Larg

 Au dărâmat poteca mea, cu gând ca să mă piardă, ei se suie încoace și nimeni nu le este stavilă. Ca printr-o  spărtură largă, ei dau iureș și în dărâmături se tăvălesc. (Iov 30.13, 14)

 Calea către Paradis are doar lărgimea unei persoane și înățimea unei cruci (Vladimir Ghika)

 Chivotul legii să-l faci din lemn de salcâm: lung de doi coți și jumătate, larg de un cot și jumătate și înalt de un cot și jumătate. (Ieșirea 25.10)

 Cultura înseamnă lărgirea minții și a spiritului. (Jawaharlal Nehru)

 De la iudei, de cinci ori am luat patruzeci de lovituri de bici fără una. De trei ori am fost bătut cu vergi; o dată am fost bătut cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte și o zi am petrecut în largul mării. (II Corinteni 11.24, 25)

 Intrați prin poarta cea strâmtă, largă este poarta și lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care o află. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt care o află. (Matei 7.13, 14)

 Întâmpinatu-m-au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit. (Psalmi 17.21, 22)

 Marea aceasta este mare și largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo  corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)

 Să facă ce e bine, să se înavuțească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viața veșnică. (II Timotei 6.18, 19)

 Și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit. (Psalmi 17.22)

 Trebuie să deschidem ușa larg și să facem acei pași care ne pot conduce mai adânc în experiență. (James Redfield)