Îngust

Cei de la apus se vor teme de numele Domnului și cei de la răsărit, de slava Lui; că va veni ca un șuvoi îngust pe care Duhul Domnului îl mână. (Isaia 59.19)

 Cel mai bun caracter are momente de răutate și cele mai mari genii, îngustimi de spirit. (Arthur Schopenhauer)

 Cel mai îngust este drumul adevărului. (Proverb italian)

 Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează și devine infinit de mic, el se transformă în punct și atunci zice: “Acesta este punctul meu de vedere.” (David Hilbert, în Matematicienii glumesc)

 Intrați prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care o află. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt care o află. (Matei 7.13, 14)

 Pașii lui, altădată vânjoși, se îngustează și propriul lui sfat acum îl poticnește. El dă cu picioarele în laț și se plimbă în rețeaua de sfori. Capcana l-a prins de călcâi și lațul s-a încolăcit pe el. (Iov 18.7-9)

 Să întărească trecătorile muntelui, fiindcă prin ele drumul răzbea spre Iudeea și era ușor să împiedice trecerea, căci o trecătoare era îngustă, cât pentru doi oameni alături. Și fiii lui; Israel au făcut întocmai după porunca marelui preot Ioachim și a bătrânilor poporului lui Israel, care țineau sfat în Ierusalim. (Iudita 4.7, 8)

 Scurtă e viața, lung e veacul viitor și mic e răscumpul vieții de aici. Iar omul, viețuitoarea aceasta mare și de scurtă vreme, căreia i s-a dat vremea îngustă de acum, e neputincios. Vremea e îngustă iar omul e slab, dar cununa care-l așteaptă ca răsplată a luptelor este mare, deoarece are nenumărate țepușe care-i primejduiesc viața, cea tot scurtă. (Sfântul Nichita Sichatul)

Înmulțirea pâinilor 2.2

Înmulțirea talanților 1.10

Întăriți inimile copiilor voștri în frica lui Dumnezeu, pentru ca ele să nu se clatine din pricina smintelilor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)