Lațul

Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, și sufletului lor își întind ei lațuri. (Solomon 1.18)

 Cel fără de lege este prins în lațurile fărădelegilor lui și de funiile păcatelor lui este înfășurat. (Solomon 5.21)

 Comorile dobândite cu limbă mincinoasă sunt deșertăciune trecătoare și lațuri ale morții. (Solomon 21.6)

 Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpinatu-m-au lațurile morții. (Psalmi 17.6)

 El va fi pentru voi piatră de încercare și stâncă de poticnire pentru cele două case ale lui Israel, cursă și laț pentru cei ce locuiesc în Ierusalim. (Isaia 8.14)

 Nu te întâlni cu femeia desfrânată, ca să nu cazi în lațurile ei. (Ecclesiasticul 9.3)

 Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laț picioarele mele. (Psalmi 24.16)

 Pașii lui, altădată vânjoși, se îngustează și propriul lui sfat acum îl poticnește. El dă cu picioarele în laț și se plimbă în rețeaua de sfori. Capcana l-a prins de călcâi și lațul s-a încolăcit pe el. (Iov 18.7-9)

 Prin păcatul buzelor se prinde în laț păcătosul, iar dreptul (prin dreptatea lui) scapă din strâmtorare. (Solomon 12.13)

 Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor. (Psalmi 10.6)

 Vârful lațului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei! (Psalmi 139.9)