Forma

Aceste roți, după înfățișarea lor, parcă erau de crisolit, iar după făptură toate aveau aceeași înfățișare. Și după alcătuirea și după făptura lor ele parcă erau vârâte una în alta. Ele înaintau în toate cele patru părți, și în timpul mersului nu se întorceau. Obezile lor formau un cerc larg și de o înălțime înfricoșătoare și aceste obezi la toate patru erau pline de ochi de jur împrejur. Când mergeau fiarele, mergeau și roțile de lângă ele, și când se ridicau fiarele de la pământ, se ridicau și roțile. Ele mergeau încotro le da duhul să meargă și roțile se ridicau împreună, căci duh de viață era și în roți. (Iezechiel 1.16-20)

 Amânarea este cea mai criminală formă de negare. (Colin Turner)

 Ascultarea de Dumnezeu capătă astăzi forma ascultării de duhovnic. 5.3

 Binele poate lua forma Răului, dar tot Bine rămâne și face parte din planul creat de El pentru omenire. (Paulo Coelho)

 Caracterul unui om se formează în generații și se transmite genetic. (Platon)

 Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică. (Platon)

 Conștiința este oglinda sufletelor noastre, care înfățișează greșelile din viețile noastre în forma lor completă. (George Bancroft)

 Copilul imită tot ceea ce vede. Totul îi este pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii și caracterului său. (Samuel Smiles)

 Disprețul este forma cea mai subtilă a răzbunării. (Baltasar Gracian)

 Doar atunci când ești la pământ realizezi ce forțe nebănuite ai. Abia atunci devii conștient de puterile tale. (Pera Novacovici)

 Indiferența este forma cea mai ușoară a intoleranței. (Karl Jaspers)

 Iubirea este sursa tuturor formelor de bine. (Părintele Dumitru Stăniloae)

 Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și cu cei credincioși ea se formează o dată în sânul mamei. Între oameni ea și-a pus temelie veșnică și seminției lor se încredințează. (Ecclesiasticul 1.14)

 La urma urmei, bunătatea nu e decât forma cea mai subtilă și cea mai suplă a dreptății. (Vladimir Ghika)

 Lumea are structura limbajului, iar limbajul are formele minții. (Eugenio Montale)

 Mecanismele vieții sunt structurate sub forma unor dispuneri atomice, în relație cu toate mișcările universului. (Louis Pasteur)

 Mintea este o formă de energie a inimii care lucrează cu creierul. (Sfântul Ioan Casian)

 Nu este o rușine să ai un insucces. Eșecul este una din formele de artă ale lumii. (Charles Edward)

 Plictiseala este expresia supremă a indiferenței. (Ricardo Leon)

 Prea adesea ironia nu-i decât o formă a lipsei de inteligență. (Oxenstierna)

 Procesul creativ are nevoie de haos înainte ca să apară forma. (Marlyn Ferguson)

 Sfințenia nu are formule sau, pentru a spune mai bine, ea le are pe toate. (Scriitorul francez Georges Bernanos)

 Stăpânirea de sine este numai o altă formă a curajului, ea stă la baza tuturor virtuților. (Samuel Smiles)

 Sufletul se formează prin deprinderi și ajungi să gândești după cum trăiești. (Demostene)

 Și i-a zis Domnul: Treci prin mijlocul cetății, prin Ierusalim, și însemnează cu semnul crucii (litera „tau” care în alfabetul vechi grec avea forma unei cruci) pe frunte, pe oamenii care gem și care plâng din cauza multor ticăloșii care se săvârșesc în mijlocul lui”. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu: „Mergeți după el prin cetate și loviți! Să nu aveți nici o milă și ochiul vostru să fie necruțător! Ucideți și nimiciți pe bătrâni, tineri, fecioare, copii, femei, dar să nu vă atingeți de nici un om, care are pe frunte semnul „+”! Și să începeți cu locul Meu cel sfânt!” Și au început ei cu bătrânii, care erau înaintea templului. (Iezechiel 9.4-6)

 Talentul nu devine geniu decât atunci când a atins punctul la care cele mai profunde forme de percepție ale sale ating extazul. (George Bernard Shaw)

 Un om curajos formează întotdeauna o majoritate. (Andrew Jachson)

 Viitorul ni-l putem modela cum vrem. Viața este un lut căruia voința îi dă forma. (Liviu Rebreanu)