Încet

Apoi Iaela, femeia lui Heber, a luat un țăruș de la cort și un ciocan în mâna sa și s-a apropiat de el încetișor și i-a înfipt țărușul în tâmpla lui, așa încât l-a pironit la pământ, căci el dormea, fiind obosit; și așa a murit. (Judecători 4.21)

 Bogăția adunată în grabă se împuținează, numai cel ce-o adună pe încetul o înmulțește. (Solomon 13.11)

 Cel încet la mânie e mai de preț decât un viteaz, iar cel ce își stăpânește duhul este mai prețuit decât cuceritorul unei cetăți. (Solomon 16.32)

 Cel încet la mânie este bogat în înțelepciune, iar cel ce se mânie degrabă își dă pe față nebunia. (Solomon 14.29)

 Civilizația este doar un proces lent prin care învățăm să fim mai buni. (Charles L. Lucas)

 Dar nu-i voi alunga de la fața voastră într-un an, ca să nu se pustiască pământul și ca să nu se înmulțească asupra ta fiarele sălbatice; ci-i voi alunga încetul cu încetul, până ce vă veți înmulți și veți lua în stăpânire pământul acela. (Ieșirea 23.29, 30)

 David s-a sculat și a tăiat încetișor poala hainei de deasupra a lui Saul. (I Regi 24.6)

 Deznădejdea învață cu încetul să se prefacă în resemnare. (Cezar Petrescu)

 Eu merg încet, dar nu merg niciodată înapoi. (Abraham Lincoln)

 Încet, încet, departe ajungi. (Robert H. Schuller)

 Încetul cu încetul păcătosul nu va rămâne nepedepsit, iar neamul celor drepți va fi mântuit.(Solomon 11.21)

 Înțelepciunea cărturarului pe încet se câștigă și cel care nu ia aminte prea mult la grijile vieții se va înțelepți.  (Ecclesiasticul 38.26)

 Îți faci semnul crucii, să-l faci corect, nu repezit, schilodit, așa ca să nu se știe ce înseamnă, ci un semn al crucii adevărat, lent, mare, de la frunte la piept, de la un umăr la celălalt. Concentrează-te bine, adună-ți toate gândurile și întreaga ta persoană în acest semn. Simți cum te cuprinde în întregime? De ce? Este semnul Universului și este semnul mântuirii. Pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos i-a mântuit pe oameni. El îl sfințește pe om în întregime până la cea din urmă fibră a ființei sale. De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze și să ne adune, să ne cuprindă gândurile și inima și voința în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)

 Lucrurile mărețe se obțin încet. Dar nu obții nimic dacă stai pe loc. (Zig Ziglar)

 Muzica nu va înceta a fi cea mai eliberatoare dintre arte. (Richard Wagner)

 Nu descuraja niciodată pe cineva care progresează, indiferent cât de încet o face. (Platon)

 Pe povârnișul viciului aluneci ușor și fără să bagi de seamă; pentru a atinge însă culmile perfecțiunii, urci încet și întâmpini multe și mari greutăți. (Feuchtersleben)

 Sfâșiați inimile și nu hainele voastre, și întoarceți-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și  îndurat, încet la mânie și mult Milostiv și-I pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră. (Ioil 2.13)

 Sufletul lui vine încet, încet spre prăpastie și viața lui spre împărăția morților. (Iov 33.22)

 Viciile sunt călăi care te omoară încet, ca o sabie neascuțită. (Nicolae Iorga)