Locul

Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; și, dacă a adormit, a luat una din coastele lui și a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o la Adam. Și a zis Adam: „Iată aceasta-i os din oasele mele și carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. (Facerea 2.21-23)

 Atunci a zis Domnul către Moise: „Întinde mâna ta spre cer și se va face întuneric în pământul Egiptului, încât să-l pipăi cu mâna„. Și și-a întins Moise mâna sa spre cer și s-a făcut întuneric beznă trei zile în tot pământul Egiptului, de nu se vedea om cu om, și nimeni nu s-a urnit de la locul său trei zile. Iar la fiii lui Israel a fost lumină peste tot în locuințele lor. (Ieșirea 10.21-23)

 Biserica este locul unde sunt salvați cei condamnați la moarte. (Sfântul Efrem Sirul)

 Ca merele de aur pe poliți de argint, așa este cuvântul spus la locul lui. (Solomon 25.11)

 Când văd proștii locuind în cele mai strălucitoare palate, înțeleg de ce Diogene locuia într-un butoi. (Traian Demetrescu)

 Cine nu judecă și nu condamnă lasă loc unor speranțe nelimitate. (Francis Scott Key Fitzgerald)

 Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viața ta, atunci nu este pe locul care I se cuvine. (Părintele Teofil Pârâian)

 Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură mari  neajunsuri. (Ecclesiastul 10.4)

 Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală și cu înțelepciune, mai trebuie să avem credința că nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat și fără înțelepciunea legată de Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 De la cel în lipsă nu-ți întoarce ochiul și nu da loc omului să te blesteme. (Ecclesiasticul 4.5)

 Din acest al său pământ / La vrăjmași nu da românul decât locul de mormânt. (Alexandru Davila)

 El mișcă munții din loc fără ca ei să prindă de veste că El i-a răsturnat în mânia Lui. (Iov 9.5)

 Eșecul este locul de unde te ridici pentru a merge mai departe. (Gabriel Liiceanu)

 Există premii pentru feciorie, există răsplată pentru văduvie, este loc și pentru meritele căsătoriei. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlnește cu poezia.(Poetul Ion Barbu)

 Fericirea nu depinde de ce ești sau de ce ai, ci doar de ceea ce gândești. Mulțumirea aduce fericire chiar și  săracului, iar nemulțumirea aduce sărăcie chiar și bogatului. Viitorul vine către noi bucățică după bucățică, puțin câte puțin. Nu știm niciodată ce ne așteaptă, dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă, va fi mereu loc pentru o nouă șansă și vom putea fi mulțumiți. (Confucius)

 Iar acolo i S-a arătat îngerul Domnului într-o pară de foc, ce ieșea dintr-un rug; și a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia. Atunci Moise și-a zis: „Mă duc să văd această arătare minunată: că rugul nu se mistuiește„. Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el Domnul din rug și a zis: „Moise! Moise!”. Și el a răspuns: „Iată-mă, Doamne!” Și Domnul a zis: „Nu te apropia aici! Ci scoate-ți încălțămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!” Apoi i-a zis iarăși: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov!Și și-a acoperit Moise fața sa, că se temea să privească pe Dumnezeu. (Ieșirea 3.2-6)

 Iar Domnul a zis către Moise: „Întindeți mâna asupra mării, ca să se întoarcă apele asupra Egiptenilor, asupra carelor lor și asupra călăreților lor”. Și și-a întins Moise mâna asupra mării și spre ziuă s-a întors apa la locul ei, iar Egiptenii fugeau împotriva apei. Și așa a înecat Dumnezeu pe Egipteni în mijlocul mării. Iar apele s-au tras la loc și au acoperit carele și călăreții întregii oștiri a lui Faraon, care intrase după Israeliți în mare, și nu a rămas nici unul dintre ei. Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat și apa le-a fost perete la dreapta și stânga lor. (Ieșirea 14.26-29)

 Iar eu, întru mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locașul Tău, întru frica Ta. (Psalmi 5.7)

 Îți zic un secret, dragul meu: nu aștepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)

 La loc de pășune, acolo m-a sălășluit; la apa odihnei m-a hrănit. (Psalmi 22.2)

 La toată milostenia va face loc; fiecare după faptele sale va afla. (Ecclesiasticul 16.16)

 La unii aroganța ține loc de măreție, neomenia de fermitate și viclenia de spirit. (Jean de la Bruyère)

 Lucrurile mărețe se obțin încet. Dar nu obții nimic dacă stai pe loc. (Zig Ziglar)

 Mergi dar: Eu voi deschide gura ta și te voi învăța ce să grăiești„. Zis-a Moise: „Rogu-mă, Doamne, trimite pe altul, pe care vei vrea să-l trimiți!” Atunci, aprinzându-se mânia Domnului asupra lui Moise, a zis: „Nu ai tu, oare, pe fratele tău Aaron levitul? Știu că el poate să vorbească în locul tău. Iată el te va întâmpina și, când te va vedea, se va bucura în inima sa. Tu-i vei grăi lui și îi vei pune în gură cuvintele Mele, iar Eu voi deschide gura ta și gura lui și vă voi învăța ce să faceți. Va grăi el poporului, în locul tău, vorbind pentru tine, iar tu îi vei fi grăitor din partea lui Dumnezeu. Toiagul acesta, care a fost prefăcut în șarpe, ia-l în mâna ta, căci cu el ai să faci minuni”. (Ieșirea 4.12-17)

 Merită să riști, dacă asta îți va schimbă viața spectaculos. Riscând pentru nimicuri, te vei mira de ce bați pasul pe loc. (Richard Branson)

 Mulți sunt lacomi să știe când va avea loc următoarea eclipsă de lună, sau să afle ce este cu petele din soare, dar de norii păcatului din viața lor nu se neliniștesc deloc. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creștinism în secolul trecut)

 Nebunul este ridicat la dregătorii înalte, iar cei vrednici stau în locuri de jos. (Ecclesiastul 10.6)

 Noi nu avem nevoie de înfățișare văzută, deoarece credința noastră ține loc de minuni, că n-au nevoie de minuni credincioșii, ci necredincioșii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Noi socotim ca nebun cu adevărat pe cel care în loc de Dumnezeu are un idol neînsuflețit și se leapădă de Dumnezeul cel viu. (Sfinții Mucenici Manuil, Savel și Ismail, trei frați care veniseră din Persia la Calcedon unde se desfășura un mare praznic păgân, pe timpul împăratului Iulian Apostatul. Nu avem nevoie de minuni în viața noastră pentru a ne mântui. Credința ține loc de minuni și chiar face câteodată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susținea acest lucru spunând că mereu se deschid ochii celor orbi duhovnicește și urechile oamenilor surzi față de virtute. Nu în timpuri, locuri sau împrejurări – ci în om stă succesul. (James Joyce)

 Nu locuirea împreună osândește pe cei drepți, la un loc cu cei nedrepți, ci asemănarea în gândire. (Mitropolitul Nicolae Mladin)

 Nu te încrede în lungimea vieții lor și nu nădăjdui întru mulțimea lor. Că mai bun este unul decât o mie și a  muri fără de fii, decât a avea fii fără de frica lui Dumnezeu. Că un înțelept va umple cetatea de locuitori; iar neamul celor nelegiuiți se va pustii. (Ecclesiasticul 16.3-5)

 Nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci lăsați loc mâniei (lui Dumnezeu), căci scris este: „A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul”. (Romani 12.19)

 Nu-ți pune încrederea în bani, dar banii pune-i la loc de încredere! (Proverb american)

 O voință puternică schimbă pe loc cea mai cumplită nenorocire într-o stare suportabilă. (Stendhal)

 Ocupă locul ce ți se cuvine, ca să nu fii nevoit să te ridici. (Miguel de Cervantes)

 Orice creștin trebuie să găsească un loc în inima sa, atât pentru tristețea răstignirii, dar și pentru speranța și bucuria învierii. (Părintele Dumitru Păduraru)

 Pe calea lui Dumnezeu, a sta pe loc înseamnă a da înapoi. (Sfântul Bernard Clairvaux)

 Pentru aceasta, bucurați-vă ceruri și cei ce locuiți în ele. Vai vouă, pământule și mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci știe că timpul lui e scurt. (Apocalipsa 12.12)

 Pentru robii stomacului, pântecele este Dumnezeu sensibil. Prin lăcomie, omul aduce jertfă pântecelui și gurii sale, în loc să aducă jertfă curată lui Dumnezeu. (Sfântul Grigorie Palama)

 Porumbelul însă, negăsind loc de odihnă pentru picioarele sale, s-a întors la el, în corabie; căci era încă apă pe toată fața pământului. Și a întins Noe mâna și l-a apucat și l-a băgat la sine, în corabie. Și așteptând încă alte șapte zile, a dat iarăși drumul porumbelului din corabie, și porumbelul s-a întors la el, spre seară, și iată avea în ciocul său o ramură verde de măslin. Atunci a cunoscut Noe că s-a scurs apa de pe fața pământului. Mai zăbovind încă alte șapte zile, iarăși a dat drumul porumbelului și el nu s-a mai întors. (Facerea 8.9-12)

 Precum soarele nostru dă lumină ochilor noștri trupești, lumina cea prin duhul se sălășluiește ca o rază  spirituală în cele din înăuntru și ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Rugăciunea lui Iisus se cere a fi rostită neîncetat, ziua și noaptea, în orice loc și în orice lucrare ne-am afla. (Părintele Sofian Boghiu)

 Să nu te faci vrăjmaș în loc de prieten, că numele rău rușine și ocară va moșteni; așa este păcătosul cel cu două limbi. (Ecclesiasticul 6.1)

 Și a zis Dumnezeu: „Să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul!” Și a fost așa. și s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor și s-a arătat uscatul. Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Și a văzut Dumnezeu că este bine. (Facerea 1.9, 10)

 Și doctorului dă-i loc că și pe el l-a făcut Domnul și să nu se depărteze de la tine, că și de el ai trebuință. Că este vreme când și în mâinile lui este miros de bună mireasmă. Că și el se va ruga Domnului, ca să dea odihnă și sănătate spre viață. (Eccleiasticul 38.12-14)

 Și încă puțin și nu va mai fi păcătosul și vei căuta locul lui și nu-l vei afla. (Psalmi 6.10)

 Și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit. (Psalmi 17.22)

 Trebuie să renunți la ceva, dacă vrei să-I faci loc lui Hristos în inima ta. (Sfinții Părinți)

 Urechea care ascultă o dojană folositoare vieții își are locașul printre cei înțelepți. (Solomon 15.31)

 Zis-a o bătrână: În orice loc vei merge, nu te număra pe tine și vei fi odihnindu-te.