Lumea

A-și lua crucea înseamnă a se lepăda de lume, pentru Dumnezeu. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. (Ioan 16.33)

 Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la Mine. (Ioan 12.31, 32)

Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot a făcut. (Alexandru Vlahuță)

 Al Domnului este pământul și plinirea lui; lumea și toți cei ce locuiesc în ea. (Psalmi 23.1)

 Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul; lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. (Psalmi 88.12)

 Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii. (Alfred North Whitehead)

 Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezența lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcția artei. (Hermann Hesse)

 Atenția umanității trebuie să treacă de la mașini și lumea fizică la corpul și spiritul omenesc, la acele procese fiziologice și spirituale, fără de care Universul lui Newton și Einstein nu ar exista. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

 Avem în noi și o dorință sau un impuls de a fi sau de a ajunge mai presus de lumea aceasta. Noi oamenii, fiind și o părticică a dumnezeiescului, purtăm în piept dragostea pentru viața viitoare. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Biblie – Cartea cea mai veche din lume. (Gustave Flaubert)

 Biserica este inima lumii, chiar dacă lumea nu-și cunoaște inima. (Mitropolitul George Khodr, citat de teologul Olivier Clément)

 Bolta înstelată și conștiința morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)

 Că ce folosește omului dacă va câștiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? (Luca 9.25)

 Căci dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziți spre judecată, și n-a cruțat lumea veche, ci a păstrat numai pe Noe, ca al optulea propovăduitor al dreptății, când a adus potopul peste cei fără de credință, și cetățile Sodomei și Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenușă, dându-le ca o pildă nelegiuiților din viitor.(II Petru 2.4-6)

 Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. (Ioan 3.16)

 Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire, fără părere de rău; iar întristarea lumii aduce moarte. Că iată, însăși aceasta, că v-ați întristat după Dumnezeu, câtă sârguință v-a adus, ba încă și dezvinovățire și mâhnire și teamă și dorință și râvnă și ispășire! Întru totul ați dovedit că voi înșivă sunteți curați în acest lucru. (II Corinteni 7.10, 11)

 Căci lauda noastră aceasta este: mărturia conștiinței noastre că am umblat în lume, și mai ales la voi, în sfințenie și în curăție dumnezeiască, nu în înțelepciune trupească, ci în harul lui Dumnezeu. (II Corinteni 1.12)

 Când doi oameni se sărută, lumea trece pe lângă ei, când doi oameni se bat, lumea se strânge în jurul lor. (Christian Hebbe)

 Când m-am dus și l-am vizitat pe părintele Galeriu, înainte de a pleca, el era într-o suferință fantastică și am spus: Ce vă doare, părinte? Pe mine nimic, dar mă doare răul din lume. (Arhiepiscopul Casian, despre părintele Constantin Galeriu)

 Când plecăm din această lume trebuie să fim împăcați cu semenii nostri, cu noi înșine și cu Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

 Când se va slobozi mintea de toată nădejdea din lumea văzută, să știi că a murit în tine păcatul. (Sfântul Isaia Pustnicul)

 Când spun o prostie, toată lumea mă tolerează, când spun un adevăr, toată lumea mă urăște. (Johann Wolfgang von Goethe)

 Când stai în fața Domnului, ești mai presus de lumea aceasta. 11.10

 Când vrei să păcălești lumea, spune adevărul! (Otto von Bismarck)

 Cât valorează un suflet, nu valorează lumea întreagă. 2.12

 Ce e de crezut, să crezi! E o cerință adâncă a sufletului omenesc de a avea despre lume o viziune, o înțelegere coerentă și unificatoare. În lipsa acestei viziuni, acestei înțelegeri, se nasc: angoasa și schizofrenia. (François Jacob, biolog francez, laureat al Premiului Nobel în 1965, împreună cu Jacques Monod și André Lwoff)

 Ceea ce ești tu este și lumea. Și fără ca tu să te schimbi, nu poate exista nicio schimbare a lumii. (Krishnamurti, filosof indian)

 Ceea ce omida numește sfârșit, restul lumii îi spune fluture. (Lao Tse)

 Cei mai buni medici din lume sunt: dr. Dietă, dr. Liniște și dr. Veselie. (Jonathan Swift)

 Cei mai puternici ochelari din lume sunt ochii unui om care se privește pe sine însuși. (Alexander Pope)

 Cel mai mare om din lume nu este cuceritorul, ci acela care se stăpânește pe sine însuși. (Arthur Schopenhauer)

 Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simțite în inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

 Creativitatea înseamnă străpungerea lumescului pentru a găsi minunatul. (Bill Moyers)

 Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moștenirea, slava și odihna, pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, și chiar dacă ar fi să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa abătuți de tristețe. 1.1

 Creierul este o lume care constă dintr-un număr de constante neexplorate și mari întinderi de teritorii necunoscute. (Santiago Ramon y Cajal)

 Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi, poate transforma lumea în paradis. (Părintele Dumintru Stăniloae)

 Cu cât mai puține dorințe lumești avem, cu atât mai puține lanțuri purtăm. (Avva Pimen)

 Cu o pâine hrănești un om, cu Pâinea Hristos hrănești omenirea întreagă! (Părintele Dumitru Păduraru)

 Cultura înseamnă să știi ce s-a spus și ce s-a gândit mai bun și valoros în lume. (Matthew Arnold)

 Dacă există în lume o forță, care poate să depășească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forță este iubirea. (Poetul bengalez Rabindranath Tagore)

 Dacă în lume este mai întâi viața și apoi moartea, în Biserica lui Hristos este întâi moartea și apoi viața. (Fericitul Augustin)

 Dacă nu ești frumos la trup, atunci să ai un suflet curat și luminos și toată lumea te va îndrăgi pentru lumina bunătății sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Dacă punem în aplicare acest principiu, <<ochi pentru ochi>>, întreaga lume va orbi. (Mahatma Gandhi)

 Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. (Ioan 15.18, 19)

 Dar pentru că firea omenescă este trândavă și se îndreaptă mai degrabă spre tihnă și plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă și de plăceri și să ne și ducă de la grijile lumești la lucrarea celor duhovnicești. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Deseori nu avem timp pentru prietenii noștri dar avem tot timpul din lume pentru dușmani. (Leon Uris)

 Deșertăciunile lumești. 5.2

 Diavolul, după ce secole de-a rândul s-a luptat să scoată Biserica din lume, fără să reușească, acum se luptă să bage duhul lumii în Biserică. (Părintele Porfirie)

 Disprețuirea credinței prilejuiește căderea popoarelor; necredința este ceva întâmplător. Numai credința religioasă costituie starea normală a omenirii. (Alexis de Tocqueille, gânditor și istoric francez contemporan cu Napoleon Bonaparte)

 Doar Sfânta Liturghie mai ține lumea. (Părintele Arsenie Boca)

 Domnul se descoperă celor care au urât lumea, iar celor ce caută să placă oamenilor le pregătește rușine. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate și știe orice șoaptă. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 1.7)

 Dumnezeu a creat lumea din nimic. Minunat, vei spune. Fii sigur că e așa, dar face lucruri și mai minunate: face sfinți din păcătoși. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei Sale. Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume și cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască. (Cartea Înțelepciunii lui Solomon 2.23, 24)

 Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinței umane. El n-a venit în lume nici măcar să explice  suferința. Dumnezeu a venit în lume să umple suferința umană de prezența Lui. (Paul Claudel)

 E de datoria noastră să punem capăt dominației politice a unei minorități care schilodește instituțiile economice și sociale ale tării noastre, umilind și sărăcind pe toată lumea. (Martin Luther King)

E nevoie de literatură pentru a înțelege lumea. (Alberto Manguel)

E trist când lumea te bârfește, dar când nu te bârfește nimeni e groaznic! (Oscar Wilde)

Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.(Nelson Mandela)

  Egoismul este o armă foarte puternică, încă de la începutul lumii, și cu ea diavolul îi poate pierde pe mulți dintre noi. (Sfinții Părinți)

 Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu și fără Biblie. (George Washington)

 Este o mare nenorocire să ajungi sub stăpânirea demonilor și să devii unealta lor! O nenorocire care cuprinde lumea întreagă și nu este pricepută de lume. (Patericul)

 Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat prin intermediul acestei cărți. (Abraham Lincoln)

 Eu în lume las o dâră/ De o carte tăinuită/ Care face după moarte/ Toată viața mea, vădită. (Sfântul Ioan Iacob de la Neamț)

 Există suficient în lume pentru nevoile omului, dar nu și pentru lăcomia lui. (Mahatma Gandhi)

 Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume. (Jean-Paul Sartre)

 Fără toleranță, lumea noastră se transformă într-un iad. (Friedrich Durrenmatt)

 Fereastra spre lume poate fi acoperită cu un ziar. (Stanislaw Jerzi Lec)

 Fericirea nu ține de lumea aceasta. Fericirea e ceva care vine de la Dumnezeu, ca răsplată a încercărilor noastre de a fi alături de El. (Sfinții Părinți)

 Fiecare om poate să fie un mic creion, prin care Dumnezeu să poată scrie lumii o scrisoare de dragoste. (Maica Tereza de Calcuta)

 Fii tu însuți schimbarea pe care o vrei să o vezi în lume. (Mahatma Gandhi)

 Fiii mei, fiți curajoși, am pierdut tot ce-am avut în această lume, cel puțin să ne mântuim sufletul și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. (Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, decapitat împreună cu cei patru fii ai săi și cu sfetnicul Ianache pentru că nu s-au lepădat de credința creștină.)

 Frica de lume ne leagă de lume. 7.12

 Frumusețea va salva lumea. (Dostoievski)

 Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a și s-a cutremurat pământul. (Psalmi 76.17)

 Gura lumii este gura diavolului. (Sfinții Părinți)

 Gura lumii numai pământul o astupă. (Anton Pan)

 Haina de nuntă este nepătimirea sufletului rațional care s-a lepădat de poftele lumești. (Evagrie Ponticul)

 Hristos este unica ieșire din această lume; toate celelalte ieșiri – extazul sexual, utopiile politice, independența economică – nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leșurile nenumăraților oameni ce le-au încercat. (Părintele Serafim Rose)

 Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume și cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 2.24)

 Iisus a răspuns: Împărăția Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăția Mea nu este de aici. (Ioan 18.36)

 Indiferența este răzbunarea lumii față de mediocritate. (Oscar Wilde)

 Inteligența este cel mai greu și cel mai înalt produs al naturii, creațiunea cea mai rară și cea mai prețioasă din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)

 Iubirea, cel mai frecvent cuvânt în toate limbile lumii, și cel mai profanat în toate zilele. (François Mauriac)

 În această lume pustie și sfâșiată nu există iubire, fiindcă plăcerea și dorința joacă rolurile cele mai importante. (Krishnamurti, filosof indian)

 În această lume, o majoritate rușinoasă moare de foame din cauza unei minorități nerușinate. (Hasier Agirre)

 În ce te găsește moartea, în aceea te duci în lumea cealaltă. (Patericul)

 În lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. (Ioan 1.10)

 În lume există un singur bine și un singur rău. Unicul bine este mântuirea, iar unicul rău este pierderea ei.  (Patericul)

 În lumea aceasta vremelnică nu există stare de fericire deplină. (François Rabelais)

 În lumea rugăciunii 7.13

 În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 3.2)

 În timp ce lumea secularizată de azi nu se mai roagă lui Dumnezeu, ci este dominată de un spirit de nemulțumire, euharistia bisericii, ca taină a recunoștinței față de Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul lumii, ne oferă pace sfântă și bucurie profundă, izvorâte din rugăciune smerită și fierbinte. Din păcate, omul secularizat a pierdut pacea și bucuria sufletului, tocmai pentru că a pierdut practica rugăciunii, ca respirație a sufletului în prezența harică a iubirii milostive a lui Dumnezeu. (Patriarhul Daniel)

 Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul e un act de curaj. (George Orwell)

 Înțelepciunea acestei lumi este mama și rădăcina tuturor relelor. (Erasmus)

 Înțelepciunea este armonia Sinelui omenesc cu lumea înconjurătoare. (Valeria Mahok)

 Jurnalismul este popular, dar este popular, în special, ca ficțiune. Viața este o lume, și viața văzută în ziare este alta. (G. K. Chesterton)

 La fel celui nebun când merge pe drum îi lipsește dreapta pricepere, iar toată lumea zice: „E nebun!” (Ecclesiastul 10.3)

 Luați aminte să nu vă fure mințile cineva cu filozofia și cu deșarta înșelăciune din predania omenească, după înțelesurile cele slabe ale lumii și nu după Hristos. (Coloseni 2.8)

Lume multă, oameni puțini. (Diogene din Sinope)

Lumea are nevoie de speranță ca de lumină. (Dimitrie Bolintineanu)

Lumea are structura limbajului, iar limbajul are formele minții. (Eugenio Montale)

Lumea creștină are ca simbol un instrument de tortură, crucea. (Arthur Schopenhauer)

Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. (Regele României Mihai-I)

Lumea e atât de ocupată cu aparența, încât prea putin îi pasă de realitate. (Contele Axel Oxenstierna)

Lumea e atât de tare ocupată cu aparența, încât prea puțin îi pasă de realitate. Nu te lăsa înșelat de aparențe, pentru că nu știi niciodată cine este în fața ta. Ferește-te, cât vei trăi, să judeci oamenii după cum arată. (Jean de La Fontaine)

Lumea e ca o oglindă. Înapoiază ceea ce-i împrumuți. (Proverb englezesc)

Lumea este o fereastă prin care Îl văd pe Dumnezeu și comunic cu El. 7.9

Lumea este o oglindă care oferă fiecărui om reflecția propriei fețe. (William M. Thackeray)

Lumea dă robilor săi atâția stăpâni posibili, câte nevoi, pofte, patimi și deprinderi au ei. (Mitropolitul Filaret)

Lumea te iartă pentru o crimă, dar nu te iartă dacă ești fericit. (Constantin Noica)

Lumea te va recompensa dacă vei risca pentru ea. (Shakti Gawain)

Lumea toată, înaintea Ta, este ca acel pic de praf, care face cumpăna să se plece și ca picătura de rouă cea de  dimineață, ce se coboară pe pământ. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 11.22)

Lumina care strălucește în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică și mai adâncă. În această lumină, în această contemplare plină de dulceață, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii și a plăcerii care-l copleșește, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârșirii, curat și liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)

Mai curând sau mai târziu oamenii care gândesc și care scriu conduc opina publică; iar opinia publică, după cum știți, conduce lumea. (Jean le Rond d’Alembert)

 Mari și multe minuni sunt în lume, dar minune mai mare decât omul nu există. (Sofocle)

 Matematica nu cunoaște rase sau limite geografice; pentru matematică, lumea culturală este o țară. (David Hilbert)

Mândria încearcă să-și închipuie o lume și să trăiască în ea. Smerenia primește lumea așa cum a zidit-o Dumnezeu. (Arhimandritul Sofronie Saharov)

 Meditează mai des asupra morții, și nu vei mai dori nici cinste, nici slavă, nici bogăție, nici alte întâietăți și plăceri lumești. (Ignatie, episcopul Caucazului)

 Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relațiile interumane. În lume va exista o generație de idioți. (Albert Einstein)

 Mintea are aceeași putere ca și mâinile, nu îndeajuns cât să cuprindă lumea, dar îndeajuns cât să o schimbe. (Colin Wilson)

 Ne aflăm la biserică pentru partea aceea nevăzută din noi, care nu se sfârșește odată cu lumea aceasta. (Sfinții Părinți)

 Nebun este cine trăiește în propria-i lume. (Paulo Coelho)

 Neliniștea lumească 8.18

 Nimeni din cei ce vin la biserică să nu târască cu el grijile lumești, pentru ca atunci când se întoarce acasă ia cu el răsplata vrednică de ostenelile sale. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nimic nu înalță mai mult în lume decât măsura și modestia. (Epictet)

 Nimic nu mai poate fi inventat după facerea lumii. (Petre Țuțea)

 Noul Testament este cea mai bună carte care a fost sau va fi cunoscută în lume. (Charles Dickens)

 Nu dori nimic și vei fi omul cel mai bogat din lume. (Miguel de Cervantes)

 Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îți dai seama de asta abia când ajungi la o anumită vârstă. (Marin Moraru)

 Nu este o rușine să ai un insucces. Eșecul este una din formele de artă ale lumii. (Charles Edward)

 Nu există pace în afara lui Dumnezeu. Nu puteți găsi pace în lume. O puteți găsi numai în inima voastră, atunci când ea se deschide. (Paul Ferrni)

 Nu există un domeniu al matematicii, oricât de abstract ar fi el, care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale. (N. I. Lobacevski)

 Nu piroanele L-au ținut pe Hsistos răstignit, ci iubirea Sa pentru lume. (Părintele Nicolae Steinhardt)

 Nu poți cârmui o lume fără Dumnezeu, poți numai s-o astâmperi cu tunul. (Napoleon Bonaparte)

 Nu umbla după știri din viața lumească pentru că din așa ceva nu vei avea niciun folos, după cum spune psalmistul: “Să nu grăiască gura mea lucruri omenești.” Căci cel căruia îi place să vorbească bucuros despre treburile oamenilor păcătoși, acela repede trezește în sine pofte spre plăceri. Mai curând fii dornic să cunoști viața oamenilor drepți, căci aceasta îți va fi de mare ajutor. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Numai credința neclintită mântuiește pe om aici și dincolo deopotrivă. Credința e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat și lumea plină de enigme, și mai cu seamă între om și Dumnezeu. (Liviu Rebreanu)

 O altă limbă presupune o altă viziune asupra lumii. (Frederico Fellini)

 Omul nu este creat doar pentru a îngriji și conduce lumea, ci și pentru a o transfigura, pentru a o transforma în lumină și a o aduce ca ofrandă de mulțumire Creatorului. 6.3

 Omul nu este numai stăpân al lumii, ci este fiu al ei. El se naște din pământ și se întoarce în el. Acest fapt îl încarcă pe om cu o responsabilitate maximă. Îndumnezeirea omului este legată, iată, nu numai de relația cu semenii săi, ca persoane, ci ea se realizează în relație cu lumea, ca întreg. (Teologul catolic Thomas Friedrich)

 Opinia publică este regina lumii, pentru că prostia este regina proștilor. (Nicolas Chamfort)

 Ori faci avere în lumea aceasta, ori în cealaltă; cale de mijloc nu există. (Stendhal)

 Oricâte calități am avea, lumea se uită numai la defecte. (Moliére)

 Orice ziar este o tarabă unde se vând publicului vorbele care-i sunt pe plac. Dacă ar exista un ziar al cocoșaților, ar dovedi de dimineață până seara frumusețea, minunăția, necesitatea cocoșaților. Un ziar nu mai e făcut să lumineze lumea, ci ca să-i susțină părerile. (Honoré de Balzac)

 Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. (Ioan 14.27)

 Păstrează-te curat și luminat, tu ești fereastra prin care vezi lumea. (George Bernard Shaw)

 Pentru aceea a venit Iisus Hristos în lume, ca să cunoască și să înțeleagă omul cât de mult îl iubește Dumnezeu. (Fericitul Augustin)

 Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? (Matei 16.26)

 Pentru ce vrei slavă de la altul? Cinstește-te pe tine însuți și nimeni nu va putea să te necinstească, dar dacă te necinstești pe tine însuți nu vei fi cinstit, chiar dacă te-ar cinsti toată lumea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Pentru multă lume, postul este sinonim cu tristețea. 5.8

 Pesimismul nu este o viziune asupra lumii, ci ocuparea unei poziții strategice în fața imprevizibilului. (Gabriel Liiceanu)

 Poeții sunt necunoscuții judecători ai lumii. (Percy Byshe Shelley)

 Poezia e sufletul intim al omului, e cugetarea divină, e puntea pe care poți trece în lumea visului. (Vasile Conta)

 Postul nu iubește lumea, nici cele din lume. 2.9

 Poți fugi de orice pe lumea asta, numai de tine însuți nu. (Stefan Zweig)

 Prăbușirea Imperiului Roman este o meritată pedeapsă a Cerului și o dovadă elocventă a guvernării lui Dumnezeu în lume. (Salvianus, scriitor bisericesc din veacul al cincilea)

 Preadesfrânaților! Nu știți, oare, că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș lui Dumnezeu. (Iacob 4.4)

 Primii creștini au înțeles că, pentru a deveni Templu al Duhului Sfânt, trebuie să se înalțe la Cer, acolo unde S-a înălțat și Hristos. Ei au mai înțeles că această înălțare este condiția însăși a misiunii lor în lume, a slujirii de către ei a lumii. Pentru că acolo – în cer – ei erau cufundați în viața cea nouă a Împărăției; și atunci când, după această «Liturghie a înălțării», ei se reîntorceau în lume, fețele lor reflectau lumina, «bucuria și pacea» acelei Împărății, și erau cu adevărat martori ai ei. (Teologul Alexander Schmemann)

 Prin trup trăim în această lume, prin suflet trăim în vesnicie. (Sfinții Părinți)

 Prostia din născare, leac în lume nu are; ea este o urâcioasă boală, ce nu se vindecă în școale, ba nici în spitale. (Ion Creangă)

 Puțină prietenie are mai multă valoare pentru mine decât admirația întregii lumi. (Otto von Bismarck)

 Să fii de folos în lume este singura cale spre fericire. (Hans Christian Andersen)

 Să învățăm ce înseamnă să mergi la Liturghie pentru că vrei să te întâlnești cu Hristos, nu să îi judeci pe cei mai slabi ca tine și să învățăm ce înseamnă să te întorci în lume cu aceeași gingășie cu care Dumnezeu are grijă de ea. (Teologul Alexander Schmemann)

 Să tremure înaintea Lui tot pământul, că El a întemeiat lumea și nu se va clătina. (I Paralipomena 16.30)

 Simplitatea este cel mai dificil lucru de asigurat în lume, este ultima limită a experienței și ultimul efort al geniului. (George Sand)

 Speranța este stâlpul care susține lumea. Speranța este visul omului treaz. (Plinius cel Bătrân)

 Sufletele bune pleacă de pe lumea aceasta cu bună-nădejde. (Socrate)

 Sufletul, când se roagă pentru lume, știe mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, știe și care sunt nevoile oamenilor, și îl doare pentru ei. Ziarele scriu nu despre oameni, ci despre întâmplări și nici aia adevărat; ele aduc tulburare minții și adevărul tot nu-l vei afla din ele; dar rugăciunea curăță mintea și ea vede mai bine. (Cuviosul Siluan Atonitul)

 Și El va judeca lumea; cu dreptate va judeca popoarele. (Psalmi 9.8)

 Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște; voi Îl cunoașteți, că rămâne la voi și în voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. (Ioan 14.16-18)

 Și Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume. (Ioan 11.25-27)

 Și le zicea în învățătura Sa: Luați seama la cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi și să li se plece lumea în piețe, și să stea în băncile dintâi în sinagogi și să stea în capul mesei la ospețe, ei, care secătuiesc casele văduvelor și de ochii lumii se roagă îndelung, își vor lua mai multă osândă. (Marcu 12.38-40)

 Și le-a zis: Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. (Marcu 16.15, 16)

 Și s-a făcut război în cer: Mihail și îngerii lui au pornit război cu balaurul. Și se războia și balaurul și îngerii lui. Și n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Și a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele de demult, care se cheamă diavol și satana, cel ce înșeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el. (Apocalipsa 12.7-9)

 Și suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii. (Matei 4.5)

 Tabla de șah este lumea, figurile sunt fenomenele din univers, regulile de joc sunt ceea ce noi numim legi ale naturii. (Aldous Huxlay)

 Tăcerea este a doua putere a lumii, după cuvânt. (Henri Lacordaire)

Toată lumea se plânge că nu are memorie, dar nimeni nu se vaită că nu are logică. (François de La Rochefoucauld)

 Toate mințile lumii sunt neputincioase în fața oricărei prostii care este la modă. (Jean de La Fontaine)

 Toată lumea are talent, ceea ce este special e curajul de a-ți urma talentul spre zonele întunecate în care te poate duce. (Scriitoarea americană Erica Jong)

Toată lumea face erori pe care să le impute altora: asta înseamnă să faci politică. (Georges Clemenceau)

Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)

Toate problemele din lume – exploatarea copiilor, corupția – sunt simptome ale unei maladii spirituale: lipsa de comunicare. (Tenzin Gyatso)

 Toate științele lumii au ajuns la bacalaureat; numai teologia a ajuns la licență pentru că lucrează cu adevăruri absolute. (Petre Țuțea)

 Tot ce se întâmplă în lume nu vine de la Dumnezeu, dar nici nu se întâmplă fără știrea Lui. Căci Dumnezeu nu numai că nu împiedică puterile vrăjmașe și potrivnice în planurile lor, ci chiar le îngăduie în anumite timpuri, față de anumite persoane. (Origen, despre Sfântul și Dreptul Iov)

 Tot ce se întâmplă în lume, deci și în viața noastră, are la origine trei cauze: Dumnezeu, diavolul și oamenii. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Toți oamenii de mare calitate din istoria lumii au fost oameni modești. (Tudor Arghezi)

 Toți se gândesc să schimbe lumea, dar nu se gândesc să se schimbe pe sine. (Lev Tolstoi)

 Trebuie să ne menținem întotdeauna speranța, credința, convingerea că există o viață mai bună, o lume mai bună, dincolo de orizont. (Franklin D. Roosevelt)

 Un inventator este un om care privește în jurul lui și nu este mulțumit de lucruri așa cum sunt. Vrea să îmbunătățească tot ceea ce vede, vrea să aducă foloase lumii. (Alexander Graham Bell)

 Un om liber este numai acela care trăiește alături de Hristos, alt om liber nu există. Numai el este deasupra oricărei dureri și oricărei nenorociri. Dacă el însuși nu se va nedreptăți pe sine în vreun fel și nu va greși față de sine cu nimic, nimeni nu are și nu va avea vreodată, vreo putere de a-i face rău, pentru că nu poate fi atins în niciun fel. Lipsurile nu-l vor chinui niciodată, pentru că știe că n-am adus cu noi nimic când am venit în lumea aceasta și este limpede că nici când o vom părăsi, nu vom putea lua cu noi nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse. (Părintele Arsenie Boca)

 Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică și garantată prin istoria mai departe a lumii, dacă va răspunde tuturor dorințelor impuse prin noua concepție a vieții, prin duhul vremilor noi. (Vasile Goldiș)

 Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. (Matei 18.7)

 Viața duhovnicească este un astfel de tărâm, în care înțelepciunea acestei lumi nu poate pătrunde. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

Viitorul unui om, ca și al unei lumi, se construiește, nu se visează. (Tudor Mușatescu)

 Viziunea fără acțiune este doar un vis. Acțiunea fără viziune este doar timp pierdut. Viziunea însoțită cu acțiunea poate schimba lumea. (Joel Barker)

 Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. (Matei 5.14, 15)

Vorbirea este instrumentul acestei lumi prezente. Liniștea este misterul lumii ce va veni. (Sfântul Isaac Sirul)