Medicamentul

Cauza bolilor: desfrânarea. Medicamentul: înfrânarea. (Părintele Arsenie Boca)

Cel mai bun doctor oferă întotdeauna cât mai puţine medicamente. (Benjamin Franklin)

De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruieşte harul, mila şi  iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentelui de vinovăţie şi izbăvirea de greutatea copleşitoare a conştiinţei vinovate, tuturor celor care cu pocăinţă se apropie de Dumnezeu şi de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeţii mai putem lupta prin pocăinţă, unul din cele mai puternice mijloace de acestei boli spirituale. (vezi Tristeţea)

Plânsul amarnic este un medicament puternic împotriva vederilor de noapte zămislite de lene. (Evagrie Ponticul)

Rugăciunea este marele medicament al lenei. (Sfinţii Părinţi)

Sfatul (canonul) duhovnicului, medicamentul prin care ne tămăduim trupul şi sufletul.  11.20

Sfânta Împărtăşanie, arma (medicamentul) nemuririi. (Sfinţii Părinţi)

Uitarea este cel mai bun medicament. (Proverb)