Lumina

A merge cu un prieten prin întuneric, este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, pentru că un prieten știe să te asculte, poate să te ierte și să te înțeleagă mai bine decât un necunoscut, atunci când îi greșești. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

 A Ta este ziua și a Ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina și soarele. (Psalmi 73..17)

 Această amăgire, căderea în propria lumină a minții, l-a doborât chiar și pe Lucifer, prințul luminii. 2.7

 Această virtute (discernământul) este numită în Evanghelie “ochiul și luminătorul trupului” și la ea se referă Mântuitorul când spune: Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. (Sfântul Ioan Casian)

 Acela (Ioan) era făclia care arde și luminează, și voi ați voit să vă veseliți o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. (Ioan 5.35, 36)

 Acum lumină biruitoare se revarsă din norii de la miazănoapte și măreția Domnului robește și cutremură inima. (Iov 37.22)

 Adevărul, atunci când nu este căutat, rareori iese la lumină. (Oliver Wendell Holmes)

 Adu-ți la lumină inconștientul, altfel îți va conduce el viața, și tu îi vei spune destin. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Am prețuit înțelepciunea mai mult decât sănătatea și frumusețea; am pus-o chiar înaintea luminii, fiindcă  strălucirea ei nu se stinge niciodată. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 7.10)

 Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezența lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcția artei. (Hermann Hesse)

 Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. (Matei 5.16)

 Așadar noi am rătăcit de la calea adevărului și lumina dreptății n-a strălucit pentru noi și nouă soarele nu ne-a răsărit. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 5.6)

 Atunci m-am încredințat că înțelepciunea are întâietate asupra nebuniei tot atât cât are lumina asupra întunericului. Înțeleptul are ochii în cap, iar nebunul merge întru întuneric. Dar am cunoscut și eu că aceeași soartă vor avea toți. (Ecclesiastul 2.13, 14)

 Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: „Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit„. (Matei 4.14-16)

 Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte. (Psalmi 12.4)

 Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. (Psalmi 35.9, 10)

 Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse, la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. (Psalmi 89.7-9)

 Căderea în propria lumină a minții este foarte periculoasă. 2.7

 Cei care merită să fie lăudați suportă mai cu ușurință să fie criticați. (Alexander Pope)

 Cel care se roagă poate întâlni în experiența sa două tipuri de lumină: lumina propriei sale minți și lumina imaterială a lui Dumnezeu. 2.7

 Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei. Și stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă și cu slavă. (Marcu 13.24-26)

 Conștiința – lumina inteligenței pentru a distinge binele de rău. (Confucius)

 Conștiința este o făclie care luminează inima și un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el.(Eschil)

 Credința e începutul care duce la înțelegere și deschide mintea spre primirea luminii dumnezeiești. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Curățirea, desăvârșirea, iluminarea. 6.10

 Dacă ai păcate, ele se vor arde și se vor distruge ușor prin necazuri. Dacă ai virtuți, prin necazuri ele se vor face mai luminoase și mai strălucitoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dacă nu ești frumos la trup, atunci să ai un suflet curat și luminos și toată lumea te va îndrăgi pentru lumina bunătății sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. (Psalmi 138.12-14)

 Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău; și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă. (Sfântul Nicolae Velimirovici)

 Din cauza păcatului neascultării protopărinților nostri, Adam si Eva, am pierdut haina de lumină protectoare dumnezeiască. 4.12

 Domnul este luminarea mea și mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa? (Psalmi 26.1, 2)

 Dreapta-socoteală este făclie în întuneric și luminarea celor cu vederea slabă. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Duhul Sfânt revarsă peste noi, și în sufletele noastre, dumnezeiasca Lui lumină. 5.4

 Dumnezeu se revelează pe Sine în lumină, și ca lumină. 2.7

 Educația este mișcarea din întuneric spre lumină. (Allan Bloom)

 Efectele rugăciunii: energia aceasta luminătoare, provenind de la Cel Luminos, inundă acest organ mic și de acolo până la cele mai îndepărtate simțuri ale inimii. 3.1

 El a tras un cerc pe suprafața apelor, până la hotarul dintre lumină și întuneric. (Iov 26.10)

 Elocința este lumina ce face să strălucească inteligența. (Cicero)

 Etapele drumului către Dumnezeu: renunțarea la patimi, iluminarea, îndumnezeirea. 11.5

 Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vietii. (Ioan 8.12)

 Evanghelia Duminicii a 14-a după Rusalii (Matei 22.2-14), ne vorbește despre pilda nunții fiului de împărat și ea ne arată în esență că haina de nuntă cerească este lumina sufletului curat. (Patriarhul Daniel)

 Există două feluri de a împrăștia lumina: să fii lumânarea sau să fii oglinda care o reflectă. (Edith Wharton)

 Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlnește cu poezia. (Poetul Ion Barbu)

 Fața Lui s-a făcut albă ca lumina și hainele străluceau ca zăpada. 12.9

 Fericiți cei ce cred, ei merg în lumină, eu merg în întuneric. (Vasile Conta)

 Fiindcă după lumină urmează noaptea, pe când înțelepciunea rămâne nebiruită în fața răutății. (Cartea înțelpciunii lui Solomon 7.30)

 Geniul, ca și Soarele de darnic, împrumută și altora lumina sa. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

 Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a și s-a cutremurat pământul. (Psalmi 76.17)

 Haina de nuntă din Evanghelia de astăzi (Matei 22.2-14) este veșmântul credinței și al faptelor bune, care  luminează sufletul. (Patriarhul Daniel)

 Hristos, Arhiereul jerfelor noastre, ocrotitorul și ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă, nepătata și preaînalta Lui Față, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa și întunecata noastră minte înflorește la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoștința cea nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)

 Ia seama ca lumina din tine să nu fie întuneric. 2.7, Luca 11.35

 Iisus Hristos, lumina lumii. 1.2

 Iluminarea 6.8

 În lumina tăcerii toate problemele se dizolvă. (Krishnamurti, filosof indian)

 În noi se află Lumina Naturii, și această Lumină este Dumnezeu. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

 Întru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. (Psalmi 103.2-6)

 Întru Lumina Ta vom vedea lumină. 8.1

 La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și pământul era netocmit și gol. Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Și a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Și a fost lumină. Și a văzut Dumnezeu că este bună lumina, și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric.Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua întâi. Și a zis Dumnezeu: „Să fie o tărie prin mijlocul apelor și să despartă ape de ape!” Și a fost așa. (Facerea 1.1-6)

 Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. (Psalmi 148.3-5)

 Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le privești dintr-o altă lumină. (Hannibal)

 Lumea are nevoie de speranță ca de lumină. (Dimitrie Bolintineanu)

Lumina care luminează în sfeșnicul cel sfânt, așa este un chip frumos pe un trup bine împlinit. (Eccelsiasticul 26.19)

Lumina care strălucește în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică și mai adâncă. În această lumină, în această contemplare plină de dulceață, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin, pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii și a plăcerii care-l copleșește, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârșirii, curat și liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)

Lumina este simbolul adevărului. (James Russell Lowell)

Lumina harului, suprastrălucitoare și răcoroasă. 2.7

Lumina imaterială a lui Dumnezeu 2.7

Lumina înșelăciunii și lumina harului. 2.7

Lumina înșelăciunii, fierbinte și nu prea strălucitoare. 2.7

Lumina minții este dată, în primul rând, de inteligență. 2.7

Lumina propriei minți 2.7

Lumina, slava lui Dumnezeu. 10.11

 Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! (Matei 6.22, 23)

 Mai întâi este căutarea perfecțiunii, apoi, căutarea tandreții și a luminii. (Matthew Arnold)

 Mă așteptam la fericire și iată că a venit nenorocirea; așteptam lumina și a venit întunericul. (Iov 30.26)

 Milostenia omului prețuiește la Domnul ca un inel cu pecete și binefacerile omului el le păstrează ca lumina ochiului. (Ecclesiasticul 17.17)

 Mintea omului, fiind creată după chipul lui Dumnezeu, este lumină, deci are în ea lumină. (Sfântul Grigorie Palama 2.7)

 Mulți zic: „Cine ne va arăta nouă cele bune?” Dar s-a însemnat peste noi lumina feței Tale, Doamne! Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de untdelemn ce s-a înmulțit. (Psalmi 4.6, 7)

 Muzica este aritmetica sunetelor, așa cum cum optica este geometria luminii. (Claude Debussy)

 Neștiința dă naștere întunericului, iar din pricina întunericului cădem în păcate pentru că ne este slăbită vederea față de adevăr. Cunoștința este deci luminare; ea alungă neștiința și ne dă puterea de a vedea bine. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Nu ajungi la lumină decât trecând prin întuneric. 6.15

 Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină prin apropiere. (Garz Sinise)

 O lumânare nu pierde nimic dacă aprinde o altă lumânare. (Thomas Jefferson)

 Oamenii de geniu sunt meteori destinați să ardă pentru a-și lumina secolul. (Napoleon Bonaparte)

 Ochiul privește cele văzute, iar mintea înțelege cele nevăzute. Căci mintea care iubește pe Dumnezeu este făclie care luminează sufletul. Cel ce are minte iubitoare de Dumnezeu și-a luminat mintea sa și vede pe Dumnezeu prin mintea sa. (Sfântul Antonie cel Mare)

 Omul este patru în unu: spiritul și sufletul, lumina și corpul. (Eliphas Levi)

 Omul nu este creat doar pentru a îngriji și conduce lumea, ci și pentru a o transfigura, pentru a o transforma în lumină și a o aduce ca ofrandă de mulțumire Creatorului. 6.3

 Orgoliul este o fiară care trăiește în peșteri și în pustii: vanitatea dimpotrivă, ca un papagal, sare din cracă în cracă și pălăvrăgește în lumina mare a zilei. (Gustave Flaubert)

 Oricâte lucruri materiale am avea în jurul nostru, ele sunt trecătoare, nu le luăm cu noi în viața veșnică; ci în viața veșnică luăm doar lumina credinței și a faptelor bune, a rugăciunii, a pocăinței, a ceea ce am trăit ca legătură cu Dumnezeu, care S-a imprimat în sufletul omului. Orice cuvânt bun, orice gând bun, orice faptă bună lasă în sufletul nostru o lumină; după cum gândul rău, cuvântul rău și faptea rea lasă în suflet pată sau pete de întuneric. Când trecem dincolo, când se desparte sufletul de trup și se prezintă în fața lui Dumnezeu, el este luminos dacă s-a întâlnit des cu Dumnezeu în rugăciune și în fapte bune, sufletul, sau întunecat. De aceea Mântuitorul spune: “Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat.” Sfinții Părinți ai Bisericii au interpretat acest «ochi sufletesc», de care vorbește Evanghelia (Matei 6.22-33), ca fiind conștiința omului, care-l ajută să distingă, să deosebească între bine și rău, între întuneric și lumină, între păcat și sfințenie. Dacă această conștiință este luminată de credință, atunci omul se luminează, sufletul lui se îmbracă în lumină. (Patriarhul Daniel)

 Orice ciocnire provoacă un zgomot sau o scânteie. Zgomotul călăuzește, scânteia luminează. (Alexandre Dumas)

 Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoșaților, ar dovedi de dimineață până seara frumusețea, minunăția, necesitatea cocoșaților. Un ziar nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susțină părerile. (Honoré de Balzac)

 Păcatul Îl împiedică pe Dumnezeu să strălucească în inimile noastre. (Sfântul Atanasie cel Mare)

 „Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit”. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: Pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. (Matei 4.15-17)

 Păstrează-te curat și luminat, tu ești fereastra prin care vezi lumea. (George Bernard Shaw)

 Pentru că înțelepciunea este mai sprintenă decât orice mișcare, ea pătrunde și își face loc pretutindeni prin curăția ei. Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic, astfel că nimic nu poate s-o mânjească. Ea este strălucirea luminii celei veșnice și oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu și chipul bunătății Sale. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 7.24-26)

 Pentru mort plângi, că-i lipsește lumina, și pentru cel nebun plângi, că-i lipsește mintea. (Ecclesiasticul 22.9)

 Poezia nu trebuie să strălucească, trebuie să lumineze. (Ana Blandiana)

 Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminița de la capătul tunelului, aleargă și mai cumpără tunel. (John Quinton)

 Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare și voi cei ce locuiați în latura umbrei morții lumină va străluci peste voi. (Isaia 9.1)

 Postul păstrează, în cel care-l păzește, darurile lui Dumnezeu și-l îmbracă în haina luminii dumnezeiești. 6.17

 Precum soarele nostru dă lumină ochilor noștri trupești, lumina cea prin duhul se sălășluiește ca o rază spirituală în cele din înăuntru și ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Primii creștini au înțeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalțe la Cer, acolo unde S-a înălțat și Hristos. Ei au mai înțeles că această înălțare este condiția însăși a misiunii lor în lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundați în viața cea nouă a Împărăției; și atunci când, după această «Liturghie a înălțării», ei se reîntorceau în lume, fețele lor reflectau lumina, «bucuria și pacea» acelei Împărății, și erau cu adevărat martori ai ei. (Teologul Alexander Schmemann)

 Prin egoism și tendința de dominare, omul e lup pentru om; prin virtute și luminarea harului, omul e Hristos pentru om. (Valeriu Gafencu)

 Prin porunci, Domnul face nepătimași pe cei care le împlinesc, iar prin dumnezeieștile dogme le dăruiește luminarea cunoștinței. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Profesorul este ca o lumânare care îi luminează pe alții, consumându-se pe sine. (Giovanni Ruffini)

 Răul este lipsa binelui, așa cum întunericul este lipsa luminii. (Sfântul Ioan Damaschin)

 Rugăciunea este lumină pentru suflet. 3.6

 Rugăciunea – hrana sufletului, văzduhul și lumina lui. 7.13

 Rugăciunea este lumina sufletului. (Sfântul Isaia Pustnicul)

 Să ai lumină în suflet! (Mitropolitul Bălan)

 Să fii o lumină pentru tine însuți. (Krishnamurti, filosof indian)

 Să fim o mică reflexie a unei mari lumini. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Să-i mulțumești făcliei pentru lumina sa, dar nici pe cel din umbră ce-o ține nu-l uita. (Rabindranath Tagore)

 Sătura-se-vor din grăsimea casei Tale și din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. (Psalmi 35.8-10)

 Senzațiile luminoase din timpul rugăciunii. 2.7

 Sfintele slujbe, raza de lumină prin care Dumnezeu coboară spre om. 6.10

Smerenia este lumina în care Îl putem vedea pe Dumnezeu. (Cuviosul Siluan Atonitul)

 Strălucirea este subtilitatea luminii. (Shri Mataji Nirmala Devi)

 Și am zis: „Poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu„. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. (Psalmi 138.11, 12)

 Și din îndemnul Duhului a venit la templu; și când părinții au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, el L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel. (Luca 2.27-32)

 Și iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Și lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deșteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Și lanțurile i-au căzut de la mâini. (Faptele Apostolilor 12.7)

 Și nu fiți părtași la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiți-le pe față. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, rușine este a le și grăi. Iar tot ce este pe față, se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: „Deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos„. (Efeseni 5.11-14)

 Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. (Matei 17.2)

 Și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ca lumina de amiază. (Psalmi 36.6)

 Știința este analiză spectrală. Arta este sinteza luminii. (Karl Kraus)

 Tu ești lumina mea, Doamne! Doamne, luminează întunericul meu! (II Regi 22.29)

 Umbrele seamănă, ce-i drept, cu întunericul, dar sunt fiicele luminii. (Lucian Blaga)

 Un om bun poate face dintr-o zi întunecată o zi luminată. (Sfinții Părinți)

 Vederea păcatelor proprii (în lumina lui Dumnezeu). 6.15

 Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)

 Zis-a un bătrân: Tu, fiule, citește viețile și vorbele sfinților și prea-cuvioșilor părinți, și ele îți vor lumina sufletul.