Frumusețea

A te lupta cu tine însuți este cel mai greu război – a te învinge este cea mai frumoasă victorie. (Friedrich von Logau)

 A te lupta cu tine însuți este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuți este biruința cea mai frumoasă. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

 Adevărul se oprește la inteligență, frumusețea pătrunde în inimă. (Henri Lacordaire)

 Am prețuit înțelepciunea mai mult decât sănătatea și frumusețea; am pus-o chiar înaintea luminii, fiindcă strălucirea ei nu se stinge niciodată. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 7.10)

 Arta este efortul necontenit de a concura frumusețea florilor. (Marc Chagall)

 Arta nu urmărește reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru. (Immanuel Kant)

 Atunci voi cunoaște frumusețea ta , când vei păstra curat sufletul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. (Psalmi 26.8)

 Căci a răsărit soarele arzător și a uscat iarba și floarea ei a căzut și frumusețea feței ei a pierit; tot așa se va veșteji și bogatul în alergăturile sale. (Iacob 1.11)

 Cea mai scumpă podoabă a capului este coroana caracterului frumos. (Valeria Mahok)

 Ceea ce are preț înainte lui Dumnezeu este frumusețea sfințeniei, un duh blând și liniștit.  (Ellen G. White)

 Cel mai frumos moment din viața unui om este atunci când reușește să învingă răul în favoarea binelui. (Pitagora)

 Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse fizic. Ele trebuie simțite în inimă, iar unul dintre ele este prietenia. (Scriitoarea americană Helen Keller, născută oarbă și surdă)

 Cele mai frumoase mere sunt mâncate de cei mai obraznici porci. (Proverb bulgăresc)

 Cine îmbină utilul cu frumosul întrunește sufragiile tuturor. (Quintus Horațiu)

 Clipă, întârzie puțin, ești atât de frumoasă. (Goethe)

 Cunoscute mi-ai făcut căile vieții; umplea-mă-vei de veselie cu fața Ta, și la dreapta Ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. (Psalmi 15.11)

 Dacă februarie este încărcat de zăpadă, o vară frumoasă se prevestește. (Proverb enlegleesc)

 Dacă gândim frumos și frumos vom trăi. (Sfinții Părinți)

 Dacă mintea ta e furată în vremea rugăciunii, încă n-a cunoscut că se roagă un monah, ci ești încă un mirean, care înfrumusețează cortul din afară. (Evagrie Ponticul)

 Dacă nu ești frumos la trup, atunci să ai un suflet curat și luminos și toată lumea te va îndrăgi pentru lumina bunătății sufletului tău. (Sfântul Vasile cel Mare)

 E frumos să fii bun, dar trebuie să fii și bun la ceva. (Tudor Mușatescu)

 Era frumoasă vremea când casele erau biserici, față de acum, când bisericile sunt case. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Forța biruie forța, frumusețea biruie totul. (Lope de Vega)

 Frumosul este superior sublimului pentru că este permanent și nu satură; în timp ce sublimul este relativ, trecător și violent. (Henri-Frédéric Amiel)

 Frumosul nu-i decât făgăduința fericirii. (Baudelaire)

 Gândiți frumos! (Părintele Teofil Pârâian)

 Imoralitatea nu poate fi decât o consecință a lipsei de sensibilitate estetică. (Ionel Teodoreanu)

 Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor; revărsatu-s-a har pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu, în veac. (Psalmi 44.3)

 În chip analog, vinul se amestecă cu apa iar duhul cu omul. Unul, amestecul de vin cu apă, hrănește spre credință, celălalt, adică duhul, conduce spre nemurire. Și iarăși amestecul celor două, a băuturii și a Cuvântului se cheamă Euharistie, har lăudat și frumos. Iar cei care se împărtășesc cu credință își sfințesc și trupul și sufletul, pentru că voința Tatălui amestecă în chip tainic cu Duhul și cu Cuvântul acest amestec dumnezeiesc care este omul. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

 În viață, frumusețea dispare. În artă, nu. (Leonardo da Vinci)

 În zadar ar fi împiedicat trupul de mustrarea și desfrâul sufletului spre atingerea țelului final al înclinărilor și dorințelor, zadarnică activitatea rațiunii, zadarnică funcționarea minții, zadarnică înțelepciunea, dreptatea, practicarea oricărei virtuți, promulgarea și controlarea oricărei legi; cu un cuvânt, zadarnică ar fi tot ce poate fi măreț și frumos în viața oamenilor și pentru oameni. (Atenagora Atenianul)

 Întoarce-ți ochii de la femeia frumoasă și nu-ți opri privirea la frumusețea străină. Cu frumusețea femeii mulți s-au rătăcit, căci din aceasta iubirea se aprinde ca un foc. (Ecclesiasticul 9.8)

 Lumina care luminează în sfeșnicul cel sfânt, așa este un chip frumos pe un trup bine împlinit. (Eccelsiasticul 26.19)

 Mândria celor tineri este legată de putere și frumusețe, mândria celor bătrâni este legată de discreție. (Democritus)

 „Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate!” Înșelător este farmecul și deșartă este frumusețea; femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată! (Ecclesiastul 31.29, 30)

 Muzica! Ce artă frumoasă! Dar ce meserie nenorocită! (Georges Bizet)

 Nu căuta la frumusețea femeii și nu o pofti pentru frumusețea ei. (Ecclesiasticul 25.23)

 Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât copilăria, dar îți dai seama de asta abia când ajungi la o anumită vârstă. (Marin Moraru)

 Nu există frumusețe decât atunci când mintea și inima știu ce este iubirea.(Krishnamurti, filosof indian)

 Nu trupul e frumos, ci alcătuirea și înflorirea cu care sufletul colorează trupul; iubește dar sufletul care face ca și trupul să fie frumos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 O viață frumoasă e un gând al tinereții înfăptuit la maturitate. (Alfred de Vigny)

 Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezește ca dintr-o beție: întreaga lui viață i se pare o pierdere de timp. Dar omul necredincios face și vorbește lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură și dacă îl lauzi te slujește ca un catâr. De tânăr își părăsește casa în care s-a născut și pleacă de-și pierde frumusețea și cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baștovoi)

 Omul este chemat să caute cu tot dinadinsul să-și păstreze frumusețea sufletului. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Patriotismul este sentimentul de mândrie că ceva frumos s-a putut petrece în țara ta. (D. I. Suchianu)

 Perceperea frumuseții este un test moral. (Henry David Thoreau)

 Podoaba minții este mai de preț decât frumusetea trupului. (Esop)

 Poezia este ambasadorul artelor frumoase. (David Boia)

 Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut și ți se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră și ți se va părea un minut. Asta e relativitatea. (Albert Einstein)

 Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit Împăratul frumusețea ta, că El este Domnul tău. (Psalmi 44.11-13)

 Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindește sufletul. (Constantin Brâncuși)

 Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul. (Regina Maria a României)

 Unii înțelepți au definit frumusețea, ca fiind simetria și armonia privirilor sufletului. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Urâciunea nu e decât umbra frumuseții. (Camil Petrescu)