Natura

Natura conţine în sine germenii divini.  7.9

Natura este arta lui Dumnezeu cel Veşnic. (Dante Alighieri)

Natura este o artă încă necunoscută omului. (Alexander Pope)

Natura este o liră uriaşă la care cântă poetul. (Victor Hugo)

Natura este o staţie de radio nelimitată, prin care Dumnezeu ne vorbeşte tot tmpul, doar să alegem postul. (George Washington Carver)

Natura se însufleţeşte şi se împuterniceşte printr-o neîncetată mişcare. (Comenius)

A uita este marele secret al firilor tari şi creatoare, a uita asemenea naturii care nu-şi cunoaşte trecutul, care reîncepe neîncetat tainele zămislirilor ei neobosite. (Honoré de Balzac)

Arta completează defectele naturii. (Giordano Bruno)

Arta este contemplare. Este plăcerea minţii care caută în natură şi descrie spiritul de care Natura însăşi este animată. (Auguste Rodin)

Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)

Arta: o altă natură, tot atât de tainică, dar mai inteligentă, căci purcede din intelect. (Johann Wolfgang von Goethe)

Boala este încălcarea legilor naturii. (Charles Simmons)

Buna ironie denotă o inteligenţă nativă. (Vasile Ponea)

Ce este toleranţa? Este consecinţa umanitătii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi erori; să ne iertăm reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)

Conştiinţa este o carte naturală; cel ce o citeşte cu fapta, face experienţa ajutorului dumnezeiesc. Domnul e ascuns în poruncile Sale şi cel ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor. (Sfântul Marcu Ascetul)

Creativitatea este o extensie naturală a entuziasmului nostru. (Earl Nightingale)

Dumnezeu iartă. Natura niciodată. (Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)

Este sădită în noi o lege naturală, care ne învaţă să ne apropiem de bine şi să ne depărtăm de cele care ne fac rău. (Sfântul Vasile cel Mare)

Harul dumnezeiesc completa prin foarte multe binefaceri insuficienţa naturii noastre.  4.12

Inteligenţa este cel mai greu şi cel mai înalt produs al naturii, creaţiunea cea mai rară şi cea mai preţioasă din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)

În faţa naturii nu te crede nici mare, nici mic, meditează. (Victor Hugo)

În natură apa este forţa motrice. (Leonardo da Vinci)

În noi se află Lumina Naturii, şi această Lumină este Dumnezeu. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian)

Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui Dumnezeu. (Euclid)

Marea artă începe unde se termină natura. (Marc Chagall)

Medicul îngrijeşte, natura vindecă. (Hipocrate)

Ne putem sustrage, pentru o vreme, regulilor societăţii; nimic însă nu scapă legilor naturii. (Marie d’Agoult)

Omul este bun de la natură, dar societatea este aceea care îl corupe. (Jean-Jacques Rousseau)

Orice lege naturală este legea lui Dumnezeu. (Isaac Newton)

Până când omul nu va duplica un fir de iarbă, natura poate râde în hohote la aşa numita lui cunoştinţă ştiinţifică. (Thomas Alva Edison)

Pictura este nepoata Naturii. Este înrudită cu Dumnezeu. (Rembrandt)

Religia şi ştiinţa naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci se întregesc şi se armonizează împreună. (Max Planck)

Speranţa este valul naturii care acoperă nuditatea adevărului. (Alfred Nobel)

Tabla de şah este lumea, figurile sunt fenomenele din univers, regulile de joc sunt ceea ce noi numim legi ale naturii. (Aldous Huxlay)