Gloria

 Așa zice Domnul: „Iată voi restatornici corturile lui Iacov și sălașurile lui le voi milui; cetatea va fi zidită iar pe dealul său și templul se va zidi ca mai înainte. Se vor înălța din ele mulțumiri și glas de bucurie; îi voi înmulți și nu vor mai fi împuținați, îi voi încununa cu glorie și nu vor mai fi înjosiți. (Ieremia 30.18, 19)

 Care e diferența dintre un filosof și un creștin? Unul este discipol al Greciei, celălalt al cerului. Unul care umblă după glorie, celălalt după mântuire. Unul mânuitor al vorbelor, celălalt al faptelor bune. Unul care clădește și altul care dărâmă. Unul iubitor de greșeală, celălalt dușman al ei. Unul care strică adevărul și altul care-l restabilește, lămurindu-l. Unul care fură și altul care păzește să nu se fure. (Tertulian)

 Dacă știința nu are patrie, omul de știință trebuie să se gândească mereu la tot ceea ce poate face pentru gloria patrie sale. (Louis Pasteur)

 După glorie urmează invidia. (Sallustius)

 Fazele unui proiect: 1 – entuziasm; 2 – deziluzie; 3 – panică; 4 – găsirea vinovatului; 5 – pedepsirea nevinovaților; 6 – glorie și onoare celor care nu au participat. (Arthur Bloch)

 Gloria este o băutură veninoasă care face bine numai dacă e luată în doze mici. (Honoré de Balzac)

Gloria este trecătoare. Anonimatul este veșnic. (Napoleon Bonaparte)

Gloria este umbra virtuții. (Seneca)

Gloria este un scop la care aspiră orice suflet deosebit, dar la care nu se ajunge cu dorința, ci cu capacitatea. (Lorenzo Stramusoli)

Gloria lui Efraim va zbura ca o pasăre; și nu vor mai fi nici nașteri, nici sarcini, nici zămisliri. Chiar când își fac mari pe fiii lor, îi voi lăsa fără copii, lipsiți de partea bărbătească; căci vai de ei, dacă Îmi voi întoarce privirea. Efraim, precum văd, a făcut din fiii săi un vânat; Efraim trebuie să-și ducă fiii săi la junghiere. (Osea 9.11-13)

Gloria nu se obține prin bani. (Socrate)

Gloria nu-l poate desfăta pe cel ce o câștigă prin furt și nu prin vrednicie. ((Nicolai V. Gogol)

 În același timp mi-a venit mintea la loc și, spre gloria regatului meu, mi-a venit iarăși măreția și strălucirea și sfetnicii mei și dregătorii cei mari m-au chemat și regatul mi-a fost dat în stăpânire, iar puterea mea a crescut și mai mult. Acum, eu, Nabucodonosor, laud, înalț și preamăresc pe Împăratul cerului; toate faptele Lui sunt adevărate și căile Lui drepte, iar pe cei ce umblă mândri poate să-i smerească!” (Daniel 4.33, 34)

 Modestia este plasa cu care se prinde gloria. (Proverb arab)

 Modestia este singura strălucire pe care ne este îngăduit să o adăugăm gloriei. (Charles Pinot Duclos)

 Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. (Jean de La Fontaine)

 Noblețea este un monument al virtuții, nemuritoare ca și gloria. (Luc de Clapiers (Vauvenargues))

 O retragere înțeleaptă este la fel de glorioasă ca și un atac cutezător. (Baltasar Gracian)

 Succesele sunt de ajuns pentru reputație dar nu și pentru glorie. (Voltaire)