Muzica

Muzica de film este zgomot… chiar şi mai dureroasă decât sciatica mea. (Thomas Beecham)

Muzica e simbolul armoniei în viaţă, al acordului desăvârşit. (George Enescu)

Muzica este aritmetica sunetelor, aşa cum cum optica este geometria luminii. (Claude Debussy)

Muzica este arta cea mai apropiată de lacrimi şi amintiri. (Oscar Wilde)

Muzica este arta cu materialul cel mai imaterial. (Platon)

Muzica este descrisă cu exactitate ca fiind limba îngerilor. (Thomas Carlyle)

Muzica este limba pasiunii. (Richard Wagner)

Muzica este o artă sublimă. (Richard Strauss)

Muzica este o putere spirituală în stare să lege toţi oamenii între ei. (George Enescu)

Muzica este o revelaţie mai mare decât toată înţelepciunea şi filosofia. (Lugwig van Beethoven)

Muzica este plăcerea pe care mintea umană o simte din numărare fără să fie conştientă că numără. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

Muzica este stenografia emoţiei. (Lev Tolstoi)

Muzica este vinul care umple cupa tăcerii. (Robert Fripp)

Muzica mă transpune fulgerător şi nemijlocit în starea sufletească în care se găsea acela care a compus-o. Mă contopesc sufleteşte cu el şi împreună cu dânsul trec de la o stare de spirit la alta, dar de ce fac asta, nu ştiu. (Lev Tolstoi)

Muzica nu va înceta a fi cea mai eliberatoare dintre arte. (Richard Wagner)

Muzica nu este decât o aritmetică inconştientă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

Muzica răscoleşte toate sentimentele; şi, ca şi după o furtună, sufletul, liniştindu-se, devine mai bun, mai îngăduitor, mai nobil. (Vasile Conta)

Muzica trebuie să fie scânteia care aprinde focul în sufletul omenesc. (Ludwig van Beethoven)

Muzica trezeşte timpul. (Thomas Mann)

Muzica! Ce artă frumoasă! Dar ce meserie nenorocită! (Georges Bizet)

Atunci când cuvintele dau greş, muzica grăieşte. (Hans Christian Andersen)

Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale. (Platon)

Cel ce ascultă muzică simte dintr-o dată cum singurătatea îi este umplută de alţi oameni. (Robert Browning)

Chopin este şi rămâne cel mai îndrăzneţ şi mândru spirit poetic al vremii…. (Robert Schumann)

Dacă-mi place mai mult muzica decât conţinutul, e deja un păcat. (Fericitul Augustin)

Englezilor nu le place muzica, dar în mod sigur le place zgomotul produs de muzică. (Thomas Beecham)

Extazul este starea derivând din ascultarea muzicii. (Al-Ghazali)

Gândirea mea este melodia. (Richard Strauss)

Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată. Întotdeauna îmi voi scoate pălăria în faţa muzicii lui şi voi îngenunchia cu umilinţă la mormântul său. (Ludwig van Beethoven)

Iubesc muzica cu patimă. Muzica e pentru mine un prilej de inspiraţie, dar câteodată un motiv de durere. (Gala Galaction)

Majoritatea celor care vor călca pe urmele mele vor fi copii, prin urmare muzica să ţină ritmul cu pasul celor mici. (Hans Christian Andersen)

Matematica este muzica raţiunii. (James J. Sylvester)

Mozart este Muzica. (Herbert von Karajan)

Nicio artă nu are o înrâurire aşa de mare asupra omului ca muzica. (Arthur Schopenhauer)

Pictura este tăcerea minţii, muzica ochiului. (Orhan Pamuk)

Plăcerea ce o obţinem din muzică are drept sursă numărarea, o numărare inconştientă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

Poezia este un fel de muzică, trebuie să o auzi ca să o apreciezi. (Voltaire)

Trebuie să învăţăm muzica pentru împodobirea şi liniştirea caracterului. (Cuviosul Clement Alexandrinul)