Grijile

Ai grijă de nume, că acesta-ți va rămâne mai mult decât o mie de comori mari de aur. Viața cea bună are zilele numărate; iar numele cel bun în veci rămâne. (Ecclesiasticul 41.16)

 Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni; nu va da în veac clătinare dreptului. (Psalmi 54.25)

 Că fărădelegea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu; (Psalmi 37.17)

 Căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?

 Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului. (I Timotei 3.5, 6)

 Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. 1.4

 Cât de fericiți ar trăi mulți oameni, dacă s-ar ocupa de treburile altora la fel de puțin pe cât se îngrijesc de ale lor. (Georg Christoph Lichtenberg)

 Cel care își bate capul cu înțelepciunea îndeplinește desăvârșirea minții și cel care își pierde somnul pentru ea va fi în curând fără de grijă. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 6.15)

 Cel ce nu poartă grijă după puterea lui de toate virtuțile, săvârșește un păcat anevoie de iertat; dar rugăciunea și milostenia întorc pe cel ce nu poartă de grijă. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Dacă o faci pe grijuliul, fii grijuliu mai întâi cu tine însuți, unde păcatul este și mai vădit și mai mare. Iar dacă nu ești grijuliu cu tine însuți, apoi lămurit lucru este că și pe fratele tău nu-l judeci pentru că te îngrijești de soarta lui, ci pentru că îl urăști și vrei să-l faci de ocară. Dacă aproapele tău trebuie judecat, apoi s-o facă unul care nu are astfel de păcate. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. (Marcu 4.19)

 De ai slugă, îngrijește-o ca și pe tine însuți, deoarece, ca de sufletul tău, vei avea nevoie de ea. De o vei necăji și va fugi, în care parte de loc o vei căuta? (Ecclesiasticul 33.36, 37)

 De ce te tulburi de grija unei zile, pe care nu ești sigur c-o mai ajungi? (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. (Matei 6.31-33)

 Diavolul ne aduce în minte, în timpul rugăciunii, toate lucrările și părerile oamenilor, îngrămădește toate grijile și ne aduce cele mai bune soluții ale problemelor care ne preocupă. 9.10

 Dumnezeu acolo toarnă darul evlaviei, unde găsește vase deșarte de grijile omenești. (Fericitul Augustin)

 Dumnezeu vrea să se folosească încă de sufletele alese, îi coboară pe treapta a doua și-i menține în har, pentru a purta grija de frații lor mai slabi. 11.17

 Economia este arta de a obține maximum de la viață. Grija de economie este rădăcina tuturor virtuților. (Geoge Bernard Shaw)

 Este foarte important să ne reculegem înainte de a ne ruga, să petrecem câteva clipe în liniște, gândindu-ne numai la Dumnezeu și dând la o parte toate grijile și problemele de peste zi. (Evagrie Ponticul)

 Fericirea înseamnă să nu ai dureri în trup și griji în minte. (Thomas Jefferson)

 Fericit e sufletul care zi și noapte nu are în gândurile sale altă grijă decât a ști cum va sta în fața judecătorului. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Fii treaz, sfătuiește-te, păzește cele prezente, poartă grijă de cele viitoare. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Fuga de răutate, exercițiul cel mai la îndemână în timpul postului. Răutatea este o dispoziție internă a sufletului de a face rău, opusă bunătății. Termenul a fost folosit de mai multe ori vizând oameni și lucruri în Noul Testament. Mântuitorul spunea în predica de pe munte: Ajunge zilei răutatea ei. Aici se înțelege prin răutate grija, munca și necazurile, care se repetă zilnic fără încetare, destul deci pentru o singură zi, așa ca să nu mai adăugăm și grija zilei de mâine, s-o încărcăm prea mult încât să nu putem avea posibilitatea îndeletnicirii și cu lucruri spirituale. Nu numai vicleșugul este numit răutate, ci și cele amintite mai sus (Teologul Teoclitos)

 Grija de multe. 2.9

 Grija de trup să nu o faceți spre poftă. 5.10

 Grija pentru mântuirea sufletului 4.11

 Grija și spaima dispar atunci când omul crede din adâncul sufletului că Dumnezeu îl poate ajuta. 11.9

 Grija pentru mântuirea sufletului 4.11

Grijile nu sunt altceva decât o deprindere mentală foarte dăunătoare, iar eu îmi pot schimba orice deprindere cu ajutorul lui Dumnezeu. (Norman Vincent Peale)

Grijile vieții 1.4, 9.14

 Iar când vă vor duce în sinagogi și la dregători și la stăpâniri nu vă îngrijiți cum sau ce veți răspunde, sau ce veți zice, că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneți. (Luca 12.11, 12)

 Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. (Matei 6.28, 29)

 În toate trebuie să luăm aminte, cu grijă, cum umblăm și ce hotărâm despre noi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Înfrânarea, prin grija lui Dumnezeu. 8.10

 Însă cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și Cel Atotputernic are grijă de ei. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 5.15)

 Înțelepciunea cărturarului pe încet se câștigă și cel care nu ia aminte prea mult la grijile vieții se va înțelepți.  (Ecclesiasticul 38.26)

 Înțelepciunea înalță pe fiii săi, și poartă grijă celor care o caută. (Ecclesiasticul 4.12)

 Medicul îngrijește, natura vindecă. (Hipocrate)

 Nepurtarea de grijă pentru viața materială. 1.4

 Nimeni din cei ce vin la biserică să nu târască cu el grijile lumești, pentru ca atunci când se întoarce acasă să ia cu el răsplata vrednică de ostenelile sale. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nu chezășui peste puterea ta; iar dacă ai dat chezășie, fii cu grijă că va trebui să plătești. (Ecclesiasticul 8.13)

 Nu te deznădăjdui pentru că Dumnezeu este milostiv, dar nici nu fii fără grijă pentru că El este și drept (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. 12.15

 O altă emoție negativă care îți poate afecta atitudinea este îngrijorarea. (Herbert Harris)

 Omul nu ajunge să trăiască nici o sută de ani, dar se frământă și își face griji pentru o mie de ani. (Mitropolitul Filaret)

 Orice prisos de virtute am adăuga astăzi, el e o dovadă a negrijii trecute, nu un drept la răsplată. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Pentru a întreprinde anumite lucruri, metoda nimerită este o dezordine îngrijită. (Herman Melville)

 Pizma și mânia împuținează zilele și grija aduce bătrânețile mai înainte de vreme. (Ecclesiasticul 30.25)

 Să nu trecem cu vederea cele sperate, de grija celor pezente. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Săvârșește tu mai întâi fapte bune și așa treci la purtarea de grijă a celorlalți. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pizmă; ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și grija de trup să nu o faceți spre pofte. (Romani 13.13, 14)

 Sufletul trebuie tratat ca pământul, să i se dea ce-i trebuie spre a fi productiv. (Constantin Noica)

 Și cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. (Marcu 4.18, 19)

 Și ridicându-și Avraam ochii, a privit, și iată la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și ducându-se, Avraam a luat berbecul și l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. Avraam a numit locul acela Iahve-ire, adică, Dumnezeu poartă de grijă și de aceea se zice astăzi: „În munte Domnul Se arată„. (Facerea 22.13, 14)

 Trebuie să ai grijă cu inginerii; ei încep cu mașina de cusut și termină cu bomba atomică. (Marcel Pagnol)

 Visurile vin din multele griji, iar glasul celui nebun din mulțimea de vorbe. (Ecclesiastul 5.2)