Grozav

 Eu voi trimite înaintea ta pe îngerul Meu și va izgoni pe Canaanei, pe Amorei, pe Hetei, pe Ferezei, pe Gherghesei, pe Hevei și pe Iebusei, și te voi duce în țara unde curge lapte și miere. Dar Eu nu voi merge în mijlocul vostru, ca să nu vă pierd pe cale, pentru că sunteți popor îndărătnic! Auzind însă acest cuvânt grozav, poporul a plâns cu jale și nimeni n-a mai pus pe sine podoabele sale. (Ieșirea 33.2-4)

 Experiența este un profesor grozav. (John Legend)

 Murdăria ta e atât de grozavă, că oricât te voi curăți, tu tot necurată vei fi; de acum înainte nu te vei mai curăți de murdăria ta, până ce nu-Mi voi potoli urgia Mea asupra ta. (Iezechiel 24.13)

 O vedenie grozavă mi s-a descoperit: jefuitorul jefuiește și pustiitorul pustiește. Avântă-te, Elame! Împresurați pe Mezi, n-aveți nici o milă! (Isaia 21.2)

 O, rege! Tu priveai și iată un chip – acest chip era peste măsură de mare și strălucirea lui neobișnuită stătea înaintea ta și înfățișarea lui era grozavă. Acest chip avea capul de aur curat, pieptul și brațele de argint, pântecele și coapsele de aramă, pulpele de fier, iar picioarele o parte de fier și o parte de lut. (Daniel 2.30-32)

 Potrivnica ei însă o amăra grozav, ațâțând-o ca să cârtească din pricină că nu i-a dat Domnul prunci. (I Regi 1.6)

 Să complici ce este simplu este banal; să redai simplu ce este complicat, grozav de simplu – asta – este creativitate. (Charles Mingus)

 Strigăte se aud din Horonaim, căci e pustiire și dărâmare grozavă. Moab e zdrobit și copiii lui au ridicat bocet. (Ieremia 48.3, 4)

 Și va da Domnul pe Israel împreună cu tine în mâinile Filistenilor; mâine tu și fiii tăi veți fi cu mine și tabăra lui Israel o va da Domnul în mâinile Filistenilor”. Atunci Saul a căzut deodată cu tot trupul său la pământ, căci se spăimântase grozav de cuvintele lui Samuel; afară de aceasta și puterile îl părăsiseră, căci nu mâncase pâine toată ziua aceea și toată noaptea. Și s-a apropiat femeia aceea de Saul și văzând că este tare înspăimântat, a zis: „Iată roaba ta a ascultat glasul tău și și-a pus viața în primejdie și a împlinit porunca ce i-ai dat. (I Regi 28.19-21)