Ieri

Azi este elevul lui ieri. (Thomas Fuller)

 Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anii lor; dimineața ca iarba va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. (Psalmi 89.4-6)

 Faptele de azi nu sunt decât ideile de ieri. (Vladimir Ghika)

 Iar David a răspuns preotului și i-a zis: „Femei n-am avut cu noi nici ieri, nici alaltăieri, de când am plecat, și  vasele (trupurile) oamenilor sunt curate; deși călătoria nu este după orânduială religioasă, pâinea va rămâne curată în vasele (trupurile) lor”. Și i-a dat preotul pâinea sfințită, căci nu avea altă pâine, afară de pâinile punerii înainte, care fuseseră luate de la fața Domnului, ca să se pună în locul lor pâini proaspete. (I Regi 21.5, 6)

 Iisus i-a zis: Mergi, copilul tău trăiește. Și omul a crezut cuvântului pe care i l-a spus Iisus și a plecat. Iar pe când cobora, slugile lui, l-au întâmpinat spunându-i că fiul lui trăiește. Și cerea, deci, să afle de la ele ceasul în care i-a fost mai bine. Deci i-au spus că ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. (Ioan 4.50-52)

 Nu cumva vrei să mă omori, cum ai omorât ieri pe egiptean? La acest cuvânt, Moise a fugit și a trăit ca străin în țara Madian, unde a născut doi fii. Și după ce s-au împlinit patruzeci de ani, îngerul Domnului i s-a arătat în pustiul Muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, dar când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el: „Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov„. Și Moise, tremurând, nu îndrăznea să privească; iar Domnul i-a zis: „Dezleagă încălțămintea picioarelor tale, căci locul pe care stai este pământ sfânt. Privind, am văzut asuprirea poporului Meu în Egipt și suspinul lor l-am auzit și M-am pogorât ca să-i scot. Și acum vino, să te trimit în Egipt„. (Faptele Apostolilor 7.28-34)

 Să nu te jenezi niciodată să recunoști că ai greșit. Asta înseamnă că ai evoluat și azi ești mai înțelept decât ieri. (Jonathan Swift)

Iertarea 5.13, 10.4, 11.1