Leacul

Cinstește pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că și pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul și de la rege va lua dar. Știința doctorului va înălța capul lui și înaintea celor mari va fi minunat. (Ecclesiasticul 38.1-3)

 Coborârea Fiului lui Dumnezeu este singurul leac al bolii noastre. Prin iconomie, singurul doctor înțelept al  sufletelor noastre, primind în Sine pătimirile noastre, a vindecat boala tuturor. (Leonțiu de Bizanț, unul dintre marii scriitori bisericești)

 Dar pentru că firea omenescă este trândavă și se îndreaptă mai degrabă spre tihnă și plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă și de plăceri și să ne și ducă de la grijile lumești la lucrarea celor duhovnicești. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Iisus a tămăduit orbirea ochilor, dar n-a putut tămădui orbia răutății. Orbia răutății nu are leac, dar are pedeapsă. (Părintele Arsenie Boca)

 Ispitele nu sunt lecuire pentru cel trufaș, că buruiană rea s-a înrădăcinat în inima lui. (Ecclesiasticul 3.27)

 Lenea și mândria ne apasă mai greu decât guvernele și parlamentele. Să ne lecuim de primele și le vom suporta mai ușor pe cele din urmă. (Benjamin Franklin)

 Nefericitul nu are nicio altă doctorie în afară de speranță. (William Shakespeare)

 Nu există vaccin împotriva optimismului. (Mario Benedetti)

 O atitudine veselă, sprijinită de relaxare … este doctorie care ne alungă din drum fantomele fricii. (George Matthew Adams)

 Omul de nimic, omul necinstit și viclean umblă cu minciuna pe buze. Face cu ochiul, dă din picioare, face semne cu degetele. În inima lui e vicleșug, pururea se gândește la rău și seamănă gâlceavă. Pentru aceasta fără de veste va veni peste el prăpădul, nimicit va fi dintr-o dată și fără leac. (Solomon 6.12-15)

 Pentru orice rău există două leacuri: timpul și tăcerea. (Alexandre Dumas)

 Prietenul credincios este leacul vieții și cei ce se tem de Domnul îl vor afla pe el. (Ecclesiasticul 6.16)

 Prostia din născare, leac în lume nu are; ea este o urâcioasă boală, ce nu se vindecă în școale, ba nici în spitale. (Ion Creangă)

 Rugăciunea curată, leacul acediei. 12.6

 Suferința nu este un rău, este consecința și aproape întotdeauna leacul răului. (Eliphas Levi)

 Timpul este un reparator infailibil, care tămăduiește fără niciun leac rănile sufletului. (Guy de Maupassant)

 Un înțelept face din veninul său interior remediu pentru sine; sau precept de tămăduire pentru semeni… Însă cine nu se luptă contra Răului, s-a și predat inamicului. (Constantin Brâncuși)

 Uitarea este vechiul leac pentru mizeria umană. (Alfred de Musset)