Fericirea

A poseda un mare intelect nu este o cale spre fericire. (Stephen Fry)

 Acolo unde se termină ambiția, începe fericirea. (Proverb)

 Ambițiosul nu se mulțumește cu nimic, nici chiar cu fericirea. (Bismark)

 Apoi iarăși a zămislit Zilpa, roaba Liei, și a născut lui Iacov alt fiu. Și a zis Lia: „Spre fericirea mea s-a născut, că mă vor ferici femeile!” Și i-a pus numele Așer. (Facerea 30.12, 13)

 Arta de a fi fericit își are secretul în priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici. (Henry Ward Beecher)

 Averea este fericirea celor săraci cu duhul. (Jules Renard)

 Buna creștere a tineretului este garanția cea mai sigură a fericirii unui stat. (Oxenstierna)

 Caută fericirea în propria-ți inimă. Nu căuta nimic în afară de suflet, totul se află într-însul. Dacă acolo fericirea nu există, atunci nu o vei găsi nicăieri. (Mitropolitul Filaret)

 Cât de fericiți ar trăi mulți oameni, dacă s-ar ocupa de treburile altora la fel de puțin pe cât se îngrijesc de ale lor. (Georg Christoph Lichtenberg)

 Cea dintâi condiție a fericirii este înțelepciunea. (Sofocle)

 Cei răi pot avea noroc. Numai cei buni pot fi fericiți. Norocul? De când alergi după el, ți-l făceai singur. (Alexandru Vlahuță)

 Cel care ia aminte la cuvânt află fericirea, iar cel ce se încrede în Domnul este fericit. (Solomon 16.20)

 Cel mai fericit om este acela care face fericiți un număr cât mai mare de oameni. (Lev Tolstoi)

 Cu cât ești mai fericit, cu atât timpul trece mai repede. (Plinius cel Tânăr)

 Dacă omul nu este făcut pentru Dumnezeu, de ce nu este fericit decât întru Dumnezeu? Dacă omul este făcut pentru Dumnezeu, de ce îi este el atât de potrivnic lui Dumnezeu? (Blaise Pascal)

 Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te! Dacă vrei să fii fericit o viață, iartă! (Henri Lacordaire)

 Dacă vreți să fiți fericiți, dacă vreți să înfloriți, trebuie să vă gândiți la armonie, să vă puneți în armonie cu universul întreg. (Omraam Mikhael Aivanhov)

 Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. (Matei 13.16)

 De la prima vedere se observă că cei doi dușmani ai fericirii omenești sunt: durerea și plictiseala. (Arthur Schopenhauer)

 De multe ori fericirea ne plictisește, pe când nenorocirea ne liniștește. (Chateaubriand)

 Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort și timp. (Dalai Lama)

 E mai bine să fii liniștit decât fericit. (Proverb bengalez, care se referă la fericirea cea trecătoare din viața aceasta, și ea tot trecătoare)

 Esența fericirii este sănătatea, iar a sănătății e mișcarea. (James Thomson)

 Este îngrozitor să nu ai un prieten căruia să-i spui cât ești de fericit sau de trist. (Panait Istrati)

 Eu nu am căutat, în toată viața mea, decât esența zborului! Zborul – ce fericire! (Constantin Brâncuși)

 Ferice de acela care, pentru a deveni înțelept, trage învățătură din pățania altuia. (Oxenstierna)

 Fericire: să ai căldură în iglu, petrol în lampă și liniște în suflet. (Proverb eschimos)

 Fericirea constă, în primul rând, în sănătate. (George William Curtis)

 Fericirea depinde de noi. (Aristotel)

 Fericirea e un urcuș continuu, o dinamică ce se adaptează permanent nevoilor noastre. (Părintele Pantelimon de la Mănăstirea Oașa)

 Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. (Mahatma Gandhi)

 Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru. (Mihail Sadoveanu)

 Fericirea este rădăcina longevității. (Valeria Mahok)

 Fericirea înseamnă nervi calmi. (W. C. Fields)

 Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele noastre. (Dalai Lama)

 Fericirea nu e o răsplată, este o consecință. Suferința nu e o pedeapsă, e un rezultat. (Robert G. Ingersoll)

 Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani și dragostea nu poate fi dobândită cu forța. (Emile Zola)

 Fericirea nu stă în bani; stă în bucuria realizărilor, în emoția efortului creativ. (Franklin D. Roosevelt)

 Fericirea poate fi întâlnită într-un simplu grăunte de nisip din deșert. (Paulo Coelho)

 Fericirea sau nefericirea este în mare parte opera lor. (John Locke)

 Fericirea și datoria morală sunt inseparabile una de cealaltă. (George Washington)

 Fericirea reprezintă trecerea spiritului la o stare mai perfectă. Durerea, dimpotrivă, este trecerea la o stare inferioară. (Baruch Spinoza)

Fericirea tace și se ascunde; numai nefericirea este militantă și zgomotoasă. (Duiliu Zamfirescu)

 Fericit este cel care a aflat înțelepciunea și cel care o grăiește la urechile celor care o ascultă. (Ecclesiastul 25.12)

 Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră! Și să nu disprețuiești certarea Celui Atotputernic. (Iov 5.17)

 Fericiți cărora s-au iertat fărădelegile și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. (Psalmi 31.1, 2)

 Fericiți cei care își văd păcatele lor 7.10

 Fericiți cei ce cred, ei merg în lumină, eu merg în întuneric. (Vasile Conta)

 Fericiți sunt cei care nu citesc ziare, analfabeții, neimplicații, căci au bun-simț. Pentru a ne simți deplin mulțumiți, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proștilor. (Lev Tolstoi)

 Fericiți sunt oamenii tăi și fericite sunt aceste slugi ale tale, care-ți stau totdeauna înainte și-ți ascultă înțelepciunea! (II Paralipomena 9.7)

 În împăcarea cu sine însuși se află acel dram de fericire pe care îl speră omul pe pământ. (Ugo Foscolo)

 În lumea aceasta vremelnică nu există stare de fericire deplină. (François Rabelais)

 În zi de fericire fii bucuros, iar în zi de nenorocire gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, așa ca omul să nu descopere nimic din cele viitoare. (Ecclesiastul 7.14)

 Luați unui om mediocru minciuna vieții și-i veți lua în același moment și fericirea. (Henrik Ibsen)

 Lumea te iartă pentru o crimă, dar nu te iartă dacă ești fericit. (Constantin Noica)

 Mai înainte de sfârșit pe nimeni să nu-l socotești fericit, că în fiii săi se va cunoaște omul. (Ecclesiasticul 11.30)

 Mândria este un cancer al sufletului: distruge posibilitatea iubirii, sau a fericirii sau chiar a bunului simț. (Clive Stamples Lewis)

 Mâini leneșe și genunchi slăbănogi este femeia rea, care nu-și fericește bărbatul său. (Ecclesiasticul 25.26)

 Nenorocirea dă pe față caracterul, iar fericirea îl ascunde. (Horațiu)

 Nenorocirea urmărește pe cei păcătoși, iar fericirea răsplătește pe cei drepți. (Solomon 13.21)

 Nu de la om trebuie să aștept fericirea, ci de la Dumnezeu. (Părintele Dan Popovici)

 Nu uita că în viață omul nu trebuie să ceară fericirea decât de la munca lui. (Hans Christian Andersen)

 Nu uita! Îți trebuie puține lucruri ca să fii fericit! (Marcus Aurelius)

 Nu vorbi de fericirea ta, cu omul care este mult mai nefericit decât tine. (Plutarh)

 Numai cei ce știu să aibă răbdare sunt fericiți cu adevărat. (Pablo Neruda)

 O soartă nefericită e mai de folos oamenilor decât o soartă fericită. Aceasta din urmă, totdeauna sub masca fericirii, când se arată, minte. Cea dintâi este însă totdeauna adevărată, când se arată nestatornică prin schimbarea sa. Una înșală, alta instruiește. Una, sub masca unor bunuri mincinoase înlănțuie mințile celor ce se bucură de ea, cealaltă, prin cunoașterea fericirii fragile, eliberează. Astfel, pe una o vezi alergând de ici colo și totdeauna uitând de sine, pe alta o vezi sobră, reținută și prudentă în exercitarea adversității sale. În sfârșit, soarta fericită, prin mângâierile ei abate și pe cei slabi din calea adevăratului bine, cea nefericită adesea târăște cu sila la adevăratele bunuri pe cei rătăciți. (Betius, scriitor bisericesc)

 Orgoliul îngroapă fericirea. (Valeria Mahok)

 Pentru a avea o viață fericită trebuie să ai o minte liniștită. (Cicero)

 Pentru a fi fericiți până la un anumit punct, trebuie să fi suferit până la același punct. (Edgar Allan Poe)

 Plăcerea se poate rezema pe iluzie; fericirea însă stă pe adevăr. (Nicolas Chamfort)

 Practică speranța. Pe măsură ce a spera devine un obicei, poți obține o permanentă stare de fericire. (Norman Vincent Peale)

 Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiți. Se otrăvesc cu propria lor răutate. (Maurice Chevalier)

 Să fii de folos în lume este singura cale spre fericire. (Hans Christian Andersen)

 Să lucrezi cu pasiune, acesta este secretul fericirii. (Auguste Renoir)

 Secretul fericirii constă în a ceda tentațiilor. (Oscar Wilde)

 Secretul fericirii nu este să faci ceea ce îți place, ci să-ți placă ceea ce trebuie să faci. (James Matthew Barrie)

 Singura cale să te menții fericit, e să înveți să te bucuri de necazuri. (Proverb englezesc)

 Și acum, fiilor, ascultați-mă! Fericiți sunt cei ce păzesc căile mele! (Solomon 8.32)

 Tinerețea e fericită tocmai pentru că are în fața ei viitorul. (Nicolai Gogol)

 Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. (Gabriel Garcia Marquez)

 Un arbore mi-e mai drag decât un om, în pădure mă simt fericitferict în pădure unde fiecare copac grăiește prin tine. Doamne ce minunăție! În păduri, pe dealuri e liniște, liniște spre a Te slăvi! (Ludwig van Beethoven)

 Un bărbat care știe să fie fericit cu o iluzie simplă este nemăsurat mai deștept decât unul care se îndoiește de realitate. (Alphonse Allais)

 Una din etapele fericirii trebuie să fie absența gândurilor. (Liviu Rebreanu)

 Una din sursele fericirii mele este ca să nu doresc niciodată să aflu de treburile altor persoane. (Dolley Madison)

 Uneori, fericire înseamnă… uitare. (Albert Schweitzer)

 Unii oameni se grăbesc atât de tare să găsească fericirea, încât de multe ori trec pe lângă ea. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

 Unul moare, în plinătatea puterii sale, când este înconjurat de fericire și de pace, când gălețile îi sunt pline de lapte și oasele pe care le suge, pline cu măduvă. Altul moare, cu sufletul copleșit de amărăciune, fără să fi gustat vreo fericire. (Iov 21.23-25)

 Zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău. (Tom Wilson)

 Zâmbim pentru că suntem fericiți, dar zâmbetul în sine ne face totodată să ne simțim fericiți. (Michael Lewis)

Fericiți cei care își văd păcatele lor 7.10