Întemeierea

 Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul; lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. (Psalmi 88.12)

 Altfel, ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori, de la întemeierea lumii; ci acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o dată, spre ștergerea păcatului, prin jertfa Sa. (Coloseni 9.26)

 Atunci Dumnezeu i-a răspuns lui Iov, din sânul vijeliei, și i-a zis: „Cine este cel ce pune pronia sub obroc, prin cuvinte fără înțelepciune? Încinge-ți deci coapsele ca un viteaz și Eu te voi întreba și tu Îmi vei da lămuriri! Unde erai tu, când am întemeiat pământul? Spune-Mi, dacă știi să spui. Știi tu cine a hotărât măsurile pământului sau cine a întins deasupra lui lanțul de măsurat? (Iov 38.1-5)

 Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul că-ți amintești de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micșoratu-l-ai pe dânsul cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. (Psalmi 8.3-6)

 Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală și cu înțelepciune, mai trebuie să avem credința că nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat și fără înțelepciunea legată de Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. (Psalmi 103.8-10)

 Frate ajutat de frate este ca o cetate tare și înaltă și are putere ca o împărăție întemeiată. (Solomon 18.19)

 Iată, Eu voi ploua mâine, pe vremea asta, grindină foarte multă, cum n-a mai fost în Egipt de la întemeierea lui și până în ziua aceasta. (Ieșirea 9.18)

 Mamă va zice Sionului omul și om s-a născut în el și Însuși Cel Preaînalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpeteniilor acestora, ce s-au născut în el. (Psalmi 86.4, 5)

 Nu știți voi, oare, n-ați auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-ați înțeles voi ce vă învață întemeierea lumii? El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un văl ușor și îl desface ca un cort de locuit. (Isaia 40.21, 22)

 Până și o dezamăgire, chiar dacă aceasta este întemeiată și definitivă, înseamnă un pas înainte. (Max Plank)

 Postul, bun păzitor al sufletului, întemeiere împreună lucrătoare a trupului. 2.9

 Prin înțelepciune, Domnul a întemeiat pământul, iar prin înțelegere a întărit cerurile. (Solomon 3.19)

 Progresul umanității nu se poate întemeia pe minciună, ci numai pe sinceritate și adevăr. (Mihail Sadoveanu)

 Să tremure înaintea Lui tot pământul, că El a întemeiat lumea și nu se va clătina. (I Paralipomena 16.30)

 Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. (Matei 25.32-34)

 Toată munca mea misionară este răspunsul la o poruncă dumnezeiască și că aversiunea mea față de pelaghiari se întemeiază pe adevărul teologic, potrivit căruia harul divin este necesar pentru mântuirea și desăvârșirea omului. (Sfântul Patriciu, patronul Irlandei)