Iadul

Iadul 4.7, 4.8, 4.15

Iadul este adevărul înțeles prea târziu. (H. G. Adams)

Iadul este locul unde nu iubești și nu poți iubi. (Sfinții Părinți)

Iadul este neputința de a iubi. (Sfinții Părinți)

Iadul spiritual 6.15

Iadul și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu atât mai vârtos inimile fiilor oamenilor. (Solomon 15.11)

Am stat lângă multe persoane care şi-au dat sfârşitul, am stat lângă mulţi muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toţi, invariabil toţi, cereau o clipă în plus de viaţă, ca să-şi rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic în vârstă, citat de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i ştim numele.) Este cutremurător! Şi spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit Dostoievski infernul?: “Prea târziu, când nu mai poţi face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)

 Calea păcătoșilor este netezită cu pietre, la sfârșitul ei este groapa iadului. (Ecclesiasticul 21.11)

 Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. (Psalmi 93.16)

 Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. (Psalmi 85.12)

 Cei care își aduc aminte de iad, nu vor ajunge acolo. Cei care nu-și aduc aminte nu, vor scăpa de el. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Dacă nu deznădăjduim și asumăm tot ceea ce ni se întâmplă în credință, iadul deznădejdii se transformă în rai de nădejde. (Părintele Alexandru Barna, tâlcuind învățătura Cuviosului Siluan Atonitul: “Ține-ți mintea ta în iad și nu deznădăjdui.”)

 Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului, când mă va apuca. (Psalmi 48.16)

 Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpinatu-m-au lațurile morții. (Psalmi 17.6)

 El s-a rostogolit până în fundul iadului și împreună cu mine se va cufunda în țărână”. (Iov 17.16)

 Fără toleranță, lumea noastră se transformă într-un iad. (Friedrich Durrenmatt)

 Frica de iad este semnul înțelegerii adevăratei vieți. 7.12

 Infernul este când rugăciunea este de neconceput. (Emil Cioran)

 Intrarea în iad este pe gratis, dar intrarea în rai se face cu multă osteneală. (autor necunoscut)

 În iad s-a pogorât mărirea ta în cântecul harfelor tale. Sub tine se vor așterne viermii și viermii vor fi acoperământul tău. (Isaia 14.11)

 Înțeleptul merge pe cărarea vieții ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos. (Solomon 15.24)

 Lacrimile sunt în stare să stingă și focul iadului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Lanțurile iadului mă încătușaseră și eram prins în lanțurile morții. (II Regi 22.6)

 Luați unui creștin frica de iad și îi luați credința. (Denis Diderot)

 Nu-ți abate privirea spre exemplul celor mulți, care merg pe calea lată, căci în iad va fi locul celor mulți.  (Mitropolitul Filaret)

 Pe scara mândriei putem urca atât de sus, încât ne trezim direct în iad. (Sfinții Părinți)

 Pedeapsa care face ca iadul să fie iad este durerea că sufletul L-a pierdut pe Dumnezeu. (Alfons de Liguori)

 Prefer să fiu în iad cu Dumnezeu decât în rai fără Dumnezeu. (Sfinții Părinți)

 Raiul este bucuria comuniunii de iubire a oamenilor cu Dumnezeu și cu semenii lor, iar iadul este suferința  neîmplinirii sau durerea vidului spiritual din sufletul omului, pentru că nu a răspuns iubirii milostive a lui Dumnezeu cât timp a trăit pe pământ. (Patriarhul Daniel)

Raiul sau iadul încep din lumea aceasta în inima omului, potrivit relaţiei omului cu Dumnezeu, izvorul vieţii veşnice, relaţii de credinţă şi iubire sau relaţii de necrediţă şi respingere a lui Dumnezeu. (Dostoievski)

 Răutatea e o stare de iad. (Părintele Teofil Pârâian)

 Smerenia este iadul diavolilor. (Klaus Kenneth)

 Suferințele din iad nu au autor pe Dumnezeu, ci pe noi înșine. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Sufletul mort este scos din împărăția cerurilor și îngropat în întunericul iadului. 6.1

 Și Eu îți zic ție, că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui. (Matei 16.18)

 Și tu, Capernaume: N-ai fost înălțat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai ușor în ziua judecății decât ție. (Matei 11.23, 24)

 Ține-ți mintea ta în iad și nu deznădăjdui. 6.15, 12.1

 Zis-a Avva Xantie: Tâlharul pe cruce era și cu un cuvânt s-a îndreptat, iar Iuda apostol împreună era numărat și într-o noapte a pierdut toată osteneala, coborându-se din cer în iad. Drept aceea, nimeni făcând bine să nu se fălească, fiindcă toți cei ce au nădăjduit în sineși au căzut.