Lupul

Căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma. Și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați, grăind învățături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. (Faptele Apostolilor 20.29, 30)

 Dacă ne purtăm ca oile, învingem; dar dacă ne facem lupi, suntem biruiți. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Frica face lupul să fie mai mare decât în realitate. (Proverb german)

 Iată Eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor; fiți dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii.  (Matei 10.16)

 Luxul este lupul de la ușă și colții săi sunt vanitățile și orgoliile germinate de succes. Atunci când un artist își dă seama de asta, el știe unde este pericolul. (Tennesse Williams)

 O țară de oi merită un guvern de lupi. (Edward R. Murrow)

 Oare se va însoți lupul cu mielul? Așa și cel păcătos cu cel cuvios. (Ecclesiasticul 13.20)

 Omul e lup pentru om. (Plaut)

 Omul este pentru om ceea ce lupul nu e pentru lup. (Stipe Golac)

 Prin egoism și tendința de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute și luminarea harului, omul e Hristos pentru om. (Valeriu Gafencu)