Luxul

 Afară de aceasta, ele umblau după oameni veniți de departe; trimiteau la ei soli și ei veneau. Pentru ei te-ai  îmbăiat, ți-ai făcut ochii cu dresuri și te-ai gătit cu podoabe. Te-ai așezat pe pat luxos, în fața căruia era gătită o masă pe care tu ai pus tămâia Mea și untdelemnul Meu. (Iezechiel 23.40, 41)

 Cel ce gândește să-și păstreze curățenia în mijlocul săturării și luxului, este asemenea omului care, culcându-se în mijlocul noroiului, trage nădejde să rămână curat. (Arhiepiscopul Inochenție)

 Este un lux să fii înțeles. (Ralph Waldo Emerson)

 Izvoarele răutăților dintr-o țară sunt cârciumile și luxul. (Nicolae Iorga)

 Literatura este un lux; ficțiunea este o necesitate. (G. K. Chesterton)

 Luxul este lupul de la ușă și colții săi sunt vanitățile și orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist își dă seama de asta, el știe unde este pericolul. (Tennesse Williams)

 Luxul este o vulgaritate. (Adolfo Bioy Casares)

 Luxul, moliciunea și trândăvia sunt cauze de decadență pentru un neam. (Al. Fouillée)

 Nu pot trăi fără lux intelectual și sufletesc. (Petre Pandrea)

 Nu putem fi toți genii. Geniile sunt persoane de lux ale omenirii. (Bogumil Goltz)

 Ticăloșia și luxul se țin de mână. (Mihail Sadoveanu)