Închinarea

Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. (Psalmi 95.8)

 Apoi Domnul S-a arătat iarăși lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când ședea el în ușa cortului său. Atunci ridicându-și ochii săi, a privit și iată trei Oameni stăteau înaintea lui; și cum l-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea Lor și s-a închinat până la pământ. Apoi a zis: „Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău! (Facerea 18.1-3)

 Avem un Dumnezeu în cer, nemincinos, adevărat și viu. El nu este nesimțitor ca idolii voștri, noi Aceluia ne închinăm. (Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, care au refuzat să-l urmeze pe împăratul Maximian și să aducă jertfă zeilor. Sfântul Vah a murit în urma bătăilor, iar Sfântului Serghie i s-a tăiat capul)

 Averea celui bogat este o cetate tare pentru el, iar în închipuirea lui ca un zid înalt. (Solomon 18.11)

 Căci închinarea la idolii cei deșerți, care nici n-ar trebui pomeniți, este începutul, pricina și sfârșitul a tot răul. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 14.27)

 Cel ce se închină la icoană, se închină la ipostasul celui zugrăvit în ea. (Sfântul Teodor Studitul)

 Dar tu să zici lui Faraon: Așa zice Domnul Dumnezeul Evreilor: Israel este fiul Meu, întâi-născutul Meu.

 Îți zic dar: Lasă pe fiul Meu să Mi se închine; iar de nu-l vei lăsa, iată, îți voi ucide pe fiul tău cel întâi-născut„. (Ieșirea 4.22, 23)

 Dar vine ceasul și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători Își dorește. (Ioan 4.23)

 Drept aceea, omorâți mădularele voastre, cele pământești: desfrânarea, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este închinare la idoli. (Coloseni 3.5)

 Duh este Dumnezeu, și cei ce I se închină Lui, trebuie să I se închine în duh și adevăr. 5.7

 Fericit este acela care are un suflet curat și un trup nepângărit, pentru a le închina lui Dumnezeu. (Origen)

 Iar cine nu va cădea la pământ și nu se va închina, chiar în acea clipă va fi aruncat în mijlocul unui cuptor cu foc arzător!” (Daniel 3.6)

 Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor. (Matei 15.25, 26)

 Iar eu, întru mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locașul Tău, întru frica Ta. (Psalmi 5.7)

 Icoana, prin reprezentanții ei, sfințește pe cei care se închină la ea. 9.16

 Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este! (Psalmi 98.5)

 Nu am văzut vreodată o imagine mai frumoasă decât aceea a unui bătrânel de la țară, care se închină la icoana Maicii Domnului. (Petre Țuțea)

 Nu știți, oare, că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți: Nici desfrânații, nici  închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. (I Corinteni 6.9, 10)

 O, atâțea drepți fără de vină junghie spurcatul dregător pentru că ei nu se închină idolilor lui celor muți și fără de suflet. (Pentru aceste cuvinte a fost ucis și Sfântul Paramon, împreună cu alți 370 de creștini, în anul 250)

 Relația omului cu Dumnezeu: Duh este Dumnezeu, și cei ce I se închină Lui, trebuie să I se închine în duh și în adevăr. 12.10

 Și a zis Domnul: „De aceea poporul acesta se apropie de Mine cu gura și cu buzele Mă cinstește, dar cu inima este departe, căci închinarea înaintea Mea nu este decât o rânduială omenească învățată de la oameni. De aceea voi face pentru poporul acesta minuni fără seamăn. Înțelepciunea celor înțelepți se va pierde și istețimea celor isteți va pieri. Vai de cei ce ascund lui Dumnezeu taina planurilor lor, ca faptele lor să se facă la întuneric! Vai de cei care zic: „Cine ne vede? Cine ne știe?” (Isaia 29.13-15)

 Și intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, și căzând la pământ, s-au închinat Lui; și deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie și smirnă. Iar luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. (Matei 2.11, 12)

 Și se vor închina înaintea Lui toate semințiile neamurilor. (Psalmi 21.32)

 Și trimițându-i la Betleem, le-a zis: Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă Îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca, venind și eu, să mă închin Lui. (Matei 2.8)

 Vino dar să te trimit la Faraon, regele Egiptului, ca să scoți pe fiii lui Israel, poporul Meu, din țara Egiptului!” Atunci a zis Moise către Dumnezeu: „Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon, regele Egiptului, și să scot pe fiii lui Israel din țara Egiptului?” Iar Dumnezeu i-a zis: „Eu voi fi cu tine și acesta îți va fi semnul că te trimit Eu: când vei scoate pe poporul Meu din tara Egiptului, vă veți închina lui Dumnezeu în muntele acesta!” (Ieșirea 3.10-12)