Moral

Ascensiunea morală dă strălucire omului şi societăţii în care trăieşte. (Alexis Carrel)

Binele nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci un reflex al harului, o “rază arnezeu”, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om din Binele ultim, suprem, care este Dumnezeu. (Calist Catafygiotul)

Binele, din punct de vedere moral, este tot ceea ce se potriveşte cu firea omenească. (Ioan Slavici)

Bolta înstelată şi conştiinţa morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)

Bucuria este starea de spirit normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală şi morală a omului este mai ridicată, cu atât omul este mai liber şi viaţa îi dă mai multă satisfacţie. (Anton Pavlovici Cehov)

Credinţa creştină poartă în sine o concepţie de viaţă spirituală, morală, un egos creştin.  9.23

Desăvârşirea morală.  4.11

Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume şi adevăratul izvor al inconştientului colectiv şi de aceea este suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)

Experienţa a arătat că armătura morală este mai importantă pentru individ şi pentru societate decât cunoştinţele ştiinţifice, literare, filozofice. (Alexis Carrel, medic chirurg şi biolog francez)

Fericirea şi datoria morală sunt inseparabile una de cealaltă. (George Washington)

Imoralitatea nu poate fi decât o consecinţă a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)

Ispitelor şi primejdiilor morale nu li se rezistă cu cunoştinte şi cu teorii ştiinţifice, ci li se rezistă cu curajul credinţei.  9.23

Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie. (Regele României Mihai-I)

Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. (Samuel Smiles)

Onoarea este pur şi simplu moralitatea oamenilor superiori. (H. L. Mencken)

Perceperea frumuseţii este un test moral. (Henry David Thoreau)

Răbdarea, această îmbinare de curaj moral cu sfiala fizică. (Thomas Hardy)

Ştiinţa nu rodeşte virtuţi morale.  9.23

Un orator bun dar cu viaţă imorală este un pericol social. (Cicero)