Lauda

A fi patriot nu e un merit, e o datorie. Numai cine nu socoate iubirea de Țară drept o datorie e în stare să se laude cu ea. (George Topârceanu)

 Ca cei morți să fii, să nu socotești nici lauda și nici ocara, și poti să te mântuiești. 11.2

 Ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. (Psalmi 25.7)

 Căci dacă Avraam s-a îndreptat din fapte, are de ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. (Romani 4.2)

 Căci dacă, pe când eram vrăjmași, ne-am împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui. Și nu numai atât, ci și ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin Care am primit acum împăcarea. (Romani 5.10, 11)

 Căci lauda noastră aceasta este: mărturia conștiinței noastre că am umblat în lume, și mai ales la voi, în sfințenie și în curăție dumnezeiască, nu în înțelepciune trupească, ci în harul lui Dumnezeu. (II Corinteni 1.12)

 Cât te-ai mărit, Ilie, întru minunile tale! Și cine este asemenea ție, ca să se laude? (Ecclesiasticul 48.4)

 Cel ce este cinstit și lăudat mai presus de vrednicie, mult se păgubește, iar cel ce nicidecum nu este cinstit de oameni, de sus va fi slăvit. (Avva Or)

 Cel mai mare soi de dușmani este cel al lăudătorilor. (Tacit)

 Comorile dobândite cu limbă mincinoasă sunt deșertăciune trecătoare și lațuri ale morții. (Solomon 21.6)

 Cum a fost lucrat pomul, arată rodul lui; așa și cuvântul arată gândul cel din inima omului. Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare a omului. (Ecclesiasticul 27.6, 7)

 Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. (Psalmi 138.12-14)

 De aceea, se cuvine laudă Bisericii pentru singularitatea ei, fiind o copie a principiului unic. (vezi Biserica)

 De vrei să primești laudă de la oameni, iubește mai întâi mustrarea pentru păcate. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. (Psalmi 50.16, 17)

 Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește.

 Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desființa; darul limbilor va înceta; știința se va sfârși; pentru că în parte cunoaștem și în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa. (I Corinteni 13.4-10)

 Dumnezeule, lauda mea n-o ține sub tăcere. Că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. (Psalmi 108.1)

 E câte un soi de laudă mai urâtă decât ocara. (Proverb armenesc)

 E mai bine să mori din cauza proștilor decât să fii lăudat de ei. (Anton Pavlovici Cehov)

 Iar noi poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui cu cântări lăudați-L pe El. (Psalmi 99.3)

 Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește Celui Preaînalt făgăduințele tale. (Psalmi 49.15)

 La pomul lăudat să nu te duci cu sacul. (Proverb)

 Lauda de sine nu miroase a bine. (Proverb)

 Laudele să le meriți, dar să renunți la ele. (François Fénelon)

 Laudele și ocările îl înnebunesc pe om pentru că îl fac să nu mai știe cine este. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale. (Psalmi 9.1)

 Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. (Psalmi 148.3-5)

 Menirea noastră pe pământ este să-L lăudăm pe Dumnezeu și să căutăm mântuirea.(Părintele Paisie Olaru)

 Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezește ca dintr-o beție: întreaga lui viață i se pare o pierdere de timp. Dar omul necredincios face și vorbește lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură și dacă îl lauzi te slujește ca un catâr. De tânăr își părăsește casa în care s-a născut și pleacă de-și pierde frumusețea și cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Pasărea vicleană dă singură în laț. (Ion Neculce)

 Pe Dumnezeu să-L slujim prin fapte, să-L lăudăm prin cuvânt și să-L cinstim cu gândul. (Evagrie Ponticul)

 Pentru ca, după cum este scris: „Cel ce se laudă în Domnul să se laude„. (I Corinteni 1.31)

 Precum celui care mănâncă multă miere nu-i merge bine, tot așa și celui care se lasă copleșit de cuvinte de laudă. (Solomon 25.27)

 Precum virtuțile obișnuiesc să se nască din dureri și din ocări, așa păcatele se nasc din plăceri și laude. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Singura cale de a scăpa de efectul coruptibil al laudelor este să continui să lucrezi. (Albert Einstein)

 Sunt oameni care nu laudă decât ceea ce pot imita. (Cicero)

 Și de ai făcut lucruri bune, nu te lăuda. (Neagoe Basarab)

 Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde Iar nădejdea nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5.3-5)

 Și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; și mi-a zis: Îți este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. (II Corinteni 12.7-9)

 Și văzând arhiereii și cărturarii minunile pe care le făcuse și pe copiii care strigau în templu și ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat, și I-au zis: Auzi ce zic aceștia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-ați citit că din gura copiilor și a celor ce sug Ți-ai pregătit laudă? (Matei 21.15, 16)

 Un lucru făcut de mână de meșter este vrednic de laudă, dar conducătorul poporului să fie iscusit la cuvânt(Ecclesiasticul 9.17)

 Un singur lucru e de invidiat și de laudă, și anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omenești sunt nestatornice și mai înșelătoare decât visurile. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. (Psalmi 19.8)

Vrei ca oamenii să gândească lucruri bune despre tine? Nu te lăuda. (Blaise Pascal)