Izgonirea

Comunismul a lucrat cu înverșunarea drăcească și violentă izgonească pe Hristos din viața noastră și să crească atei liberi-cugetători și indiferenți. Și au rămas încă urme, răni încă nevindecate de credința noastră. (Părintele Constantin Voicescu)

 Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, și el s-a sculat în picioare. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși, decât numai cu rugăciune și cu post. (Marcu 9.27-29)

 Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei, și vă vor batjocori și vor lepăda numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. (Luca 6.22)

 Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, șerpi vor lua în mână și chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși. (Luca 16.17, 18)

 Limba clevetitoare pe mulți i-a clătinat și i-a risipit dintr-un neam într-alt neam și cetăți tari a surpat și casele celor mari a stricat. Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit și le-a lipsit de ostenelile lor. Cel care ascultă de ea, nu va afla odihnă, nici nu va locui cu liniște. (Ecclesiasticul 28.15-17)

 Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. (Psalmi 100.6)

 Pentru că vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: „Viu este Domnul, Care a scos pe fiii lui Israel din țara Egiptului”, ci, „Viu este Domnul, Care a scos pe fiii lui Israel din țara cea de la miazănoapte și din toate țările în care-i izgonise„, că îi voi întoarce în țara pe care le-am dăruit-o părinților lor. (Ieremia 16.14, 15)

 Primul semn al corupției moravurilor este izgonirea adevărului. (Michel de Mntagne)

 izgonim invidia din sufletul nostru, ca să atragem asupra noastră bunăvoința lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Și izgonind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden și a pus heruvimi și sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieții. (Facerea 3.24)

 Urmează mâniei, zice dracul; dacă pe mânie o vei birui, s-a izgonit dracul acesteia. Asemena și pentru fiecare patimă. (Avva Pitirion, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare)