Frica

 A te ruga – adesea – înseamnă a-I grăi lui Dumnezeu despre starea noastră dezastruoasă: neputință, mâhnire, îndoială, frică, tristețe, deznădejde – într-un cuvânt, despre tot ceea ce ține de condițiile existenței noastre. Să ne exprimăm fără a căuta expresii elegante sau chiar o succesiune logică. Adesea acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu este începutul rugăciunii – conversație. (Din cartea “Despre rugăciune”, pagina 8, a Arhimandritului Sofronie Saharov)

 Beția este demon de bunăvoie, băgat în suflete de către plăcere. Beția este mama păcatului și vrăjmașa virtuții.

 Face fricos pe cel viteaz, desfrânat pe cel înfrânat, nu știe de dreptate și ucide chibzuința. După cum apa stinge focul, așa și vinul, nemăsurat, întunecă mintea. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Când cineva cade din măsura chibzuielii, devine atât fricos, cât și îndrăzneț cât sufletul său este slăbit. Omul, când pierde echilibrul interior, nu se mai cunoaște pe sine și cade astfel în extreme. (Sfântul Ioan Scărarul)

 Când te copleșește frica, te insulți pe tine. Eliberează-te de frică și ai tăria să te învingi pe tine însuți. (Rabindranath Tagore)

 Ce ființă lașă și jalnică făcuse din mine în acele zile frica, născută din pedeapsa nedreaptă. (Charlotte Brontë)

 Cel ce cunoaște adevărul nu se împotrivește necazurilor, care vin asupra lui. Căci știe că-l conduc pe om spre frica de Dumnezeu. (Sfântul Marcu Ascetul)

 Cel ce leapădă mustrarea își urgisește sufletul său, iar cel ce ia aminte la dojană dobândește înțelepciune. Frica de Dumnezeu este învățătură și înțelepciune, iar smerenia trece înaintea măririi. (Solomon 15.32, 33)

 Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte. (Gabriel Liiceanu)

 Curajul este rezistența în fața fricii, meșteșugul de a domina frica, și nu absența fricii. (Mark Twain)

 Curajul te conduce în ceruri; frica – la moarte. (Seneca)

 Dacă există în lume o forță, care poate să depășească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până pe patul de moarte, această forță este iubirea. (Poetul bengalez Rabindranath Tagore)

 Dacă taci atunci când trebuie să vorbești, să știi că ești fricos. (Abraham Lincoln)

 Dacă va fi să minți, minte în privința vârstei tale! Dacă va fi să pierzi, pierde-ți frica. (Pablo Neruda)

 Dă piept cu cele mai mari frici ale tale. După aceea, ele nu vor mai avea forță, iar tu vei fi liber. (Jim Morrison)

 Dă sfat celui înțelept, și el se va face și mai înțelept; învață pe cel drept, și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința Celui Sfânt. (Solomon 9.9, 10)

 De ce te rușinezi păcătosule? Când ai făcut păcatul nu te-ai rușinat și acum când cauți să-l ușurezi, te rușinezi? Nu știi că rușinea aceasta este de la diavol, care când face păcatul îți dă îndrăzneală și nerușinare, iar când îl mărturisești îți dă frică și rușinare? (Sfântul Nicodim Aghioritul)

 Deși este cât se poate de scundă, frica are o umbră lungă. (Ruth Gendler)

 Dezordinea se va potoli prin disciplină si frică, niciodată de la sine. (Seneca)

 Domnul este apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa? (Psalmi 26.2)

 Domnul este luminarea mea și mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa? (Psalmi 26.1, 2)

 E mai bine să fie ținuți în frâu copiii prin sentimentul rușinii și prin îngăduință decât prin frică. (Terențiu)

 Eliberează-te de frica de moarte recunoscând că moartea nu este altceva decât o transformare în ciclul vieții, nu un sfârșit.(Herbert Harris)

 Fă lucrul de care te temi și frica va dispare. (David Joseph Schwartz)

 Frica – neîncrederea arătată față de propriul eu. (Sarghis Sakaian)

Frica apare din lipsa de credintă. 11.9

Frica are folosul său, dar nu și lașitatea. (Mahatma Ganhi)

Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate îndreptățite. Dorite sunt mai mult decât aurul, și decât piatra cea de mare preț; și mai dulci decât mierea și fagurele. (Psalmi 18.10, 11)

Frica de Dumnezeu 7.12, 11.9

Frica de Dumnezeu duce la viață și ne îndestulăm fără să fim loviți de nenorocire. (Solomon 19.23)

Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii; cei fără minte disprețuiesc înțelepciunea și stăpânirea de sine. (Solomon 1.7)

Frica de Dumnezeu este o virtute, pentru că prin aceasta se poate mântui. 11.9

Frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria și obrăznicia, calea răutății și gura cea aprigă le urăsc eu. (Solomon 8.13)

Frica de Dumnezeu lungește zilele (omului), iar anii celor fără de lege sunt puțini. (Solomon 10.27)

Frica de iad este semnul înțelegerii adevăratei vieți. 7.12

Frica de lume ne leagă de lume. 7.12

Frica de moarte este provocată de frica de viață. Un om care trăiește din plin este pregătit să moară oricând. (Mark Twain)

Frica e a trupului: trupul tremură. Curajul e al sufletului: sufletul n-are cum să tremure. (Barbu Ștefănescu  Delavrancea)

Frica este consecința minciunii. (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Frica este inamicul speranței. (Dave Ramsey)

Frica face lupul să fie mai mare decât în realitate. (Proverb german)

Frica începătoare, frica desăvârșită. 7.12

Frica păzește pepenii. (Proverb)

Frica ta de Dumnezeu nu-ți dă încredere și desăvârșirea căilor tale nu-ți dă nădejde? (Iov 4.6)

 Hotărăște-te să îți dorești mai mult decât îți permite frica. (Bill Cosby)

 Iar eu, întru mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locașul Tău, întru frica Ta.  (Psalmi 5.7)

 Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui. (Matei 28.8)

 Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște deplină. Iar oamenii s-au mirat, zicând: Cine este Acesta că și vânturile și marea ascultă de El? (Matei 8.26, 27)

 Instinctul este un lucru mare. Eu am fost fricos din instinct. (William Shakespeare)

 Împăcându-se cu Dumnezeu, omul capătă sentimentul de iubire, iar frica dispare. 11.9

 În esență, frica este lipsa credinței în Dumnezeu. (Herbert Harris)

 În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. (I Ioan 4.18)

 În toate, și înainte de toate, să ne amintim de moarte și de ieșirea înfricoșată a sufletului din trup. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

 Începutul înțelepciunii duhovnicești este frica de Domnul. 4.4

 Întăriți inimile copiilor voștri în frica lui Dumnezeu, pentru ca ele să nu se clatine din pricina smintelilor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Înțeleptul prins de furtună pe drum se roagă lui Dumnezeu nu pentru a fi ferit de pericol, ci a fi izbăvit de frică. (Ralph Waldo Emerson)

 Învingerea fricii este începutul înțelepciunii. (Bertrand Russell)

 Lăsați-L pe Cristos să vă găsească…. Să vă fie frică doar de nepăsare și lașitate. (Papa Ioan Paul-II)

 Luați unui creștin frica de iad și îi luați credința. (Denis Diderot)

 Mai bine puțin întru frica lui Dumnezeu, decât vistierie mare și tulburare (multă). (Solomon 15.16)

 Mai bun este cel care înțelege puțin cu frică, decât cel care prisosește cu mintea și calcă legea. (Ecclesiasticul 19.21)

 Manifestarea esențială a unei atitudini negative este frica. (Herbert Harris)

 Mânia, râvna și tulburarea, zbuciumul și frica morții, pizma și cearta nu cruță pe nimeni; și în vremea odihnei, întru așternut, somnul nopții gândul lui îl împovărează. (Ecclesiasticul 40.6)

 Nedreptatea zguduie conștiința în fiecare zi, chiar când tace cel nedreptățit. Cei care fac nedreptate, așteptându-se la pedeapsă, trăiesc în fiecare zi cu frică. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Nicio pasiune nu fură minții toate puterile așa de bine cum o face frica. (Edmund Burke)

 Nimic nu îi dă mai mult curaj unui fricos decât frica altuia. (Umberto Eco)

 Nu credința se naște din frică, ci frica, din credință. (Părintele Dumitru Stăniloae)

 Nu-mi este frică de nimic decât de uitarea de Dumnezeu. (Părintele Miron Mihăilescu)

 Nu-ți fie frică să faci un pas mare. Nu poți trece o prăpastie din două sărituri mici. (David Lloyd George)

 Numai atunci când nu ne mai este frică începem cu adevărat să trăim. (Dorothy Thompson)

 O atitudine veselă, sprijinită de relaxare … este doctorie care ne alungă din drum fantomele fricii. (George Matthew Adams)

 O conștiință curată ne face să avem frică de Dumnezeu și rușine de oameni. (Sfinții Părinți)

 O națiune căreia îi este frică să-și lase oameni să judece adevărul și falsitatea într-o piață deschisă este o națiune căreia îi este frică de oamenii săi. (John F. Kennedy)

 O picătură de înțelepciune, izvorâtă din frica de Dumnezeu, ne poate mântui. (Sfinții Părinți)

 Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. (Ioan 14.27)

 Patimile nu-l pot birui pe acela care are frica de Dumnezeu. 6.5

 Pentru că ei au urât știința și frica de Dumnezeu n-au ales-o, fiindcă n-au luat aminte la sfaturile mele și cercetarea mea au disprețuit-o. (Solomon 1.29, 30)

 Permanenta emoție a unui om inferior este fricafrica de necunoscut, de complexitate, de inexplicabil. (Scriitorul american Henry Louis Mencken)

 Peștera în care ți-e frică să intri ascunde comoara pe care o cauți. (Joseph Campbell)

 Prin iubire și credință se ispășește păcatul și prin frica de Dumnezeu te ferești de rele. (Solomon 16.6)

 Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur. (Psalmi 2.11)

 Smerita-cugetare și frica lui Dumnezeu sunt mai presus decât toate faptele bune. (Avva Ioan Colov)

 Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecățile Tale m-am temut. (Psalmi 118.120)

 Suferința are o limită: frica niciuna. (Francis Bacon)

 Și iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. (Matei 28.2-4)

 Și a zis Iosif către frații săi: „Eu sunt Iosif. Mai trăiește oare tatăl meu?” Frații lui însă nu i-au putut răspunde, că erau cuprinși de frică. Apoi Iosif a zis către frații săi: „Apropiați-vă de mine!” Și ei s-au apropiat. Iar el a zis: „Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care voi l-ați vândut în Egipt.” (Facerea 45.3, 4)

 Și s-au înfricoșat cu frică mare și ziceau unul către altul: Cine este oare, Acesta, că și vântul și marea I se supun? (Marcu 4.41)

 Și tot poporul a auzit fulgerele și tunetele și sunetul trâmbițelor, și a văzut muntele fumegând; și văzând, tot poporul s-a dat înapoi și a stat departe, temându-se. Apoi a zis către Moise: „Vorbește tu cu noi și vom asculta, dar Dumnezeu să nu grăiască cu noi, ca să nu murim„. Zis-a Moise către popor: „Cutezați, că Dumnezeu a venit la voi, să vă pună la încercare pentru ca frica Lui să fie în voi, ca să nu greșiți„. (Ieșirea 20.17-19)

 Și uimire i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu și, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri minunate. (Luca 5.26)

 Timpul liber petrecut fără frica de Dumnezeu este dascăl de păcate pentru cei ce nu știu să folosească timpul. (Sfântul Vasile cel Mare)

 Ținerea de minte a răului se dizolvă în aducerea aminte de frica lui Dumnezeu și de frica sfârșitului. (Sfântul Efrem Sirul)

 Un singur lucru face visele imposibile: frica de eșec. (Paulo Coelho)

 Zis-a Avva Antonie: Eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc pe El, căci dragostea scoate afară frica.