Jugul

Acum deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu și vreți să puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi n-am putut să-l purtăm? (Faptele Apostolilor 15.10)

 „Așa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Voi sfărâma jugul regelui Babilonului; peste doi ani voi întoarce în locul acesta toate vasele templului Domnului, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, le-a luat din acest loc și le-a dus la Babilon. Voi întoarce la locul acesta și pe Iehonia, fiul lui Ioiachim, regele lui Iuda, și pe toți robii iudei, care au mers la Babilon, zice Domnul, căci voi sfărâma jugul regelui Babilonului”. (Ieremia 28.2-4)

 Atunci Ieroboam și toată adunarea Israeliților au venit de i-au grăit regelui Roboam și i-au zis: „Tatăl tău a pus jug greu pe noi; însă ușurează-ne munca cea grea a tatălui tău și jugul cel greu care l-a pus el pe noi, și îți vom sluji!” (III Regi 12.3, 4)

 Căci jugul ce-l apasă, și toiagul ce-l lovește, și nuiaua ce-l asuprește, Tu le vei sfărâma, ca în zilele lui Madian. (Isaia 9.3)

 Cei smeriți sunt mai puternici decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos. (Evagrie Ponticul)

 Cel blând pentru Dumnezeu este mai înțelept decât înțelepții și cel smerit cu inima e mai puternic decât cei puternici pentru că poartă jugul lui Hristos. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Dacă dorim să facem ceva pentru sufletul nostru, trebuie să primim jugul Mântuitorului. (Părintele Dumitru Păduraru)

 Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos din pământul Egiptului, ca să nu mai fiți robi acolo; am sfărâmat jugul vostru și v-am povățuit cu fruntea ridicată. (Leviticul 26.13)

 Ispita este bântuiala cea rea, care înșeală și împinge pe credincios sub jugul diavolului. (Fericitul Augustin)

 Nu știți voi postul care Îmi place? – zice Domnul. Rupeți lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. (Isaia 58.6)

 Nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși, căci ce însoțire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? (II Corinteni 6.14)

Păcatul face ca jugul vieţii să fie chinuitor şi povara existenţei grea. (Iustin Popovici)

 S-au ridicat împărații pământului și căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului Său,  zicând: « Să rupem legăturile lor și să lepădăm de la noi jugul lor ».Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânșii și Domnul îi va batjocori pe ei! (Psalmi 2.2-4)

 Sfărâma-voi Asiria în pământul Meu și o voi călca în picioare pe munții Mei. Și robii vor fi liberați de jugul lor și umerii de povara lor”. (Isaia 14.25)

 Și cuvintelor tale fă jug și cumpănă și gurii tale fă-i ușă și încuietoare. (Ecclesiasticul 28.28)

 Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară. (Matei 11.28-30)