Judecata

 Acțiunea pripită este ușor executabilă, acțiunea prudentă cere judecată. (Kalidasa)

 Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la Mine. (Ioan 12.31, 32)

 Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot a făcut. (Alexandru Vlahuță)

 Am fost înzestrați cu puterea de judecată a minții ca să cunoaștem adevărul, iar adevărul întreg se cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Aripile Soarelui dreptății sunt: pronia și judecata. 7.14

 Atunci a zis Domnul către Avram: „Să știi bine că urmașii tăi vor pribegi în pământ străin, unde vor fi robiți și apăsați patru sute de ani; dar pe neamul acela, căruia ei vor fi robi, îl voi judeca Eu și după aceea ei vor ieși să vină aici, cu avere multă. (Facerea 15.13, 14)

 Ați auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu ucizi”; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; și cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului. (Matei 5.21, 22)

 Bunul simț este ceea ce judecă lucrurile furnizate de celelalte simțuri. (Leonardo da Vinci)

 Calea providenței (+) și calea judecății (-) 7.14

 Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale. (Platon)

 Căci cunoaștem pe Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti”. Și iarăși: „Domnul va judeca pe poporul Său„. Înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. (Evrei 10.30, 31)

 Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. (Evrei 4.12)

 Căci de ne-am fi judecat noi înșine, nu am mai fi judecați. (I Corinteni 11.31)

 Căci Dumnezeu nu este un om ca mine, ca să stau cu El de vorbă și ca să mergem împreună la judecată. (Iov 9.32)

 Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Și mila biruiește în fața judecății. (Iacob 2.13)

 Câinele este mai bun dacât mine, căci și dragoste are și la judecată nu vine. (Avva Xantie)

 Când judeci pe aproapele îți înăsprești judecata și-ți mărești vinovăția. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Cât de îmbietoare sunt cuvintele întregimii sufletești! Dar ce judecă judecata care vine de la voi? (Iov 6.25)

 Cea mai înaltă treaptă a inteligenței omenești este capacitatea de a observa fără să judeci. (Krishnamurti, filosof indian)

 Cei lipsiți de judecată nu știu că au binele în mâna lor, până ce-l scapă. (Sofocle)

 Celui ce ascultă porunca nu i se va întâmpla nimic rău, că inima unui om înțelept va cunoaște timpul și judecata. (Ecclesiastul 8.5)

 Cine nu judecă și nu condamnă lasă loc unor speranțe nelimitate. (Francis Scott Key Fitzgerald)

 Conștiința este judecătorul cel drept. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Conștiința este o făclie care luminează inima și un judecător neadormit pe care omul îl poartă cu el. (Eschil)

 Cu cât judeci mai mult cu atât iubești mai puțin. (Honoré de Balzac)

 Dacă judeci oamenii, nu vei mai avea timp să îi iubești. (Maica Tereza)

 Dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuți, unde păcatul este și mai vădit și mai mare. Iar dacă nu ești grijuliu cu tine însuți, apoi lămurit lucru este că și pe fratele tău nu-l judeci pentru că te îngrijești de soarta lui, ci pentru că îl urăști și vrei să-l faci de ocară. Dacă aproapele tău trebuie judecat, apoi s-o facă unul care nu are astfel de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dar nu cumva Îi vom da noi învățătură lui Dumnezeu, Lui care stă și judecă pe cei de sus? (Iov 21.22)

 Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau și tu, de ce disprețuiești pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea judecății lui Dumnezeu. (Romani 14.10)

 De aceea ne și străduim ca, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuți Lui. Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.9, 10)

 De aceea vă voi judeca pe voi din casa lui Israel, pe fiecare după căile sale, zice Domnul Dumnezeu: pocăiți-vă și vă întoarceți de la toate nelegiuirile voastre, ca necredința să nu vă fie piedică. (Iezechiel 18.30)

 Dreapta judecată este o virtute, ce nu pote fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutați de harul divin. (Sfântul Ioan Casian)

 Dreptatea judecății dumnezeiești dă simțirii omenești față de cei în suferință, o întărire înaltă, încât îl face pe om în oarecare fel judecător al său propriu sau astfel simțirea lui dă prin judecata făcută supușilor o hotărâre asupra lui însuși. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dreptatea Ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile Tale adânc mare; oameni și dobitoace vei izbăvi Doamne. (Psalmi 35.6)

 Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung-răbdător și nu se mânie în fiecare zi. (Psalmi 7.11)

 Dușmanii noștri se bucură, bat din palme și se veselesc atunci când, din pricina mulțimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca și renunțăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Efectul pe care-l poate avea păcatul asupra minții și asupra sentimentelor umane este devastator. Așa este păcatul, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur; înainte de a fi săvârșit, ne întunecă judecată și ne înșeală mintea, dar după ce a fost săvârșit ne apare lămurit înaintea ochilor grozăvia lui. Plăcerea aceea scurtă și rușinoasă ne chinuie mereu și ne umple de rușine. (Din emisiunea “Cuvântul care zidește”)

 Ei spun vorbe deșarte, jură strâmb, încheie legăminte și prefac dreptatea în otravă; judecata va crește pe brazdele câmpului! (Osea 10.4)

 Este mai ușor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. (Albert Einstein)

 Făptuirea dreptății și a judecății este mai de preț pentru Domnul decât jertfa sângeroasă. (Solomon 21.3)

 Fără îndoială la ziua Judecății nu vom fi întrebați ce-am citit, ci ce-am făcut; nici dacă vom vorbi cu dibăcie, ci dacă am trăit cum se cuvine. (Părintele Arsenie Boca)

 Fericit e sufletul care zi și noapte nu are în gândurile sale altă grijă decât a ști cum va sta în fața judecătorului. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Fericit este acela care a putut să stârpescă lăcomia, rădăcina viciilor. Acesta în chip sigur nu se va teme de cântarul judecății de apoi. (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Fiecare își învinovățește memoria: nimeni, judecata. (François de La Rochefoucauld)

 Fiindcă răutatea inimii este plină de temere, ca una ce se știe vinovată și mustrată ea de sine însăși; ea își vede mărită nenorocirea, căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ți vine de la dreapta judecată. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 17.10, 11)

 Fiul meu, ia aminte la înțelepciunea mea și la sfatul meu cel bun pleacă urechea ta, ca să-ți poți păstra judecata și ca buzele tale să păzească știința. (Solomon 5.1, 2)

 Geometria este cea mai bună și mai simplă dintre toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecății și rațiunii. (Denis Diderot)

 Groaznic și fără de veste El va sta asupra voastră, căci pentru cei mari judecata va fi cumplită. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 6.5)

 Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grăi judecată. (Psalmi 36.30)

 Iar Moise a zis către socrul său: „Poporul vine la mine să ceară judecată de la Dumnezeu. Când se ivesc între ei neînțelegeri, vin la mine și judec pe fiecare și-i învăț poruncile lui Dumnezeu și legile Lui„. Iar socrul lui Moise a zis către acesta: „Ceea ce faci, nu faci bine. Căci te vei prăpădi și tu, și poporul acesta, care este cu tine. E grea pentru tine sarcina aceasta și nu o vei putea împlini singur. (Ieșirea 18.15-18)

 În fiecare zi și în fiecare ceas, să avem înaintea ochilor scaunul de judecată al lui Hristos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Înfricoșata judecată 9.21

 Înțelepciunea ne oprește să judecăm după simple aparențe, să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem, să spunem tot ce știm și să cheltuim tot ce avem. (Contele Axel Oxenstierna)

 Învingând ispitele, ne vom putea păzi mintea de judecată și de mânie, două dintre cele mai mari ispite care pândesc pe om. 10.7

 Îți zic un secret, dragul meu: nu aștepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. (Albert Camus)

 Judecarea aproapelui 11.7, 12.4

 Judecata asupra celui de o fire cu tine peste care ești stăpân se face o sentință asupra ta, așa cum este. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Judecata de apoi 10.11

 Judecata divină ne învață cine suntem; sapă adânc în pământ si ne lasă să vedem din ce anume suntem făcuți. (Charles Haddon Spurgeon)

 Judecata s-o lași în seama lui Dumnezeu. 10.4

 Judecata s-o lași în seama lui Dumnezeu. 10.4

 Judeca-va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. (Psalmi 71.4)

 Judecă un om după întrebările sale, mai degrabă decât după răspunsurile sale. (Voltaire)

 Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine; apucă arma și pavăza și scoală-Te întru ajutorul meu; scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc; spune sufletului meu: „Mântuirea ta sunt Eu!” (Psalmi 34.1-3)

 Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne, și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura și le vei fi lor sălaș și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. (Psalmi 5.10, 11)

 Judecă-te pe tine cu inimă de judecător, iar pe celălalt cu inima de mamă. 12.4

 Judecătorul cel drept este numai Dumnezeu. 11.7

 Judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii. Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate îndreptățite. (Psalmi 18.9,10)

 Judecățile Tale sunt mari și anevoie de lămurit, de aceea cugetele fără învățătură sunt în rătăcire. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 17.1)

 La tinerețe judeci, la bătrânețe ierți. (Carmen Sylva, poetă și prima regină a României)

 Lăcomia adesea slăbește simțământul omeniei și strică dreapta judecată.  (Sfântul Ambrozie al Mediolanului)

 Nimeni din cei care nu și-au șters aici pe pământ păcatele, nu poate scăpa dincolo de pedeapsă; ci după cum cei din închisori sunt duși cu lanțurile lor la tribunal, tot așa toate sufletele, când pleacă de aici, sunt duse la înfricoșătorul scaun de judecată, având în jurul lor fel de fel de lanțuri de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nimeni nu este judecat pe drept cât trăiește. Abia după moarte este pomenit sau dat uitării. (Regina Maria a României)

 Noi am judecat viața după eul nostru. 11.6

 Nu întârzia a te întoarce la Domnul și nu amâna din zi în zi. Că fără de veste va izbucni mânia Domnului și în vremea răzbunării vei fi dat pieirii. Nu te încrede în avuțiile câștigate pe nedrept, că nimic nu-ți vor folosi în ziua judecății. (Psalmi 5.8-10)

 Nu judeca oamenii după ceea ce nu știu, judecă-i după ceea ce înțeleg. (Luc de Clapiers, marchis de  Vauvenargues)

 Nu judecați oamenii după cei cu care se adună. Nu uitați că Iuda avea amici ireproșabili. (Ernest Hemingway)

 Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura. (Matei 7.1 și 2)

 Nu te judeca cu un judecător, căci hotărârea va fi în folosul lui. (Ecclesiasticul 8.14)

 Nu te încrede în avuțiile câștigate pe nedrept, că nimic nu-ți vor folosi în ziua judecății. (Ecclesiasticul 5.10)

 O națiune căreia îi este frică să-și lase oameni să judece adevărul și falsitatea într-o piață deschisă este o națiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)

 O, adâncul bogăției și al înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecățile Lui și cât sunt de nepătrunse căile Lui! (Romani 11.33)

 Omul vanitos este laș în fața judecății oamenilor și arogant în fața judecății lui Dumnezeu. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Părinte, care este întrebarea de care vă temeți cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia să legi și de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele clipe ale vieții)

 Părinte, care este întrebarea de care vă temeți cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ți s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieții)

 Pentru a judeca drept, nu asculta numai toate vocile, ci ascultă și toate tăcerile. (R. Wurmbrand)

 Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. (II Corinteni 5.10)

 Pentru ce ai făcut răul și n-ai făcut binele, suflete? Lacrimile celor pe care i-ai îndurerat se vor scula asupra ta la Judecată. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Poeții sunt necunoscuții judecători ai lumii. (Percy Byshe Shelley)

 Precum este multă mila Lui, așa este multă și certarea Lui; pe om după faptele lui îl judecă. (Ecclesiasticul 16.14)

 Răul este un mod prost de a judeca. (Sfinții Părinți)

 Rușinea este cea mai aspră dintre pedepse; ea va rămâne în picioare și la dreapta judecată, pentru că unii vor învia pentru o viață veșnică, alții pentru o rușine și batjocură veșnice. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Să aveți către Dumnezeu inimă de fiu, către aproapele inimă de mamă și către voi minte de judecător. (Părintele Ilie Cleopa)

 Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. (Psalmi 142.2)

 Săracii sunt portarii împărăției cerurilor, judecători aspri pentru cei nemilostivi și avocați, sau apărători puternici, pentru cei milostivi. (Sfântul Grigorie de Nazians)

 Seamănă milostenie cu smerenie și vei secera milă la Judecată. (Sfântul Isaac Sirul)

 Spovedania nu este un tribunal care judecă, ci un spital care vindecă. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Stăpân al puterii cum ești, judeci cu blândețe și ne cârmuiești cu multă cruțare, că la Tine este puterea, când voiești. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 12.18)

 Strălucirea este subtilitatea luminii. (Shri Mataji Nirmala Devi)

 Și a ascultat Moise glasul socrului său și a făcut toate câte i-a zis. A ales deci Moise din tot Israelul oameni destoinici și i-a pus căpetenii în popor: peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci. Și judecau aceștia poporul în toată vremea; toate pricinile grele le aduceau la Moise, iar pe cele mai ușoare le judecau ei toate. După aceea a petrecut Moise pe socrul său și acesta s-a dus în țara lui. (Ieșirea 18.24-27)

 Și Domnul a vorbit mai departe cu Iov și i-a zis: „Cel ce s-a apucat la ceartă cu Cel Atotputernic se va da oare bătut? Cel ce judecă pe Dumnezeu va răspunde ceva?” Și Iov a răspuns Domnului zicând: „Dacă am fost ușuratic, ce răspuns să-ți mai dau? Voi pune mâna mea pe gura mea. Am vorbit o dată, dar încă o dată nu voi mai vorbi; de două ori și nu voi lua-o iar de la început”. Atunci Domnul a vorbit cu Iov, din mijlocul furtunii și a zis: „Încinge-ți coapsele ca un viteaz și te voi întreba și Îmi vei da lămuriri. Poți tu cu adevărat să găsești cusur judecății Mele? Și Mă vei osândi pe Mine, ca să-ți faci dreptate? Este brațul tău ca brațul lui Dumnezeu? Și glasul tău este, oare, tunet, precum este glasul Lui? (Iov 40.1-9)

 Și socotești tu, oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci și tu, că tu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogăția bunătății Lui și a îngăduinței și a îndelungii Lui răbdări, neștiind că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? (Romani 2.3, 4)

 Și judecata se va năpusti ca apa și dreptatea ca un șuvoi furios. (Amos 5.24)

 Și tu, Capernaume: N-ai fost înălțat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai ușor în ziua judecății decât ție. (Matei 11.23, 24)

 Și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ca lumina de amiază. (Psalmi 36.6)

 Un om nu trebuie judecat după calitățile lui, ci după felul în care știe să și le folosească. (François de La Rochefoucauld)

 Vai de cel rău, că răutatea este a lui și va fi judecat după faptele lui. (Isaia 3.11)

 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale Legii: judecata, mila și credința; pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. (Matei 23.32)

 Zgomotul va ajunge până la marginea pământului, căci Domnul deschide procesul neamurilor; intră la judecată cu tot trupul și pe cei nelegiuiți îi va da sabiei„, zice Domnul. (Ieremia 25.30)