Fereastra

Dacă Dumnezeu îți închide o ușă, îți deschide o fereastră. (Proverb rusesc)

 După patruzeci de zile, a deschis Noe fereastra, pe care o făcuse la corabie, și a dat drumul corbului, ca să vadă de a scăzut apa pe pământ. Acesta, zburând, nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ. Apoi, după el a trimis porumbelul, ca să vadă de s-a scurs apa de pe pământ. Porumbelul însă, negăsind loc de odihnă pentru picioarele sale, s-a întors la el, în corabie; căci era încă apă pe toată fața pământului. Și a întins Noe mâna și l-a apucat și l-a băgat la sine, în corabie. Și așteptând încă alte șapte zile, a dat iarăși drumul porumbelului din corabie, și porumbelul s-a întors la el, spre seară, și iată avea în ciocul său o ramură verde de măslin. Atunci a cunoscut Noe că s-a scurs apa de pe fața pământului. Mai zăbovind încă alte șapte zile, iarăși a dat drumul porumbelului și el nu s-a mai întors. (Facerea 8.6-12)

 În vremea lui Ioaș s-a îmbolnăvit Elisei de o boală de care apoi a și murit. Atunci a venit la el Ioaș, regele lui Israel și, plângând deasupra lui, a zis: „Părinte, părinte, carul lui Israel și călărețul lui!” Iar Elisei a zis către el: „Ia un arc și niște săgeți! ” Și a luat regele un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis către regele lui Israel: „Pune mâna pe arc!” Și a pus regele mâna pe arc, și și-a pus și Elisei mâinile sale pe mâinile regelui, și a zis: „Deschide fereastra dinspre răsărit!” Și regele a deschis-o. Și a zis Elisei: „Săgetează!” Și a săgetat regele. Elisei a zis: „Aceasta este săgeata izbăvirii ce vine de la Domnul și săgeata izbăvirii de Sirieni, căci vei bate pe Sirieni cu desăvârșire, la Afec„. (IV Regi 13.14-17)

 Fereastra spre lume poate fi acoperită cu un ziar. (Stanislaw Jerzi Lec)

 Păstrează-te curat și luminat, tu ești fereastra prin care vezi lumea. (George Bernard Shaw)

 Să faci corabiei o fereastră la un cot de la acoperiș, iar ușa corabiei să o faci într-o parte a ei. De asemenea să faci într-însa trei rânduri de cămări: jos, la mijloc și sus. Și iată Eu voi aduce asupra pământului potop de apă, ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu de viață, și tot ce este pe pământ va pieri. Iar cu tine voi face legământul Meu; și vei intra în corabie tu și împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta și femeile fiilor tăi. (Facerea 6.16-18)

 Sufletele care nu-și destăinuie tainele niciodată… sunt ca odăile cu ferestre închise, care nu se aerisesc. (Octavian Goga)

 Dar un tânăr cu numele Eutihie, șezând pe fereastră, pe când Pavel ținea lungul său cuvânt, a adormit adânc și, doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea, și l-au ridicat mort. Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat peste el și, luându-l în brațe, a zis: Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. (Faptele Apostolilor 20.9, 10)

 Trei sunt ferestrele luminii celei neapropiate, celei negrăite, celei neapuse, celei neînserate care luminează pe tot omul ce vine în lume. (Sfânta Mare Muceniță Varvara, ucisă cu sabia chiar de tatăl ei, pentru că nu s-a închinat idolilor și a mărturisit pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.)