Gelozia

 Aceasta este rânduiala pentru femeia bănuită, care, fiind măritată, s-ar abate și s-ar spurca, sau pentru omul, asupra căruia ar cădea duhul geloziei și ar bănui pe femeia sa. Atunci să pună el pe femeie înaintea feței Domnului și să facă preotul cu ea după legea aceasta. Și va fi bărbatul curat de păcat, iar femeia aceea își va purta păcatul ei”. (Numerii 5.29-31)

 Ar trebui să fiu gelos pe turn. E mai celebru decât mine. (Gustave Eiffel)

 Atunci mi-a zis Domnul: „Fiul omului, ridică-ți ochii spre miazănoapte!” Și mi-am ridicat ochii spre miazănoapte și iată acel idol al geloziei era la ușa dinspre miazănoapte a altarului, la intrare. (Iezechiel 8.5)

 Ca pecete pe sânul tău mă poartă, poartă-mă pe mâna ta ca pe o brățară! Că iubirea ca moartea e de tare și ca iadul de grozavă este gelozia. Săgețile ei sunt săgeți de foc și flacăra ei ca fulgerul din cer. (Cântări 8.6)

 Doi dintre bărbați însă au rămas în tabără: pe unul îl chema Eldad și pe celălalt îl chema Medad. Și a odihnit și peste ei duhul, căci erau din cei înscriși, dar nu veniseră la cort, și au proorocit și ei acolo în tabără. Atunci a alergat un tânăr și a spus lui Moise, zicând: „Eldad și Medad proorocesc în tabără„. Și răspunzând, Iosua, fiul lui Navi, slujitorul lui Moise, unul din aleșii lui, a zis: „Domnul meu Moise, oprește-i!” Moise însă i-a zis: „Nu cumva ești gelos pe mine? O, de ar fi toți prooroci în poporul Domnului și de ar trimite Domnul duhul Său peste ei!” Apoi s-a întors Moise în tabără împreună cu bătrânii lui Israel. (Numerii 11.26-30)

 Durere inimii și jale este femeia geloasă asupra altei femei și viciul limbii în toate se amestecă. (Ecclesiasticul 26.7)

 Ei M-au întărâtat la gelozie prin cei ce nu sunt Dumnezeu și au aprins mânia Mea prin idolii lor; îi voi întărâta și Eu pe ei printr-un popor care nu e popor, le voi aprinde mânia printr-un neam fără pricepere. (Deutoronomul 32.19)

 Gelozia e fiica iubirii pe care însă de multe ori o ucide cu veninul ei. (Lorenzo Stramusoli)

 Niciun dușman nu poate să abată atâta rău ca propriul suflet atunci când se tulbură de nemulțumire sau gelozie. (Părintele Savatie Baștovoi)

 O ureche geloasă aude totul și sunetul șoaptelor nu-i scapă. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 1.10)