Instrumentul

Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii. (Alfred North Whitehead)

 Apoi regele și tot poporul au început să aducă jertfe înaintea feței Domnului. Regele Solomon a adus jertfă douăzeci și două de mii de boi și o sută douăzeci de mii de oi; așa au sfințit templul lui Dumnezeu regele și tot poporul. Preoții stăteau la slujbele lor și leviții cu instrumentele de cântare ale Domnului, pe care le făcuse regele David, ca să laude pe Domnul: „Că în veac este mila Lui„; căci David cu acestea Îl slăvea, iar preoții trâmbițau din trâmbițe înaintea lui, iar Israelul tot stătea de față. (II Paralipomena 7.4-6)

 Boala poate fi un prilej de asceză, de apropiere de Dumnezeu. Este o transformare, o transfigurare chiar a urmării păcatului, care este boala, într-un instrument de curățire de patimi și de înțelegere a lui Dumnezeu. Răbdarea și încrederea în Dumnezeu pot fi calea către unirea cu Acesta. (Amma Sincletica)

 Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta-voi ție din alăută, Sfântul lui Israel. (Psalmi 70.25)

 Corpul este veșmânt viu și, în același timp, și instrumentul spiritului. (Prentice Mulford)

 Cultura este un instrument mânuit de profesori pentru a fabrica profesori, care atunci când le vine rândul vor fabrica profesori. (Simone Weil)

 Iată că tu ești pentru ei un cântăreț plăcut, cu glas frumos și care cântă bine din instrumentul său; ei ascultă cuvintele tale, dar nimeni nu le împlinește, iar când aceste lucruri vor veni, și iată că ele vin, atunci vor ști că în mijlocul lor era un prooroc„. (Iezechiel 33.32, 33)

 În același timp s-au apropiat câțiva bărbați caldei, care au pârât pe iudei. Ei au început să spună regelui Nabucodonosor: „O, rege, să trăiești în veac! Tu poruncă ai dat, ca oricine va auzi glasul trâmbiței, al flautului, al chitarei, al harpei, al psalterionului, al cimpoiului și al altor instrumente muzicale, să cadă la pământ și să se închine chipului de aur. Iar cine nu va cădea la pământ, nici se va închina, să fie aruncat în mijlocul unui cuptor cu foc arzător. Dar sunt niște iudei, pe care i-ai pus cârmuitori peste ținutul Babilonului: Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Acești bărbați, nici că au luat în seamă porunca ta, o, rege; dumnezeului tău nu-i slujesc și chipului de aur pe care tu l-ai înălțat nu-i aduc închinare!” (Daniel 3.8-12)

 Limba este putere, viață și instrument al culturii, instrument de dominare și eliberare.(Angela Carter)

 Limba este un instrument ale cărui resorturi nu trebuie să le faci să scârțâie. (Rivarol)

 Lumea creștină are ca simbol un instrument de tortură, crucea. (Arthur Schopenhauer)

 Pielea s-a făcut pe mine neagră și oasele mele sunt arse de friguri. Astfel harfa mea a ajuns instrument tânguirii și flautul meu glasul bocitoarelor. (Iov 30.30, 31)

 Și au adus fiii leviților chivotul Domnului, cum poruncise Moise după cuvântul Domnului, pe pârghii; pe umeri, iar nu cu căruța. Apoi a poruncit David căpeteniilor leviților să pună pe frații lor cântăreți cu instrumente muzicale, cu psaltirioane, ca să vestească cu glas tare de bucurie. (I Paralipomena 15.15, 16)

 Și punând chivotul Domnului într-un car nou, l-au scos din casa lui Aminadab; iar fiii lui Aminadab, Uza și Ahio, duceau carul cel nou. Și l-au adus cu chivotul Domnului din casa lui Aminadab cea de pe deal și Ahio mergea înaintea chivotului Domnului. Iar David și toți fiii lui Israel cântau înaintea Domnului din tot felul de instrumente muzicale de lemn de chiparos, din harpe, din psaltire, din timpane, din fluiere și din chimvale. Când însă au ajuns la aria lui Nachon, Uza și-a întins mâinile sale spre chivotul Domnului ca să-l sprijine, și s-a apucat de el, căci boii erau gata să-l răstoarne. Domnul însă s-a mâniat pe Uza și l-a lovit Dumnezeu chiar acolo pentru îndrăzneala lui și a murit el acolo lângă chivotul Domnului. (II Regi 6.3-7)

 Vorbirea este instrumentul acestei lumi prezente. Liniștea este misterul lumii ce va veni. (Sfântul Isaac Sirul)