Greu

 A face cu ușurință ceea ce e greu altuia, iată talentul; a face ce e imposibil talentului, iată geniul. (Henri-Frédéric Amiel)

 A te lupta cu tine însuți este cel mai greu război – a te învinge este cea mai frumoasă victorie. (Friedrich von Logau)

 A te lupta cu tine însuți este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuți este biruința cea mai frumoasă.  (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

 Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; și, dacă a adormit, a luat una din coastele lui și a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o la Adam. Și a zis Adam: „Iată aceasta-i os din oasele mele și carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. (Facerea 2.21-23)

 Aurul și argintul fals sunt pagube pe care le poți îndura și un bărbat priceput ușor descoperă falsul. Dar dacă gândul mincinos al unui prieten stă ascuns în pieptul său și dacă are viclenie în inima sa, acela e cel mai fals dintre muritorii făcuți de Dumnezeu, iar dintre toate falsurile, acesta este cel mai greu de cunoscut. (Poetul Teognist, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Bățul scurt se rupe greu. (Proverb)

 Căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul și locuința cea pământească împovărează mintea cea plină de grijă. Cu greu ne dăm seama despre cele ce sunt pe pământ și cu osteneală găsim cele ce sunt chiar în mâna noastră; atunci, cine a putut să pătrundă cele ce sunt în ceruri? (Cartea înțelepciunii lui Solomon 8.15, 16)

 Ce este greu? Să păstrezi un secret. (Chilon din Lacedomona)

 Ce este mai greu decât plumbul și cum se cheamă el? Nebunul. (Ecclesiasticul 22.15)

 Ce ușor e să-i faci pe oameni să creadă o minciună și ce greu e să le-o scoți din cap. (Mark Twain)

 Cel care învață pe cel nebun este ca și cel care lipește hârbul și deșteaptă din somn greu pe cel care doarme. (Ecclesiasticul 22.7)

 Cel mai greu e să te ierți pe tine însuți. 11.6

 Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. (Matei 19.22, 23)

 Credința dă stabilitate și sens vieții lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este bun și bogat. Când trece peste el o încercare a vieții, nu se năruie, ci crește. Omul credincios se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutățile prin care trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depășite. (Ernest Bernea)

 Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă și virtute. (Aristotel)

 Dacă nu poți sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el când îi este bine. (Paulo Coelho)

 Dacă știi să te bucuri de viață, nu-ți este greu să păstrezi sentimentul de uimire. (Ray Bradbury)

 De aceea, o mulțime de oameni care nu se mai roagă, suportă cu greu suferința, suportă cu greu boala și mulți dintre ei, din deznădejde, se sinucid. Sunt studii științifice care arată că omul credincios trece mai ușor prin greutățile vieții decât cel necredincios. (Patriarhul Daniel)

 De asemenea, Mântuitorul Hristos ne dăruiește harul, mila și iertarea păcatelor, ca medicamente contra sentimentelui de vinovăție și izbăvirea de greutatea copleșitoare a conștiinței vinovate, tuturor celor care cu pocăință se apropie de Dumnezeu și de tainele Sale în Sfânta Biserică. Împotriva tristeții mai putem lupta prin pocăință, unul din cele mai puternice mijloace de vindecare a acestei boli spirituale. (vezi Tristețea)

 Deci mulți din ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? Iar Iisus, știind în Sine că ucenicii Lui murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă smintește aceasta? (Ioan 6.60, 61)

 Două feluri de greutăți de cântărit și de măsurat sunt urâciune înaintea Domnului. (Solomon 20.10)

 Dragă, mie mi-ar fi greu să nu postesc! (Părintele Teofil Pârâian, 10.10)

 E mai greu să-l convingi pe un om că e prost decât să-l minți că e deștept. (Jean d`Ormesson)

 El închide apele în norii Săi și norii nu se rup sub greutatea apelor. (Iov 26.8)

 Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulțime de probleme mult mai dificile decât  cele din algebră și geometrie. (E. W. Howe)

 Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reușești. (Theodore Roosevelt)

 Este o logică a inimii, foarte grea, care n-a fost scrisă. (Nicolae Iorga)

 Inteligența este cel mai greu și cel mai înalt produs al naturii, creațiunea cea mai rară și cea mai prețioasă din câte există pe lume. (Arthur Schopenhauer)

 La bine nu poți respira de prieteni, la greu rămâi doar cu Dumnezeu! (Vladimir Ghika)

 Lacrimile invizibile sunt cel mai greu de șters. (Terri Guillemets)

 Lenea și mândria ne apasă mai greu decât guvernele și parlamentele. Să ne lecuim de primele și le vom suporta mai ușor pe cele din urmă. (Benjamin Franklin)

 Leneșul bagă mâna în blid, dar cu mare greutate o duce la gură. (Solomon 26.15)

 Mai bine să te lupți din greu cu dușman cinstit decât să învingi ușor niște ticăloși. (Baltasar Gracian)

 Nimic nu este prea dificil dacă împarți în pași mici ceea ce ai de făcut. (Henry Ford)

 Nu există bucurie mai mare ca aceea pe care o simți atunci când învingi dificultățile. (Samuel Johnson)

 Nu există succes fără muncă grea. (Sofocle)

 Nu te certa cu omul bogat, ca nu cumva să fie mai greu decât tine. Că pe mulți i-a pierdut aurul și inimile regilor le-a aplecat. (Ecclesiasticul 8.2)

 Piatra este grea și nisipul cu anevoie de ridicat; însă furia nebunului este mai grea decât amândouă. (Solomon 27.3)

 Preceptele lui Dumnezeu apasă pe umerii noștri, dar e o greutate de aripi. (Vladimir Ghika)

 Preferă să ai un nume bun decât bogăție. Este greu de purtat o faimă rea și este greu să scapi de ea. (Hesiod)

 Răzbunarea e o pată greu de șters de-a lungul vieții. (Lope de Vega)

 Rugăciunea este un lucru deosebit de greu. Stările duhului nostru sunt într-o necontenită schimbare; câteodată rugăciunea curge în noi ca un râu prea puternic, altădată însă inima pare a fi uscată. A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputință, mâhnire, îndoială, frică, tristețe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ține de condițiile existenței noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversație. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)

 Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. (Sfântul Antim din Chios)

 Se știe că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile grele să ți se pară ușoare. (Grigore Moisil)

 Simplitatea spiritului este lucrul cel mai mare și mai greu de dobândit; pentru a fi simplu trebuie să fi trecut prin mari experiențe. (Krishnamurti, filosof indian)

 Succesul nu e greu de obținut. Greutatea este să-l meriți. (Albert Camus)

 Și a ascultat Moise glasul socrului său și a făcut toate câte i-a zis. A ales deci Moise din tot Israelul oameni destoinici și i-a pus căpetenii în popor: peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci. Și judecau aceștia poporul în toată vremea; toate pricinile grele le aduceau la Moise, iar pe cele mai ușoare le judecau ei toate. După aceea a petrecut Moise pe socrul său și acesta s-a dus în țara lui. (Ieșirea 18.24-27)

 Și, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Iar el a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești. Greu îți este să izbești cu piciorul în țepușă. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: Ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. (Faptele Apostolilor 9.4-6)

 Un gram de experiență este mai valoros decât o tonă de teorie. (John Dewey)

 Un om deștept poate să învețe și de la un prost. Invers e mai greu. (François Rabelais)

 Un sac plin e greu, dar un sac gol e și mai greu. (Proverb chinezesc)

 Unde-i multă ezitare, este greu de știut momentul potrivit. (Pindar)

 Vai ce grea e apărarea faimei! (Publilius Syrus)

 Vai de aceia care portă crucea și nu-I urmează lui Hristos. Cât de grea este crucea lor! (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale Legii: judecata, mila și credința; pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. (Matei 23.32)

 Zis-a deci Domnul: „Strigarea Sodomei și a Gomorei e mare și păcatul lor cumplit de greu. Pogorî-Mă-voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat așa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor, iar de nu, să știu”. (Facerea 18.20, 21)