Înăuntru

Am stat lângă multe persoane care și-au dat sfârșitul, am stat lângă mulți muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toți, invariabil toți, cereau o clipă în plus de viață, ca să-și rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i știm numele.) Este cutremurător! Și spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poți face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)

 Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis: „Iată vin! În capul cărții este scris despre mine.

 Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit și legea Ta înăuntru inimii mele„. (Psalmi 39.9, 10)

 Arta nu este nimic altceva decât contemplarea lumii impregnate de har, luminată din interior. A revela prezența lui Dumnezeu îndărătul oricărui obiect, aceasta este funcția artei. (Hermann Hesse)

 Căci credința este binele concentrat înăuntru, iar binele este credința activată. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoțiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul pizmaș, hula, trufia, ușurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru și spurcă pe om. (Marcu 7.21-23)

 Dezvață-te să respecți fațada, până n-ai văzut interiorul. (Tudor Arghezi)

 Iertarea este singurul mod de a nu lăsa pe dușmanul tău să te atace și înăuntru. (Gavriil Stiharul)

 Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru. 2.3, 2.6, 5.5

 Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. (Psalmi 38.4)

 Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferența. (Confucius)

 Mândria ne face să ne amăgim întotdeuna. Dar adânc înăuntrul nostru, dincolo de suprafața conștiinței obișnuite, o voce mică și liniștită ne spuneCeva e în neregulă”. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

 Nu avem nevoie de minuni în viața noastră pentru a ne mântui. Credința ține loc de minuni și chiar face câte odată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susținea acest lucru spunând că mereu se deschid ochii celor orbi duhovnicește și urechile oamenilor surzi față de virtute. Mulți din cei care șchiopătau altă dată, ceea ce Scriptura numește omul dinăuntru, cum s-au vindecat prin învățătură să se ridice, nu în sens propriu, ci ca cerbul, animalul de care se feresc șerpii, fiind imunizat împotriva oricărui venin al viperelor. Da, acești șchiopi vindecați primesc de la Iisus puterea de a putea călca în drumul lor, altă dată clătinat, peste șerpii și peste scorpiile păcatului. Într-un cuvânt, peste toată puterea vrăjmașului, fără să pățească niciun rău, căci și ei au fost imunizați contra oricărui rău și venin diavolesc.

 Omul este un dialog interior. (Blaise Pascal)

 Precum soarele nostru dă lumină ochilor noștri trupești, lumina cea prin duhul se sălășluiește ca o rază spirituală în cele din înăuntru și ia loc în inimă. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

 Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. (Sfântul Antim din Chios)

 Scopul artei nu este să reprezinte aparența exterioară a lucrurilor, ci semnificația lor interioară. (Aristotel)

 Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ți faci nici un rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila; și scoțându-i afară (după ce pe ceilalți i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? (Faptele Apostolilor 16.27-30)

 Toată slava fiicei Împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție. Aduce-se-vor întru veselie și bucurie. Aduce-se-vor în palatul Împăratului. (Psalmi 44.15-18)

 Tu însă fă-ti o corabie de lemn de salcâm. În corabie să faci despărțituri și smolește-o cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. (Facerea 6.14)

 Un bătrân care păzea curmalele: fugiți de aici gândurile mele cele dinăuntru și păsările cele din afară. (Patericul)

 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că semănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morți și de necurăția. Așa și voi, pe din afară vă arătați drepți oamenilor, înăuntru însă sunteți plini de fățărnicie și de fărădelege. (Matei 23.27, 28)

 Vocea interioară se va auzi doar dacă ești tăcut. (Yoga Swami)

 Vorbăria este dăunătoare, pentru că atunci când omul dorește ca el să vorbească, îi interzice lui Dumnezeu, Cel care este înăuntrul său, să vorbească. (Sfântul Vasile cel Mare)