Istoria

Dacă orice credință mântuiește, atunci jertfa lui Hristos este fără rost. Dacă orice interpretare a Bibliei este corectă, atunci toată istoria Bisericii este o absurditate. (Părintele Constantin Necula)

 De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerția celor care ar fi putut acționa, indiferența celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiției când conta cel mai mult. (Haile Selassie)

 Istoria dă lecții, dar n-are elevi. (Ingeborg Bachmann)

 Istoricul rugăciunii lui Iisus 1.3

 În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. (Isaac Newton)

 Înțelepciunea crucii în schimb înseamnă să primești zidirea pe care ți-o dă duhul și să fii conștient că prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubește, suferă. Cine se expune iubirii și în iubire își scrie istoria propriei existențe, intră inevitabil în cruce. (Teologul catolic Marko Rupnik)

 Poate că cea mai mare lecție a istoriei este că nimeni n-a învățat lecțiile istoriei. (Aldous Huxley)

 Poezia este aproape la fel de importantă ca și istoria. (Platon)

 Și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor. Și ei păzeau porțile și ziua și noaptea, ca să-l ucidă. Și luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș. Și venind la Ierusalim, Saul încerca să se alipească de ucenici; și toți se temeau de el, necrezând că este ucenic. Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum a văzut pe cale pe Domnul și că El i-a vorbit lui și cum a propovăduit la Damasc, cu îndrăzneală în numele lui Iisus. Și era cu ei intrând și ieșind în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Și vorbea și se sfădea cu eleniștii, iar ei căutau să-l ucidă. (Faptele Apostolilor 9.24-29)

 Tocmai atunci regele vorbea cu Ghehazi, sluga omului lui Dumnezeu, și a zis: „Povestește-mi tot ce este mai însemnat din câte a făcut Elisei!” Și pe când istorisea el regelui despre copilul înviat de Elisei, a rugat pe rege pentru casa sa și pentru țarina sa. Și a zis Ghehazi: „Stăpânul meu rege, aceasta este chiar femeia aceea și el este acel fiul al ei pe care l-a înviat Elisei„. (IV Regi 8.4, 5)

Toți oamenii de mare calitate din istoria lumii au fost oameni modești. (Tudor Arghezi)

Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci va fi statornică și garantată prin istoria mai departe a lumi, dacă va răspunde tuturor dorințelor impuse prin noua concepție a vieții, prin duhul vremilor noi. (Vasile Goldiș)

Iubirea aproapelui 12.3

Iubirea de Dumnezeu 9.19

Iubirea, porunca lui Dumnezeu. 8.5