Libertatea

A fi liber înseamnă a fi stăpân pe tine. (Henri Lacordaire)

 Adevărata libertate se regăsește în Hristos, iar liber este cel care nu s-a supus păcatului. (Sfinții Părinți)

 Adevărații stâlpi ai societății sunt adevărul și libertatea. (Henrik Ibsen)

 Anxietatea este amețeala libertății. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Bolnavul avea nevoie de vindecare, robul avea nevoie de eliberare, iar cel muritor avea nevoie de înviere și de viață veșnică. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Bucuria e semnul libertății. 11.19

 Bucuria este starea de spirit normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală și morală a omului este mai ridicată, cu atât omul este mai liber și viața îi dă mai multă satisfacție. (Anton Pavlovici Cehov)

 Căci voi, fraților, ați fost chemați la libertate; numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire. (Galateni 5.13)

 Când Mântuitorul poruncește iubirea de vrăjmași, El n-o face ca să te îngenuncheze în fața celui rău, ci ca să te elibereze de răul din tine și în felul acesta să-l limiteze. (Părintele Arsenie Boca)

 Când omul se roagă înseamnă că este liber. Când nu se mai roagă înseamnă că ceva îl ține sub o stăpânire nevăzută. De aceea se spune: “Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta.” Numai când iubește pe Dumnezeu și pe semeni, omul este cu adevărat liber. Când urăște pe semeni și când uită pe Dumnezeu este înrobit, este limitat, este înrobit într-o stare de egoism, de singurătate. De aceea, o mulțime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferința, suportă cu greu boala și mulți dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii științifice care arată că omul credincios trece mai ușor prin greutățile vieții decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)

 Cel mai bun test de inteligență constă în ceea ce facem cu timpul nostru liber. (Laurence J. Peter)

 Contrariul păcatului nu este virtutea, contrariul păcatului este libertatea. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Creștinul n-are stăpânire asupra lui însuși, dar are timp liber pentru Dumnezeu. (Sfântul Ignatie Teoforul)

 Cuvântul Domnului l-a aprins pe el; trimis-a împăratul și l-a slobozit, căpetenia poporului și l-a liberat pe el. (Psalmi 104.19)

 Dacă virtuții îi iei libertatea, i-ai luat esența. (Origen)

 Dar vedeți ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi.(I Corinteni 8.9)

 Dă piept cu cele mai mari frici ale tale. După aceea, ele nu vor mai evea forță, iar tu vei fi liber. (Jim Morrison)

 Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenici ai Mei; și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânța lui Avraam și nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veți fi liberi? Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr. Știu că sunteți sămânța lui Avraam, dar căutați să Mă omorâți, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi. (Ioan 8.31-37)

 Doamne, fă-mă robul Tău, ca să devin cu adevărat liber. (Fericitul Augustin)

 Doar iluziile te împiedică să recunoști că ești liber și că ai fost liber întotdeauna. (Antonio de Mello)

 Domnul este Duh, și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. (II Corinteni 3.17)

 Doresc mai degrabă să mor stăpân pe credința liberă a cugetului meu decât să viețuiesc rob, încătușat de rătăcirea închinării la idoli. (Sfântul Sfințit Mucenic Vasile preotul din Ancira, străpuns cu țepușe înroșite în foc, la porunca împăratului Iulian Apostatul)

 Dumnezeu este aproape neputincios în fața libertății omului. (Părintele Dumitru Stăniloae)

 Dumnezeu ne vrea liberi în relația cu El. 1.11

 Dumnezeu nu l-a creat pe om muritor, și nici nemuritor. Dumnezeu l-a creat capabil și de una și de alta în funcție de libera lui alegere. (Sfântul Teolit al Antiohiei)

 Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării și mama libertății. (Samuel Smiles)

 El poate să scape și să libereze, face semne și minuni în cer și pe pământ; El a scăpat pe Daniel din ghearele leilor”. (Daniel 6.28)

 Eliberează-te de frica de moarte recunoscând că moartea nu este altceva decât o transformare în ciclul vieții, nu un sfârșit.(Herbert Harris)

 Este mai degrabă liber, cel ce se simte liber în inma sa. (Sfântul Abrozie al Mediolanului)

 Fă ce vrei, că după 10 ani vei regreta. (Socrate)

 Fără voința omului, Dumnezeu nu face nimic, din respect față de liberul arbitru. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 Imposibil să fii și liber, și sărac. (Francis Scott Key Fitzgerald)

 Îl numesc liber pe acela care este condus numai de rațiune. (Baruch Spinoza)

 Liber cugetători 10.1

 Libertatea e înțelegerea necesității. (Baruch Spinoza)

 Libertatea este să facem ce trebuie, nu ce vrem. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Libertatea mea se termină acolo unde se începe libertatea altuia. (Păintele Dumitru Stăniloae)

 Libertatea nu este absența regulilor, iar ordinea nu este absența libertății. (Antoine de Saint-Exupery)

 Libertatea și progresul constituie nu numai țelul artei, dar și al întregii vieți. (Ludwig van Beethoven)

 Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine și rău, adică între datorie și egoism. Educația este însă aceea care vă învață să faceți alegerea. (Giuseppe Mazzini)

  Limba este putere, viață și instrument al culturii, instrument de dominare și eliberare. (Angela Carter)

  Lucrul cel mai dificil pentru om este să-și organizeze timpul liber. (Goethe)

 Lumina care strălucește în inimă descoperă o altă lumină, mai lăuntrică, mai tainică și mai adâncă. În această lumină, în această contemplare plină de dulceață, afundându-se, omul nu mai este stăpân pe sine, devine ca un străin pentru lumea aceasta, iar lucrul acesta se face din cauza iubirii și a plăcerii care-l copleșește, datorită tainelor celor ascunse care i se descoperă. În acel timp, omul acela fiind eliberat de povara celor trecătoare, ajunge la măsura desăvârșirii, curat și liber de păcat. (Sfântul Macarie Egipteanul)

 Mare este omul acela care știe să-și gestioneze timpul liber. (Aristotel)

 Meditația este eliberarea de gândire și o mișcare înspre extazul adevărului. Meditația este explozia inteligenței. (Krishnamurti, filosof indian)

 Meditația este înțelegerea întregii structuri a “eului”, a sinelui, prilej de a vedea dacă este cu putință să fii totalmente liber de eu și să nu cauți vreun supra-eu. Supra-eul este eul. (Krishnamurti, filosof indian)

 Nimic nu impune atâtea obligații individului ca libertatea. (Viekoslav Kaleb)

 O națiune nu are caracter decât atunci când este liberă. (Madame Stael)

 Omenește vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru. – Căci precum ați făcut mădularele voastre roabe necurăției și fărădelegii, spre fărădelege, tot așa faceți acum mădularele voastre roabe dreptății, spre sfințire. Căci atunci, când erați robi ai păcatului, erați liberi față de dreptate. (Romani 6.19, 20)

 Omul are libertatea de a alege, și mintea pentru a înțelege. 10.17

 Orice război de eliberare este sacru; orice război de asuprire este blestemat. (Henri Lacordaire)

 Pe robul înțelept să-l iubești; să nu-l lipsești pe el de libertate. (Ecclesiasticul 7.22)

 Plecând de la libertatea nelimitată se ajunge la despotismul nelimitat. (Dostoievski)

 Prea multă libertate ne corupe. (Terențiu)

 Să nu invocăm libertatea pentru a justifica răul pe care-l facem. (Sfinții Părinti)

 Sfărâma-voi Asiria în pământul Meu și o voi călca în picioare pe munții Mei. Și robii vor fi liberați de jugul lor și umerii de povara lor”. (Isaia 14.25)

 Singur înțeleptul este liber. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Singurul lucru care-mi place la libertate este lupta pentru ea. (Henrik Ibsen)

 Sunt un om liber și fac ce vreau, nu mă tem de oameni! (După 12 ani de temniță, întrebat dacă se supune orânduirii comuniste, părintele Justin Pârvu a răspuns: Sunt un om liber și fac ce vreau, nu mă tem de oameni! Acest cuvânt l-a costat alți 5 ani de temniță grea.)

 Și a luat scrisorile și a ieșit, a venit în Babilon și a vestit tuturor fraților săi. Și au binecuvântat pe Dumnezeul părinților lor, căci le-a dat libertate și învoire, ca să se întoarcă și să zidească Ierusalimul și templul în care s-a numit numele Domnului. Și ei au petrecut cu cântări și cu bucurie șapte zile. (III Ezdra 4.61-63)

 Și toți cei ce vin din Babilon să zidească cetatea, să fie liberi, ei și fiii lor și toți preoții care i-ar însoți. (III Ezdra 4.53)

 Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu știu să folosească timpul. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Tot ce face omul cu voia sa liberă, îl apropie sau îl depărtează de Dumnezeu. 9.21

 Trăiți ca oamenii liberi, dar nu ca și cum ați avea libertatea drept acoperământ al răutății, ci ca robi ai lui Dumnezeu. (I Petru 2.16)

 Umilirea este cel mai teribil atentat la adresa libertății. (Gabriel Liiceanu)

 Un lucru nu impune Dumnezeu: Să-L iubim cu de-a sila, ci în libertate sacră. (Sfinții Părinți)

 Un om liber este numai acela care trăiește alături de Hristos, alt om liber nu există. Numai el este deasupra oricărei dureri și oricărei nenorociri. Dacă el însuși nu se va nedreptăți pe sine în vreun fel și nu va greși față de sine cu nimic, nimeni nu are și nu va avea vreodată, vreo putere de a-i face rău, pentru că nu poate fi atins în niciun fel. Lipsurile nu-l vor chinui niciodata, pentru că știe că n-am adus cu noi nimic când am venit în lumea aceasta și este limpede că nici când o vom părăsi, nu vom putea lua cu noi nimic. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Un om se consideră cu adevărat liber, atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)