Materialul

Cel care se roagă poate întâlni în experienţa sa două tipuri de lumină: lumina propriei sale minţi şi lumina imaterială a lui Dumnezeu.   2.7

Dacă muncim numai pentru bunurile materiale, ne clădim singuri temniţa. (Antoine de Saint-Exupery)

Invenţia este o combinaţie de creiere şi materiale. Cu cât foloseşti mai mult creierul, cu atât ai nevoie de mai puţin material. (Charles F. Kettering)

Lumina imaterială a lui Dumnezeu  2.7

Milostenia schimbă bunurile materiale în bunătate sufletească. (Patriarhul Daniel)

Muzica este arta cu materialul cel mai imaterial. (Platon)

Nepurtarea de grijă pentru viaţa materială.  1.4

Nu e mare opera unde e mult material, ci aceea unde este mult suflet. (Nicolae Iorga)

Ordinea care domneşte în lucrurile materiale arată în mod suficient că au fost create de o voinţă plină de inteligenţă. (Isaac Newton)

Orice bărbat, orice femeie sunt conectaţi la energia pe care mulţi o numesc iubire, dar care, în realitate, este materia primă din care a fost construit universul. (Paulo Coelho)

Problema cu internetul este că îţi oferă orice, material de încredere şi material aiuritor. Problema este, aşadar, cum facem diferenţa între ele. (Umberto Eco)

Voi spune către Domnul: Nu mă osândi; lămureşte-mă, să ştiu pentru ce Te cerţi cu mine. Care e folosul Tău, când eşti aprig şi dispreţuieşti făptura mâinilor Tale şi eşti surâzător la sfatul celor răi? Ai Tu ochi materiali şi vezi lucrurile precum le vede omul? (Iov 10.2-4)

Zis-a Avva Pimen: A te justifica pe tine însuţi este lucru material. Asemenea lucruri îl distrug pe cel care le are.