Naţiunea

Cultura este puterea cea mai tare de pe pământ şi o cetate nouă a unităţii naţionale. (Simion Bărnuţiu)

Cum să respecţi valorile naţionale dacă nu le cunoşti? (Nicolae Manolescu)

Declinul literaturii indică declinul unei naţiuni. (Johann Wolfgang von Goethe

Literatura devine memoria vie a unei naţiuni. (Alexandr Soljeniţân)

Măreţia unei naţiuni şi progresul ei moral pot fi judecate după felul cum tratează animalele. (Mahatma Gandhi)

Monahii sunt rugătorii naţiunii, rugătorii poporului. (Împăratul Justinian al Bizanţului)

Naţia noastră, neamul nevoii. (Mihai Eminescu)

O naţie care a pierdut încrederea în sine, între toate altele este cea mai mizerabilă, pentru că a frânt bastonul pe care se putea răzima. (Gheorghe Asachi)

O naţiune căreia îi este frică să-şi lase oameni să judece adevărul şi falsitatea într-o piaţă deschisă este o naţiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)

O naţiune nu are caracter decât atunci când este liberă. (Madame Stael)

Paradox: Demnitari cu demnităţi corupte pun în genunchi demnitatea naţiei. (Vasile Ponea)

Pentru a aprecia culturile altor naţiuni, trebuie să mergi în ţara lor, să cunoşti oamenii şi trebuie să intri în contact cu cultura ţării. (David Rockefeller)

Sunt două metode de a înrobi o naţiune. Una este prin sabie. A doua este prin îndatorare. (John Adams, al doilea preşedinte american)

Superficialitatea e o boală naţională, de aceea nu progresăm. (George Călinescu)