Floare

Arta este efortul necontenit de a concura frumusețea florilor. (Marc Chagall)

 Casa celor fără de lege va fi distrusă, iar cortul celor drepți va înflori. (Solomon 14.11)

 Căci a răsărit soarele arzător și a uscat iarba și floarea ei a căzut și frumusețea feței ei a pierit; tot așa se va veșteji și bogatul în alergăturile sale. (Iacob 1.11)

Dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să înfloriți, trebuie să vă gândiți la armonie, să vă puneți în armonie cu universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)

 Fiindcă vei uita necazul tău de azi și-ți vei aduce aminte de el numai ca de niște ape, care au fost și au trecut. Și viața ta va înflori mai mândră decât miezul zilei, iar întunericul se va face revărsat de zori. (Iov 11.16, 17)

 Floarea nu-și pierde puritatea, chiar dacă e prăfuită. (Rabindranth Tagore)

 Iertarea este mireasma pe care violeta o lasă pe călcâiul care a strivit-o. (Mark Twain)

 În botanică, trebuie mult timp să studiezi stuctura unei flori și diversele sale organe, dar ca să simți parfumul, nu trebuie decât o clipă. (Sadhu Sundar Singh, un vestit hindus convertit la creștinism în secolul trecut)

 Mireasma unui pom în floare se face simțită până departe, ca și balsamul unei fapte bune. (în Upanishade)

 Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. (Jean de La Fontaine)

 Nu trupul e frumos, ci alcătuirea și înflorirea cu care sulfletul colorează trupul; iubește dar sufletul care face ca și trupul să fie frumos. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Oamenii fac o mare greșeală când se îngrijesc mai mult de vas decât de floare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

 Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; așa va înflori. Că vânt a trecut peste el și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său. (Psalmi 102.15, 16)

 Pentru că a asuprit fără milă pe săraci și a furat o casă, în loc să o zidească. El nu va cunoaște pacea lăuntrică și el nu va scăpa nimic din toate câte prețuiește. Nimic nu scapă de lăcomia lui, de aceea înflorirea lui nu va ține deloc. Când bogăția lui va fi la culme, tulburarea îl va apuca deodată și toate loviturile nenorocirii vor cădea în capul lui. (Iov 20.19-22)

 Pentru că tot trupul este ca iarba și toată slava lui ca floarea ierbii: uscatu-s-a iarba și floarea a căzut, iar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul, care vi s-a binevestit. (I Petru 1.24, 25)

 Pesimistul este omul care, dacă simte miros de flori, caută din priviri coșciugul. (H. L. Mencken)

 Să faci sfeșnic din aur curat. Sfeșnicul să-l faci bătut din ciocan: fusul, brațele, cupele, nodurile și florile lui să fie dintr-o bucată. Șase brațe să iasă pe cele două laturi ale lui: trei brațe ale sfeșnicului să fie pe o latură a lui și trei brațe ale sfeșnicului să fie pe cealaltă latură. (Ieșirea 25.31, 32)

 Știu ce parfum ceresc răspândesc trandafirii martirajului. (Anatole France)

 Tăcerea e floarea sfioasă a minții. (Heinrich Heine)

 Trei lucruri ne-au rămas din paradis: stelele nopții, florile zilei și ochii copiilor. (Dante Alighieri)

 Viața este un trandafir la care fiecare petală este o iluzie și fiecare spin, o realitate. (Alfred de Musset)