Lovirea

 Atunci Oamenii aceia, care găzduiau în casa lui Lot, întinzându-Și mâinile, au tras pe Lot în casă la Ei și au încuiat ușa; iar pe oamenii, care erau la ușa casei, i-au lovit cu orbire de la mic până la mare, încât în zadar se chinuiau să găsească ușa. (Facerea 19.10, 11)

 Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului și a lovit pe Iov cu lepră, din tălpile picioarelor până în creștetul capului. Și a luat Iov un ciob ca să se scarpine și ședea pe gunoi, afară din oraș. Atunci nevasta lui a zis către el: „Te ții mereu în statornicia ta? Blesteamă pe Dumnezeu și mori! Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești cum ar vorbi una din femeile nebune! Ce? Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare și pe cele rele?” Și în toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele sale. (Iov 2.7-10)

 Bătutul laptelui dă untul, lovitura peste nas face să țâșnească sângele, iar întărâtarea mâniei duce la ceartă. (Solomon 30.33)

 Certarea înrâurește mai adânc pe omul înțelept, decât o sută de lovituri pe cel nebun. (Solomon 17.10)

 Creștin sunt, lasă-mă la mama mea! (Sfântul Mucenic Chiric, în vârstă de trei ani. Dregătorul l-a aruncat pe treptele tronului său, s-a lovit la cap și a murit. Sfânta Muceniță Iulita, mama pruncului, a fost decapitată)

 De la iudei, de cinci ori am luat patruzeci de lovituri de bici fără una. De trei ori am fost bătut cu vergi; o dată am fost bătut cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte și o zi am petrecut în largul mării. (II Corinteni 11.24, 25)

 Dreapta-socoteală este păzitoare a virtuților și în același timp îl ferește pe om de loviturile păcatului. Omul care urmează luării-aminte, niciodată nu se va depărta de faptele virtuoase și nici nu va fi prins de prăpădul păcatului. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Eșecul ne învață despre tăria noastră de caracter. Ne provoacă să săpăm mai adânc în resursele noastre atunci când ne lovim de piedici. (Hal Urban)

 Frica de Dumnezeu duce la viață și ne îndestulăm fără să fim loviți de nenorocire. (Solomon 19.23)

 În noaptea aceea voi trece peste pământul Egiptului și voi lovi pe tot întâiul născut în pământul Egiptului, al oamenilor și al dobitoacelor, și voi face judecată asupra tuturor dumnezeilor în pământul Egiptului, căci Eu sunt Domnul. (Ieșirea 12.12)

 În ziua aceea”, zice Domnul, „voi lovi toți caii cu spaimă și pe călăreți cu nebunie; și voi deschide ochii Mei asupra lui Iuda și pe toți capii popoarelor îi voi lovi cu orbire. (Zaharia 12.4)

 Lovit-a pe toți cei întâi-născuți din Egipt, pârga ostenelilor lor, în locașurile lui Ham. (Psalmi 77.56)

 Lovitura biciului face vânătaie, iar lovitura limbii frânge oasele. Mulți au pierit de ascuțișul sabiei, dar mai mulți de uneltirile limbii. (Ecclesiasticul 28.18, 19)

 Mai tare mă clatină groaza căderii decât lovitura. (Michel de Montaigne)

 „M-au lovit… Nu m-a durut! M-au bătut… Nu știu nimic! Când mă voi deștepta din somn, voi cere iarăși vin”. (Solomon 23.35)

 Mândriile rănite sunt mai periculoase decât interesele lovite. (Louis Jacques Maurice Cardinal de Bonald)

 Oricât de mult te-ar urî ceilalți, n-au cum să te lovească dacă tu nu îi urăști deloc. (Richard Nixon)

 Păcatul este un bumerang pe care știi când îl arunci, dar nu știi când se întoarce și te lovește în cap.  (Robert Frost)

 Pentru batjocoritori sunt gata toiege; loviturile sunt pentru spinarea celor nebuni. (Solomon 19.29)

 Succesul este înălțimea de la care ricoșezi după ce te izbești de podea. (George S. Patton)

 Și au grăit împotriva lui Dumnezeu și au zis: „Va putea, oare, Dumnezeu să gătească masă în pustiu?” – Pentru că a lovit piatra și au curs ape și pâraiele s-au umplut de apă. „Oare, va putea da și pâine, sau va putea întinde masă poporului Său?” Pentru aceasta a auzit Domnul și S-a mâniat și foc s-a aprins peste Iacob și mânie s-a suit peste Israel. (Psalmi 77.22-25)

 Și au scuipat în obrazul Lui, bătându-L cu pumnii, iar unii Îi dădeau palme, zicând: Proorocește-ne, Hristoase, cine este cel ce Te-a lovit. (Matei 26.67, 68)

 Și iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Și lovind pe Petru în coastăîngerul l-a deșteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Și lanțurile i-au căzut de la mâini. (Faptele Apostolilor 12.7)

 Și iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia și, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. (Matei 26.51, 52)

 Și pentru ea i-au făcut bine lui Avram și avea el oi, vite mari și asini, slugi și slujnice, catâri și cămile. Domnul însă a lovit cu bătăi mari și grele pe Faraon și casa lui, pentru Sarai, femeia lui Avram. Și chemând Faraon pe Avram, i-a zis: „Ce mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că aceasta e soția ta? Pentru ce ai zis: Mi-e soră? Și eu am luat-o de femeie: Acum dar iată-ți femeia! Ia-ți-o și te du!” (Facerea 12.15-18)

 Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor. Și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Și, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. (Faptele Apostolilor 16.22, 23)

 Trăiește ca un om curajos; iar dacă nu ai noroc, înfuntă-i loviturile cu o inimă curajoasă. (Cicero)

 Un om tare, când este lovit, își sporește puterea. (Seneca)

 Voi întinde deci mâna Mea și voi lovi Egiptul cu toate minunile, pe care le voi face în mijlocul lui, și după aceea vă va lăsa. (Ieșirea 3.20)