Încălțămintea

A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. (Luca 3.16)

 Avram însă a răspuns regelui Sodomei: „Iată, îmi ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului și al pământului, că nici o ață sau curea de încălțăminte nu voi lua din toate câte sunt ale tale, ca să nu zici: „Eu am îmbogățit pe Avram„, (Facerea 14.22, 23)

 Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. (Matei 3.11)

 Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el Domnul din rug și a zis: „Moise! Moise!”. Și el a răspuns: „Iată-mă, Doamne!” Și Domnul a zis: „Nu te apropia aici! Ci scoate-ți încălțămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt!” (Ieșirea 3.4, 5)

 Nu purtați pungă, nici traistă, nici încălțăminte; și pe nimeni să nu salutați pe cale. Iar în orice casă veți intra, întâi ziceți: Pace casei acesteia. (Luca 10.4, 5)

 Patruzeci de ani v-a purtat prin pustie și hainele de pe voi nu s-au învechit, nici încălțămintele voastre nu s-au stricat în picioarele voastre. (Deutoronomul 29.5)

 Să nu aveți nici aur, nici arginți, nici bani în cingătorile voastre; nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa. (Matei 10.9, 10)

 Să-l mâncați însă așa: să aveți coapsele încinse, încălțămintea în picioare și toiegele în mâinile voastre; și să-l mâncați cu grabă, căci este Paștile Domnului. (Ieșirea 12.11)

 Spre Idumeea voi întinde încălțămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până la Idumeea? Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieși Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. (Psalmi 59.9-13)

 Și le-a poruncit să nu ia nimic cu ei, pe cale, ci numai toiag. Nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare; ci să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. (Marcu 6.8, 9)

 Și le-a zis: Când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva?

 Iar ei au zis: De nimic. Și El le-a zis: Acum însă cel ce are pungă să o ia, tot așa și traista, și cel ce nu are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. (Luca 22.35, 36)

 Și Samuel, mai înainte de vremea adormirii sale, a mărturisit înaintea Domnului și a unsului Lui: „Nici bani, nici măcar încălțăminte de la nimeni n-am luat” și nu l-a învinovățit pe el nici un om. (Ecclesiasticul 46.22)