Întâmplarea

 Ce se va întâmpla cu omul, când Dumnezeu își va întoarce pivirea Sa dreaptă asupra sufletului său și nu va găsi nimic bun întrânsul? Aduceți-vă aminte ce-a pățit smochinul în care Domnul nu a găsit niciun fel de rod. (Sfântul Tihon din Zadonsk)

 Cele ce ți se întâmplă să le primești ca bune, știind că nimic nu se face fără Dumnezeu. (Din “Învățăturile celor 12 Apostoli”)

 Celui ce ascultă porunca nu i se va întâmpla nimic rău, că inima unui om înțelept va cunoaște timpul și judecata. (Ecclesiastul 8.5)

 Dacă ai multe fapte bune, poți ușor să-ți acoperi cu ele păcatele; dar dacă ești gol de fapte bune, fiecare păcat îți face o rană de moarte. Ca să nu se întâmple asta, să ne înarmăm cu fapte bune. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dacă ne gândim că toate sunt rânduite cu socoteală și cu înțelepciune, mai trebuie să avem credința că nimic din tot ce se întâmplă nu are loc fără un motiv întemeiat și fără înțelepciunea legată de Dumnezeu. (Sfântul Grigorie de Nisa)

 Dacă nu deznădăjduim și asumăm tot ceea ce ni se întâmplă în credință, iadul deznădejdii se transformă în rai de nădejde. (Părintele Alexandru Barna, tâlcuind învățătura Cuviosului Siluan Atonitul: “Ține-ți mintea ta în iad și nu deznădăjdui.”)

 Dacă știi să pui pe Dumnezeu în tot ce faci, Îl vei regăsi în tot ceea ce ți se petrece. (Vladimir Ghika)

 De aceea se întâmplau certuri între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Pe atunci locuiau în pământul acela Canaaneii și Ferezeii. Atunci a zis Avram către Lot: „Să nu fie sfadă între mine și tine, între păstorii mei și păstorii tăi, căci suntem frați. Iată, nu e oare tot pământul înaintea ta? Desparte-te dar de mine! Și de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; iar de vei apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga”. (Facerea 13.7-9)

 Deci, logica crucii e logica iubirii. A avea un raport înțelept cu crucea înseamnă a avea capacitatea să jertfești liber din ceea ce ai pentru a dărui. Și când ești dispus să jerfești, orice necaz ți s-ar întâmpla nu provoacă disperare și cârteală, ci te ajută să rămâi senin și lucid, o stare necesară pentru a reuși și s-o iei totdeauna de la capăt. (Teologul catolic Marko Rupnik)

 Disprețuirea credinței prilejuiește căderea popoarelor; necredința este ceva întâmplător. Numai credința religioasă costituie starea normală a omenirii. (Alexis de Tocqueille, gânditor și istoric francez contemporan cu Napoleon Bonaparte)

 Dumnezeu nu ispitește, dar îngăduie ispita, fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie spre a ne da prilej să dovedim tăria credinței noastre și astfel să avem dreptul la răsplătire, căci ispitele ce se întâmplă drepților sunt pentru încercare și au și plată. (Sfântul Simeon al Tesalonicului)

 Dumnezeiasca Scriptură nu vorbește în zadar și la întâmplare, ci chiar o silabă, chiar un semn are ascuns în el comoara. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Este bine să fim conștienți că există o pronie dumnezeiască și că nimic nu se întâmplă în lumea aceasta, fără ca să nu știe Dumnezeu. (Părintele Sofian de la Antim)

 Eșecul nu te omoară… te motivează să faci ceva să se întâmple. (Kevin Michael Costner)

 Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor. (Matei 8.33, 34)

 Iar sora copilului pândea de departe ca să vadă ce are să i se întâmple. Atunci s-a pogorât fata lui Faraon la râu să se scalde, și roabele ei o însoriră pe malul râului. Și văzând coșul în păpuriș, ea a trimis pe una din roabele sale să-l aducă. Și, deschizându-l, a văzut copilul: era un băiat care plângea. Atunci i s-a făcut milă de el fetei lui Faraon și a zis: „Acesta este dintre copiii Evreilor”. (Ieșirea 2.4-6)

 Iar sutașul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a fost. Și toate mulțimile care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul. (Luca 23.47, 48)

 Închideți gura în fața mea și eu voi vorbi, orice ar fi să se întâmple. (Iov 13.13)

 Întâmplarea dureroasă face pe înțelept să-și aducă aminte de Dumnezeu, și întristează pe măsura ei pe cel ce a uitat de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Mai rău decât moartea nimic nu se întâmplă, iar moartea n-o poți ocoli. (Mihail Lermontov)

 Mulți și-au mărit nenorocirea din cauză că nu au știut să o suporte. Mai mult decât întâmplarea sau norocul, le-a fost potrivnic propriul lor caracter. (Accius)

 N-am apărut întâmplător, nu trăim întâmplător, nu murim întâmplător. 11.22

 Nici întâmplarea nu-i în afara providenței dumnezeiești. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Nici o nenorocire nu se întâmplă celui drept, pe când cei nelegiuiți sunt covârșiți de rele. (Solomon 12.21)

 Nimeni nu ajunge la înțelepciune din întâmplare. (Seneca)

 Nu avem nevoie de minuni în viața noastră pentru a ne mântui. Credința ține loc de minuni și chiar face câteodată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susținea acest lucru spunând că mereu se deschid ochii celor orbi duhovnicește și urechile oamenilor surzi față de virtute. Nu murim întâmplător, ultimul cuvânt nu-i apartine morții, ci lui Dumnezeu, autorul ei. 11.22

 Pace în suflet nu poate avea omul care este veșnic nemulțumit de cele ce i se întâmplă în viață, ci numai acela care cu recunoștință mulțumește lui Dumnezeu pentru toate. (Nicolae Cabasila)

 Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiți. Se otrăvesc cu propria lor răutate. (Maurice Chevalier)

 Rugăciunea la întâmplare 5.5

 Sufletul, când se roagă pentru lume, știe mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, știe și care sunt nevoile oamenilor, și îl doare pentru ei. Ziarele scriu nu despre oameni, ci despre întâmplări și nici aia adevărat; ele aduc tulburare minții și adevărul tot nu-l vei afla din ele; dar rugăciunea curăță mintea și ea vede mai bine. (Cuviosul Siluan Atonitul)

 Și Petru, luându-L la o parte, a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ți milă de Tine să nu Ți se întâmple Ție aceasta. Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi ești; că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. (Matei 16.22, 23)

 Și s-a întâmplat că tatăl lui Publius zăcea în pat, cuprins de friguri și de urdinare cu sânge, la care intrând Pavel și rugându-se, și-a pus mâinile peste el și l-a vindecat. (Faptele Apostolilor 28.8)

 Și strângând Pavel grămadă de găteje și punându-le în foc, o viperă a ieșit de căldură și s-a prins de mâna lui. Și când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alții: Desigur că ucigaș este omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deși a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău. Iar ei așteptau ca el să se umfle, sau să cadă deodată mort. Dar așteptând ei mult și văzând că nu i se întâmplă nimic rău, și-au schimbat gândul și ziceau că el este un zeu. (Faptele Apostolilor 28.3-6)

 Și toate acestea li s-au întâmplat acelora, ca preînchipuiri ale viitorului, și au fost scrise spre povățuirea noastră, la care au ajuns sfârșiturile veacurilor. (I Corinteni 10.11)

 Tot ce se întâmplă în lume nu vine de la Dumnezeu, dar nici nu se întâmplă fără știrea Lui. Căci Dumnezeu nu numai că nu împiedică puterile vrăjmașe și potrivnice în planurile lor, ci chiar le îngăduie în anumite timpuri, față de anumite persoane. (Origen, despre Sfântul și Dreptul Iov)

 Tot ce se întâmplă în lume, deci și în viața noastră, are la origine trei cauze: Dumnezeu, diavolul și oamenii. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Tot ce ți se va întâmpla, primește cu plăcere și în necazurile tale fii îndelung-răbdător. (Ecclesiasticul 2.4)

 Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viața noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii pe care o facem. Este de neaparată trebuință să învățăm cum să folosim fiecare din întâmplările care vin peste noi, pentru ca printr-o bună viețuire rațională să ajungem la viața veșnică. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Unui om bogat i-a rodit din belsug țarina. Și el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Și a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitnițele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele. …. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Și cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori sieși și nu se îmbogățește în Dumnezeu. (Luca 12.16-21)

 Văzând însă poporul că Moise întârzie a se pogorî din munte, s-a adunat la Aaron și i-a zis: „Scoală și ne fă dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a întâmplat„. (Ieșirea 32.1)

 Visul american nu li se întâmplă celor care ațipesc. (Richard Nixon)

 Zis-a Avva Sisoe: Orice fel de ispită va veni omului, să zică: Pentru păcatele mele s-a întâmplat aceasta. Iar dacă vreun lucru bun se va întâmpla lui, să zică: Din mila lui Dumnezeu este aceasta.