Matematica

Matematica e un mod de viaţă. Acela de a trăi în siguranţă. (David Boia)

Matematica este ceea ce începe, ca şi Nilul, în modestie şi se termină în magnific. (Calvin Colton)

Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul. (Galileo Galilei)

Matematica este muzica raţiunii. (James J. Sylvester)

Matematica este o limbă şi o ştiinţă. (Lucian Blaga)

Matematica este regina ştiinţelor, iar aritmetica este regina matematicilor. (Karl Friedrich Gauss)

Matematica este ştiinţa operaţiilor abile cu concepte şi reguli inventate în acest scop. (Eugene Wigner)

Matematica este un joc care se joacă după anumite reguli simple cu semne fără înţeles pe hârtie. (David Hilbert)

Matematica nu cunoaşte rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o ţară. (David Hilbert)

Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii. (Alfred North Whitehead)

Algebra nu este decât o geometrie scrisă, geometria nu este decât o algebră figurată. (Sophie Germain)

Arta matematicii constă în găsirea acelui caz special, care conţine toţi germenii generalităţii. (David Hilbert)

Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică. (Platon)

Dacă maurii au civilizat Spania după ce au cucerit-o, mongolii au cucerit Rusia fără să-i aducă algebra.  (Puşkin)

De fapt, putem considera geometria cea mai veche ramură a fizicii … Fără ea n-aş fi putut formula teoria relativităţii. (Albert Einstein)

Dumnezeu geometrizează prin intermediul sunetului. (Pitagora)

Esenţa matematicii nu este aceea de a face lucrurile mai complicate, dar de a face lucrurile complicate mai simple. (S. Gudder)

Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulţime de probleme mult mai dificile decât cele din algebră şi geometrie. (E. W. Howe)

Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu poezia. (Poetul Ion Barbu)

Geometria este arta de a găsi rezultate corecte pe figuri incorecte. Geometria analitică este arta de a găsi rezultate corecte fără figuri. (Profesorul Marin Dumitrescu)

Geometria este arta de a raţiona corect pe figuri incorecte. (Henri Poincaré)

Geometria este cea mai bună şi mai simplă dintre toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecăţii şi raţiunii. (Denis Diderot)

Geometria proiectivă este toată geometria. (Arthur Cayley)

Geometria va atrage sufletul spre adevăr şi va crea spiritul filosofiei. (Platon)

Învăţând matematica, înveţi să gândeşti. (Grigore Moisil)

Legiutorule! Să cunoşti tainele aritmeticii şi geometriei, căci nu trebuie să rosteşti decât axiome. (Pitagora)

Muzica este aritmetica sunetelor, aşa cum cum optica este geometria luminii. (Claude Debussy)

Nu există secrete în geometrie. (Voltaire)

Nu există un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale. (N. I. Lobacevski)

O geometrie nu poate fi mai adevărată decât alta, ea poate fi numai mai comodă. Or, geometria euclidiană este şi va rămâne cea mai comodă. (Henri Poincaré)

Semnele aritmetice sunt figuri scrise şi figurile geometrice sunt formule desenate. (David Hilbert)