Guvernarea

Adevărata măsură după care se judecă orice putere: cât de bine a făcut pe lume, nu după cât zgomot a făcut. (Alexandru Vlahuță)

 Arta de a guverna e în România sinonimă cu arta de a amăgi poporul. (Mihai Eminescu)

 Arta de a guverna este în România sinonimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza cu utopii demagogice. (Mihai Eminescu)

 Conștiința domnește, dar nu guvernează. (Paul Valery)

 Este imposibil să guvernezi lumea fără Dumnezeu și fără Biblie. (George Washington)

 Există două impulsuri contrare care guvernează mintea umană – unul care determină un comportament normal, sănătos și un altul responsabil de comportamentul excentric. Cele două alternează la intervale regulate. (Franz Schubert)

 Lenea și mândria ne apasă mai greu decât guvernele și parlamentele. Să ne lecuim de primele și le vom suporta mai ușor pe cele din urmă. (Benjamin Franklin)

 Mita e-n stare să pătrundă orișiunde în țara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administrației vând sângele și averea unei generații. (Mihai Eminescu)

 O țară de oi merită un guvern de lupi. (Edward R. Murrow)

 Prăbușirea Imperiului Roman este o meritată pedeapsă a Cerului și o dovadă elocventă a guvernării lui Dumnezeu în lume. (Salvianus, scriitor bisericesc din veacul al cincilea)

 Pune Guvernul să conducă deșertul Sahara și în 5 ani vei descoperi că este lipsă de nisip. (Milton Friedman)