Joaca

Cumplit lucru e beția. E în stare să adoarmă simțurile, să întunece mintea. Face mort și fără de putere pe omul înzestrat cu rațiune, omul care a primit stăpânirea peste toate, îl doboară la pământ legându-l cu lanțuri de nedezlegat. Dar mai bine spus, omul beat e mai rău decât omul mort. Omul mort nu mai poate face rău, nici bine. Omul beat, însă, bine nu poate face, ci numai rău. Face de râs pe toți, și pe femeie și pe copii. Prietenii se ascund și se rușinează, gândindu-se la rușinea lui. Dușmanii se bucură, își bat joc de el, îl blestemă … Poate fi oare om mai ticălos decât bețivul, care e mereu cu capul amețit de băutură, care toarnă vin în el în fiecare zi de-și strică judecata gândurilor? … (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Depriderile copiilor se descoperă mai ușor în timpul jocurilor. (Quintilianus)

 Iată hotărârea pe care a rostit-o împotriva lui: „Te disprețuiește și își bate joc de tine fecioara, fiica Sionului; în spatele tău clatină din cap fiica Ierusalimului! (Isaia 37.22)

 În această lume pustie și sfâșiată nu există iubire, fiindcă plăcerea și dorința joacă rolurile cele mai importante. (Krishnamurti, filosof indian)

 Între tindă și altar să plângă preoții, slujitorii Domnului, și să zică: „Milostivește-Te, Doamne, către poporul Tău și nu face de ocară moștenirea Ta ca să-și bată joc de ea neamurile!” Pentru ce să se spună printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?” (Ioil 2.17)

 Lupta contra lui Saul ajunsese cumplită și arcașii îl loviră pe acesta, rănindu-l greu. Atunci a zis Saul purtătorului său de arme: “Trage-ți sabia și mă străpunge cu ea, ca să nu vină acești netăiați împrejur să mă ucidă și să-și bată joc de mine„. Purtătorul de arme însă n-a voit, căci se temea cumplit. Atunci Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. Văzând purtătorul de arme că Saul a murit, s-a aruncat și el în sabia sa și a murit cu el. Așa a murit în ziua aceea Saul și cei trei fii ai lui și purtătorul de arme al său, precum și toți oamenii lui. (I Regi 31.3-6)

 Marea aceasta este mare și largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)

 Matematica este un joc care se joacă după anumite reguli simple cu semne fără înțeles pe hârtie. (David Hilbert)

 Nebunul își bate joc de jertfa pentru păcat, însă între oamenii drepți este bună înțelegere. (Solomon 14.9)

 Și când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpățânii, L-au răstignit acolo pe El și pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Și împărțind hainele Lui, au aruncat sorți. Și sta poporul privind, iar căpeteniile își băteau joc de El, zicând: Pe alții i-a mântuit; să Se mântuiască și pe Sine Însuși, dacă El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu. (Luca 23.33-35)

 Și împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap și în mâna Lui cea dreaptă trestie; și, îngenunchind înaintea Lui își băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor! Și scuipând asupra Lui, au luat trestia și-L băteau peste cap. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L răstignească. (Matei 27.29-31)

 Tabla de șah este lumea, figurile sunt fenomenele din univers, regulile de joc sunt ceea ce noi numim legi ale naturii. (Aldous Huxlay)

 Toate acestea le auzeau și fariseii, care erau iubitori de argint și-L luau în bătaie de joc. (Luca 16.14)