Jaful

 Căci așa zice Domnul Savaot: „Tăiați copaci și faceți val împotriva Ierusalimului; această cetate trebuie pedepsită, pentru că în ea se află numai nedreptate. Cum aruncă izvorul apă din sine, așa aruncă și ea din sine răutate; în ea se aude împilare și jaf și pururea se văd înaintea feței Mele dureri și răni. (Ieremia 6.6, 7)

 Cine a dat pe Iacov jafului și pe Israel jefuitorilor? Oare nu Domnul, împotriva Căruia noi am păcătuit, ale Cărui căi n-am voit să le urmăm și a Cărui lege n-am ascultat-o? (Isaia 42.24)

 Dar nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, să-i răpească lucrurile, de nu va lega întâi pe cel tare, și atunci va jefui casa lui. (Marcu 3.27)

 De aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu dau lui Nabucodonosor, regele Babilonului, țara Egiptului, ca să prade bogăția lui și să facă jaf în el; aceasta va fi răsplata oștirilor lui. (Iezechel 29.19)

 Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și mărirea mea în țărână să o așeze. (Palmi 7.3-5)

 Ia seama la relele tale, nu ale altuia; și nu se va jefui de tâlhari casa de lucru a minții tale. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Iar poporul săvârșește silnicii și jaf; asuprește pe sărac și pe cel în necaz, chinuiește pe străin fără nici un drept. (Iezechel 22.29)

 Nu nădăjduiți spre nedreptate și spre jefuire nu poftiți; bogăția de ar curge nu vă lipiți inima de ea. (Psalmi 61.10)

 O vedenie grozavă mi s-a descoperit: jefuitorul jefuiește și pustiitorul pustiește. Avântă-te, Elame! Împresurați pe Mezi, n-aveți nici o milă! (Isaia 21.2)

 Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor. (Tudor Vladimirescu)

 Pământul va fi pustiit, el va fi jefuit, că Domnul a grăit cuvântul acesta. (Isaia 24.3)

 Și a zis Domnul către mine: „Ia o carte mare și scrie deasupra ei cu slove omenești: „Maher-Șalal-Haș-Baz”  (grabnic-pradă-apropiat-jaf). (Isaia 8.1)

 Și am călcat poruncile Tale, și Tu ne-ai dat spre jaf la robie și la moarte, ca să fim pildă de batjocură și de ocară la toate popoarele printre care Tu ne-ai risipit! (Tobit 3.4)

 Și s-au adunat Iudeii cei din Suza și în ziua a paisprezecea a lunii lui Adar și au omorât trei sute de oameni, dar la jaf nu și-au întins mâinile. (Estera 9.15)

 Toată țara aceasta va fi pustiită și jefuită; popoarele acestea vor sluji regelui Babilonului șaptezeci de ani. Iar când se vor împlini șaptezeci de ani, voi pedepsi pe regele Babilonului și pe poporul acela, zice Domnul, pentru necredința lor, și țara Caldeilor o voi pedepsi și o voi face pustie pentru totdeauna. (Ieremia 25.10, 11)

 Ucigașul se scoală dis-de-dimineață, ucide pe cel sărac și nevoiaș și jefuiește. (Iov 24.14)