţa. (Empedocle, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

Este foarte nefericit cel ce nu are niciun duşman. (Proverb englezesc)

Fericirea sau nefericirea este în mare parte opera lor. (John Locke)

Fericirea tace şi se ascunde; numai nefericirea este militantă şi zgomotoasă. (Duiliu Zamfirescu)

Năpăstuitul se teme neîncetat de rele şi mai mari. (Ovidiu)

Nefericirea ta e cauzată de schemele tale mentale. (Antony de Mello)

Nefericită condiţie a oamenilor! Spiritul de-abia a ajuns la maturitate, şi trupul începe să slăbească. (Denis Diderot)

Nefericitul nu are nicio altă doctorie în afară de speranţă. (William Shakespeare)

Nu vorbi de fericirea ta, cu omul care este mult mai nefericit decât tine. (Plutarh)

O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică prin  schimbarea sa. Una înşeală, alta instruieşte. Una, sub masca unor bunuri mincinoase înlănţuie minţile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoaşterea fericirii fragile, eliberează. Astfel, pe una o vezi alergând de ici colo şi totdeuna uitând de sine, pe alta o vezi sobră, reţinută şi prudentă în exercitarea adversităţii sale. În sfârşit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate şi pe cei slabi din calea adevăratului bine, cea nefericită adesea târăşte cu sila la adevăratele bunuri pe cei rătăciţi. (Betius, scriitor bisericesc)

Primul pas pentru a nu fi nefericit este să nu ai timp să te gândeşti la nefericre.(George Bernard Shaw)