Gustul

Bună e la gust pâinea agonisită cu înșelăciune, dar după aceea gura se umple de pietricele. (Solomon 20.17)

 Caracterul unui om poate fi judecat după gusturile sale muzicale. (Platon)

 „Cine este neînțelept să intre la mine!” Și celui lipsit de buna-chibzuială îi zice: „Apa furată e mai plăcută și pâinea mâncată pe furiș are gust mai bun”. (Solomon 9.16, 17)

 Dar pe poporul Tău l-ai hrănit cu hrană îngerească și i-ai trimis din cer pâine gata, fără de osteneală, și care avea toată dulceața și plăcea tuturor. Și pâinea aceasta arăta către fii bunătatea Ta față de ei, iar pentru cel care o mânca avea gustul mâncării pe care o poftea. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 16.20, 21)

Hristos, Arhiereul jertfelor noastre, ocrotitorul și ajutorul slăbiciunii noastre, prin El vedem ca-ntr-o oglindă, nepătata și preaînalta Lui Față, prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa și întunecata noastră minte înflorește la lumina Lui, prin El Stăpânul a voit să gustăm cunoștința cea nemuritoare. (Sfântul Clement Romanul)

Iar, până să se facă ziuă, Pavel îi ruga pe toți să mănânce, zicându-le: Paisprezece zile sunt azi de când n-ați mâncat, așteptând și nimic gustând. De aceea, vă rog să mâncați, căci aceasta este spre scăparea voastră. Că nici unuia din voi un fir de păr din cap nu-i va pieri. Și zicând acestea și luând pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor și, frângând, a început să mănânce. (Faptele Apostolilor 27.33-35)

Ironia e grăuntele de sare, datorită căruia mâncarea capătă gust. (Thomas Mann)

Împarte-ți mâncarea cu cei în nevoie și vei vedea că mâncarea ta are gust mai bun. (Mehmet Murat Ildan)

Ospețele se fac pentru a gusta plăcerea; vinul înveselește viața și banii răspund la toate. (Ecclesiastul 10.19)

Pentru cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine rănile fără pricină, pentru cine ochii întristați? Pentru cei ce zăbovesc pe lângă vin, pentru cei ce vin să guste băuturi cu mirodenii. (Solomon 23.29, 30)

 Răzbunarea este mereu dulce, gustul de după este amar. (Joshua Caleb)

 Și a zis stăpânul către slugă: Ieși la drumuri și la garduri și silește să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea. (Luca 14.23, 24)

Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire, și i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun și, când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. (Ioan 2.9, 10)

 Și El îți va da ploaie pentru semănătura ta pe care vei fi semănat-a pe pământ și pâinea pe care o va rodi pământul va fi gustoasă și hrănitoare. Turmele tale vor paște în ziua aceea pe pajiști întinse. (Isaia 30.23)

 Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, venind întru putere. (Marcu 9.1)

Unul moare, în plinătatea puterii sale, când este înconjurat de fericire și de pace, când gălețile îi sunt pline de lapte și oasele pe care le suge, pline cu măduvă. Altul moare, cu sufletul copleșit de amărăciune, fără să fi gustat vreo fericire. (Iov 21.23-25)