Gluma

Abilitatea prin care guști o glumă făcută ție, și nu cea de a face o glumă, este cea care-ți dovedește simțul umorului. (Max Eastman)

 Așa e omul care înșală pe prietenul său și zice: „Da, am glumit!” (Solomon 26.19)

 Atunci a ieșit Lot și a grăit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui, și le-a zis: „Sculați-vă și ieșiți din locul acesta, că va să piardă Domnul cetatea”. Ginerilor însă li s-a părut că el glumește. (Facerea 19.14)

 Divinitatea nu glumește! Universul nu a fost creat în glumă, ci cu mare seriozitate de către o Putere care este fără măsură de tainică, sfântă și primitoare. (Anni Dillard)

 Felul meu de a glumi este să spun adevărul. Aceasta este cea mai nostimă glumă. (George Bernard Shaw)

 Fiți dar următori ai lui Dumnezeu, ca niște fii iubiți, și umblați întru iubire, precum și Hristos ne-a iubit pe noi și S-a dat pe Sine pentru noi, prinos și jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă. Iar desfrâu și orice necurăție și lăcomie de avere nici să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinților; nici vorbe de rușine, nici vorbe nebunești, nici glume care nu se cuvin, ci mai degrabă mulțumire. (Efeseni 5.1-4)

 Gluma e o trăsură bună pentru adevăr. (Francis Bacon)

 Gluma este o sare ce trebuie întrebuințată cu economie. (Pitagora)

 Gluma este un fel de duel în care nu se varsă sânge. (Nicolas Chamfort)

 Glumeții se dovedesc adesea profeți. (William Shakespeare)

 Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul. (Sigmund Freud)

 Ironia este felul cel mai rafinat de a expune defectele altora. (John Locke)

 Minciuna se naște din vorbă multă și din glumă prostească. Dar acesta este doar un singur aspect al minciunii. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Nu glumi cu omul rău crescut, ca să nu fie ocărâți strămoșii tăi. (Ecclesiasticul 8.4)

 Scopul unei glume nu este de a degrada ființa umană, ci de a ne reaminti că ea este deja degradată. (George Orwell)

 Seriozitatea o numim mai bună decât gluma și veselia. (Aristotel)

 Un om urâcios este ca o glumă proastă, repetată într-una de neghiobi. (Ecclesiasticul 20.20)

 Vântul aduce ploaia, gluma – bătaia. (Proverb persan)

 Zeflemistul este omul care vede mereu lucrurile numai la suprafață; de aceea este crud. (Honoré de Balzac)